การเดินทาง ซุนชอน – ควางจู (Suncheon to Gwangju)

การเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองควางจู จาก ซุนชอน นั้น สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด โดยคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม

โดยแบ่งออกเป็น การเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง ซึ่งมีรายละเอียดของการเดินทาง ดังนี้

การเดินทางโดยรถไฟ Mugungwha Train

From: Suncheon Station (순천역)
To: Gwangju-Songjeong Station (광주 송정역)

Train No. 1971

 • 05:55 – 08:12
 • ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 17 นาที

Train No. 1951

 • 09:38 – 11:58
 • ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 20 นาที

Train No. 1973

 • 17:35 – 19:53
 • ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 18 นาที

ราคาค่าโดยสาร

 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 7,700 วอน/ เด็ก 3,800 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 6,500 วอน/ เด็ก 3,200 วอน

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง
Website: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

Suncheon Station (순천역)
135, Palma-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do
전라남도 순천시 팔마로 135 (덕암동)


Gwangju Songjeong Station (광주 송정역)
201, Sangmu-daero, Gwangsan-gu, Gwangju
광주광역시 광산구 상무대로 201 (송정동)

 • For more info: +82-1544-7788
 • การเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน Songjeong Station (Gwangju Subway Line 1) ทางออกที่ 3, 4 หรือ 5

โดยรถระหว่างเมือง

Departure: Suncheon Jonghap Bus Terminal (순천종합버스터미널)
13, Jangcheon 3-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do 전라남도 순천시 장천3길 13 (장천동)
เบอร์โทร. +82-61-744-6565

Arrival: U-Square (Gwangju Bus Terminal) (유스퀘어(광주종합버스터미널))
904, Mujin-daero, Seo-gu, Gwangju
광주광역시 서구 무진대로 904 (광천동)

ระยะเวลาในการเดินทาง: 1 ชม. 20 นาที
ราคาค่าโดยสาร 7,600 วอน/เที่ยว
เที่ยวรถ 36 ครั้งต่อวัน ตั้งแต่เวลา 06:10 ถึง 23:40 (รถออกทุกๆ 30 นาที)


เที่ยวรถขากลับ 70 ครั้งต่อวัน
Departure: Gwangju Bus Terminal
Arrival: Suncheon Bus Terminal
ตั้งแต่เวลา 05:30 – 23:00 (รถออกทุกๆ 20 นาที)

 • รายละเอียดเพิ่มเติม: Intercity Bus Schedules in Korea
 • Website: www.usquare.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)
 • สอบถามข้อมูล สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

 

 • by Google Map