อุทยานทางการเดินเรือชินโพ (Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

อุทยานทางการเดินเรือชินโพ (Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan)

Jinpo Maritime Theme Park (진포해양테마공원) ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวคุนซาน (Gunsan Harbor) ในเมืองคุนซาน (Gunsan) จังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2008 เพื่อเป็นอนุสรณ์ และรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามชินโพแดชอพ (Jinpodaecheop, 진포대첩)

สงครามชินโพแดชอพ (Jinpodaecheop) หรือชินโพแฮจอน (Jinpohaejeon, 진포 해전) เป็นการต่อสู้ทางทะเลในปี ค.ศ. 1380 และเรียกว่า “ยุทธการชินโพ (Jinpo Battle) เป็นการสู้รบระหว่าง ทหารเกาหลี ในสมัยโครยอ (Goryeo Dynasty) กับพวกวาโกะ (Wakō) หรือแวกู (Waegu, 왜구) หรือโจรสลัดแคระ ซึ่งเป็นโจรสลัดญี่ปุ่น ที่ปล้นชายฝั่งจีน และเกาหลี ในศตวรรษที่สิบสาม

การต่อสู้เกิดขึ้นที่ บริเวณปากแม่น้ำคึมกัง (Geum River, 금강) ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่าง จังหวัดชุงชองใต้ (ชุงชองนัมโด, Chungcheongnam-do) และจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้

โดยผลจากการต่อสู้ในครั้งนี้ นับเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ ของกองทัพเกาหลี ภายใต้การนำของ นายพลชอยมูซอน (Choi Mu-seon, 최무선, ค.ศ. 1325 – 1395) ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารในสมัยโครยอ (Goryeo Dynasty) และเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลี ผู้ประดิษฐ์อาวุธที่ใช้ดินปืน ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์เกาหลี

โดยบริเวณของอุทยานแห่งนี้ มีการจัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการรบทั้งทางเรือ และทางอากาศ ที่ถูกปลดประจำการ จำนวน 16 รายการ ใน 13 รุ่นของยุทโธปกรณ์ ได้แก่ รถถังโบราณ, รถหุ้มเกราะสะเทินน้ำสะเทินบก, เครื่องบินต่อสู้, เครื่องบินรบ F-86 และเรือรบ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ภายในเรือรบวีบงฮัม (Wibongham, 위봉함) ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ในการต่อสู้ ในช่วงสงครามเวียดนาม ภายในเรือจัดแสดงนิทรรศการ และนำเสนอเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ได้แก่

อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ถูกใช้ ในสงครามชินโพแดชอพ (Jinpodaecheop, 진포대첩), ปืนใหญ่ของ นายพลชอยมูซอน (Choi Mu-seon, 최무선, ค.ศ. 1325 – 1395) และนำเสนอเกี่ยวกับ การดำรงชีวิตโดยทั่วไปบนเรือรบ ของกองทัพทหารอีกด้วย

Jinpo Maritime Theme Park (진포해양테마공원)

ที่อยู่ 32 Naehang 2-gil, Jangmi-dong, Gunsan, Jeollabuk-do, South Korea (전라북도 군산시 장미동 내항2길 32)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 63-445-4472

website: gunsan.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ 

มีนาคม – ตุลาคม 09:00-18:00
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00-17:00

การเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

วันปิดทำการ วันจันทร์ และวันปีใหม่

ค่าเข้าชม ฟรี สำหรับ Jinpo Maritime Theme Park

ค่าเข้าชมเรือรบวีบงฮัม (Wibongham, 위봉함)

ผู้ใหญ่ 1,000 วอน (500 วอน), นักเรียน 700 วอน (300 วอน) และเด็ก 300 วอน (200 วอน)

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 700 วอน (300 วอน), นักเรียน 400 วอน (200 วอน)  และเด็ก 200 วอน (100 วอน)

( ) ในวงเล็บคือ อัตราพิเศษที่มอบให้แก่ชาว Gunsan-si เท่านั้น

Integrated admission ticket (통합 입장권)
แพ็คเกจค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กุนซาน (Gunsan Modern History Museum)

อุทยานทางการเดินเรือชินโป (Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan)* ค่าเข้าชมเรือรบ ”Wibongham”

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน (Modern Architectural Museum, Gunsan) *Former, The Bank of Joseon, Gunsan Branch

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คุนซาน (Modern Art Museum, Gunsan) *Former Incheon Branch of Japanese Bank No. 18

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน (2,000 วอน), นักเรียน 2,000 วอน (1,000 วอน) และเด็ก 1,000 วอน (500 วอน)

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,000 วอน (1,000 วอน), นักเรียน 1,000 วอน (500 วอน) และเด็ก 500 วอน (400 วอน)

(): อัตราพิเศษที่มอบให้แก่ชาว Gunsan-si เท่านั้น

บัตรเข้าชมสามารถซื้อได้ที่ Gunsan Modern History Museum เท่านั้น

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gunsan

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Iksan – Gunsan

เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลี สมัยใหม่ในคุนซาน


จากสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station)

เดินไปยังจุดจอดรถประจำทางของสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station) จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราจากประตูทางออกของสถานีรถไฟ

ใช้รถโดยสารประจำทางหมายเลข 1 (29 ป้ายจอด) หรือหมายเลข 2 (27 นาที, 30 ป้ายจอด) และลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”


รถประจำทางท้องถิ่นอื่นๆ

รถบัสหมายเลข 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 88, 89
ลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”

by Google Map

Jinpo Maritime Theme Park (진포해양테마공원)