การเดินทางโดยรถบัสจาก ซุนชอน - ควางจู (Direction Suncheon to Gwangju by Bus) - เที่ยวด้วยตัวเอง

การเดินทางโดยรถบัสจาก ซุนชอน – ควางจู (Direction Suncheon to Gwangju by Bus)

วิธีการเดินทางจากเมืองซุนชอน (Suncheon) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองควางจู (Gwangju) ในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็นการเดินทางโดยรถไฟ (Suncheon to Gwangju) และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง

สำหรับการเดินทางด้วยรถระหว่างเมือง เพื่อไปยังสถานีขนส่งระหว่างเมืองควางจู (Gwangju Bus Terminal) ซึ่งมีรายละเอียดของการเดินทาง ดังนี้

Suncheon ↔ Gwangju

From: Suncheon Jonghap Bus Terminal (순천종합버스터미널)

To: U-Square (Gwangju Bus Terminal) (유스퀘어(광주종합버스터미널))

ที่อยู่ South Korea, Gwangju, Seo-gu, Gwangcheon-dong, 광천동 49-1 (광주광역시 서구 광천동 49-1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-62-360-8114 (เกาหลี )

website: usquare.co.kr (ภาษาเกาหลี เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม: Intercity Bus Schedules in Korea

ระยะเวลาในการเดินทาง: 1 ชม. 20 นาที

ราคาค่าโดยสาร 7,600 วอน/เที่ยว

เที่ยวรถขาไป 36 ครั้งต่อวัน ตั้งแต่เวลา 06:10 ถึง 23:40 (รถออกทุกๆ 30 นาที) และเที่ยวรถขากลับ 70 ครั้งต่อวัน ตั้งแต่เวลา 05:30 – 23:00 (รถออกทุกๆ 20 นาที)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gwangju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gwangju

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Suncheon – Gwangju

เส้นทางเดินเที่ยวเมืองควางจู (Gwangju city walking route)


Suncheon Jonghap Bus Terminal (순천종합버스터미널)

ใช้รถบัสท้องถิ่น Bus No. 2 หรือ 99-1 และลงที่ป้ายจอด Bus Terminal (버스터미널)


U-Square (Gwangju Bus Terminal) (유스퀘어(광주종합버스터미널))

จาก Gwangju Station ใช้รถบัส Bus No. 65,518,1187 และลงที่ Usquare

จากสนามบินกวางจูขึ้นรถบัสสนามบินและลงที่ Usquare

ฺรถบัสที่มายัง Usquare
Express Bus: 01, 09
Green Bus: 16, 25, 26, 30, 36, 38, 47, 48
Blue Bus: 1187, 518, 69, 64, 65, 89, 151

by Google Map

Suncheon Jonghap Bus Terminal (순천종합버스터미널)

U-Square (Gwangju Bus Terminal) (유스퀘어(광주종합버스터미널))