การเดินทางโดยรถไฟ ซุนชอน – ควางจู (Direction Suncheon to Gwangju by Train) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

การเดินทางโดยรถไฟ ซุนชอน – ควางจู (Direction Suncheon to Gwangju by Train)

วิธีการเดินทางจากเมืองซุนชอน (Suncheon) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองควางจู (Gwangju) ในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็นการเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Suncheon to Gwangju)

สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีซุนชอน (Suncheon Station) เพื่อไปยังสถานีรถไฟควางจูซงจอง (Gwangju Songjeong Station) โดยรถไฟแบบธรรมดา หรือที่เรียกว่า มูกุงฮวาโฮ (Mugunghwa-ho, 무궁화호)

Suncheon ↔ Gwangju

From: Suncheon Station (순천역)
To: Gwangju-Songjeong Station (광주 송정역)

ที่อยู่ 1003-1 Songjeong-dong, Gwangsan-gu, 광주광역시 South Korea (광주광역시 광산구 송정동 1003-1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-1544-7788 (เกาหลี )

Mugunghwa-ho (무궁화호)

Train No. 1971 (05:55 – 08:12) / ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 17 นาที

Train No. 1951 (09:38 – 11:58) / ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 20 นาที

Train No. 1973 (17:35 – 19:53) / ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 18 นาที

ราคาค่าโดยสาร

Economy Class: ผู้ใหญ่ 7,700 วอน/ เด็ก 3,800 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 6,500 วอน/ เด็ก 3,200 วอน

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง Website: letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gwangju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gwangju

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Suncheon – Gwangju

เส้นทางเดินเที่ยวเมืองควางจู (Gwangju city walking route)


Suncheon Station (순천역)

ใช้รถบัสท้องถิ่น Bus No. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 55, 66, 68, 69, 71, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 330, 670 หรือ 960 และลงที่ป้ายจอด Suncheon Station (순천역) *ป้ายจอดอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟ


Gwangju Songjeong Station (광주 송정역)

By Subway
Gwangju Songjeong Station (Gwangju Subway Line 1) และออกทางออกที่ 3, 4 หรือ 5

By Bus: ลงที่ Gwangju Songjeong Station (광주 송정역) Bus Stop

รถบัสสีน้ำเงิน: Sangmu 22, Songjeong 19, Songjeong 29

รถบัสสีเขียว: Songjeong 93, Songjeong 96, Songjeong 97, Songjeong 100, Songjeong 197, Imgok 90, Imgok 290

รถบัสสนามบิน: 1,000, 1160

Village bus (Maeul bus): Gwangsan 720-1, Pyeongdong 701

Express-Direct bus (รถด่วนตรง) Bus No. 02

by Google Map

Suncheon Station (순천역)

Gwangju Songjeong Station (광주 송정역)