พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กุนซาน (Gunsan Modern History Museum)

Gunsan Modern History Museum (군산근대역사박물관) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เพื่อรักษามรดกทางทะเลและนำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองในยุคทองของช่วงปี ค.ศ. 1930 ซึ่งครอบคลุมไปถึงประวัติความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการเป็นท่าเรือเพื่อการค้าระหว่างประเทศของเมืองกุนซาน (Gunsan) และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นท่าเรือทางทะเลตะวันตก ที่มีผลต่อการการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยังเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในการจัดกิจกรรมประจำปี คือ “พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ Gunsan Time Travel (군산근대역사박물관시간여행)” เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองผ่านกิจกรรมหลากหลายประเภท ในทุกวันเสาร์ ของเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

 • ทุกวันเสาร์ / พฤษภาคม – พฤศจิกายน / เวลา 13:00-18:00 น.
 • ละครสมัยใหม่ (Modern drama): ประมาณ 30 นาที
 • การแสดงหุ่นกระบอกสมัยใหม่ (Modern puppet show): ประมาณ 20min
 • กิจกรรมการละเล่นแบบดั้งเดิม (Traditional play activities): ประมาณ 60 นาที
  *โปรดตรวจสอบวัน-เวลาและรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง Visit Korea: Gunsan Modern History Museum Time Travel (군산근대역사박물관시간여행)

ที่อยู่ 240, Haemang-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do
전라북도 군산시 해망로 240 (장미동)

สอบถามข้อมูล

 • สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-63-454-7870
 • Website http://museum.gunsan.go.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)
  http://www.gunsan.go.kr/eng/index.gunsan (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาเปิดทำการ

 • มีนาคม – ตุลาคม 09:00-18:00
 • พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00-21:00
 • ช่วงกลางคืน (เข้าชมฟรี) 18:00-21:00
  * การเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

วันปิดทำการ วันจันทร์แรกและวันจันทร์ที่สามของเดือน, วันปีใหม่ และวันที่นายกเทศมนตรีกำหนดวันหยุด

ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Gunsan Modern History Museum

 • รายบุคคล: ผู้ใหญ่ 2,000 วอน / วัยรุ่น 1,000 วอน / เด็ก 500 วอน
 • กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 1,000 วอน / วัยรุ่น 700 วอน / เด็ก 300 วอน

Integrated admission ticket (통합 입장권)
แพ็คเกจค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่

 1. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กุนซาน (Gunsan Modern History Museum)
 2. อุทยานทางการเดินเรือชินโป (Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan)* ค่าเข้าชมเรือรบ ”Wibongham”
 3. พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน (Modern Architectural Museum, Gunsan) *Former, The Bank of Joseon, Gunsan Branch
 4. พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คุนซาน (Modern Art Museum, Gunsan) *Former Incheon Branch of Japanese Bank No. 18
 • บุคคล: ผู้ใหญ่ 3,000 วอน / นักเรียน 2,000 วอน / เด็ก 1,000 วอน
 • กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,000 วอน / นักเรียน 1,000 วอน / เด็ก 500 วอน
  * บัตรเข้าชมสามารถซื้อได้ที่  Gunsan Modern History Museum เท่านั้น

การเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง โซล – กุนซาน (Seoul to Gunsan)
รายละเอียดการเดินทาง อิกซาน – กุนซาน (Iksan to Gunsan)


จากสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station)

 • เดินไปยังจุดจอดรถประจำทางของสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station) จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราจากประตูทางออกของสถานีรถไฟ
 • ใช้รถโดยสารประจำทางหมายเลข 1 (30 ป้ายจอด) หรือหมายเลข 2 (27 นาที, 31 ป้ายจอด) และลงที่ “The Modern History Museum Bus Stop, 군산근대역사박물관”

รถประจำทางท้องถิ่นอื่นๆ

 • รถบัสหมายเลข 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 88, 89
  ลงที่ “Museum of Modern History Museum, 군산근대역사박물관”

 

 • by Google Map