พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่คุนซาน (Gunsan Modern History Museum)

Gunsan Modern History Museum (군산근대역사박물관) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2011 เพื่อรักษามรดกทางทะเล และนำเสนอเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ในยุคทองของช่วงปี ค.ศ. 1930 ของเมืองคุนซาน (Gunsan) จังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้

และยังครอบคลุมไปถึง ประวัติความเป็นมา ของการเปลี่ยนแปลงบทบาท ในการเป็นท่าเรือ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ของเมืองคุนซาน (Gunsan) และแสดงให้เห็นถึง ความสำคัญของการเป็น ท่าเรือทางทะเลตะวันตก ที่มีผลต่อการการเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็น เจ้าภาพอย่างเป็นทางการ ในการจัดกิจกรรมประจำปี คือ การเดินทางข้ามเวลาของ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่คุนซาน (Gunsan Modern History Museum Time Travel, 군산근대역사박물관시간여행)

กิจกรรมเพื่อบอกเล่า ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของเมืองคุนซาน (Gunsan) ผ่านกิจกรรมหลากหลายประเภท ในทุกวันเสาร์ของเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ทุกวันเสาร์ / พฤษภาคม – พฤศจิกายน / เวลา 13:00-18:00 น.

ละครสมัยใหม่ (Modern drama): ประมาณ 30 นาที

การแสดงหุ่นกระบอกสมัยใหม่ (Modern puppet show): ประมาณ 20min

กิจกรรมการละเล่นแบบดั้งเดิม (Traditional play activities): ประมาณ 60 นาที

โปรดตรวจสอบวัน-เวลาและรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง Visit Korea: Gunsan Modern History Museum Time Travel (군산근대역사박물관시간여행)

Gunsan Modern History Museum (군산근대역사박물관)

ที่อยู่ 240 Haemang-ro, Jangmi-dong, Gunsan, Jeollabuk-do, South Korea (전라북도 군산시 장미동 해망로 240)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 63-454-7870

website: gunsan.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

มีนาคม – ตุลาคม 09:00-18:00
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00-21:00
ช่วงกลางคืน (เข้าชมฟรี) 18:00-21:00

หมายเหตุ

การเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

วันปิดทำการ วันจันทร์แรกและวันจันทร์ที่สามของเดือน, วันปีใหม่ และวันที่นายกเทศมนตรีกำหนดวันหยุด

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 2,000 วอน, วัยรุ่น 1,000 วอน และเด็ก 500 วอน

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 1,000 วอน, วัยรุ่น 700 วอน และเด็ก 300 วอน

Integrated admission ticket (통합 입장권)
แพ็คเกจค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กุนซาน (Gunsan Modern History Museum)

อุทยานทางการเดินเรือชินโป (Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan)* ค่าเข้าชมเรือรบ ”Wibongham”

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน (Modern Architectural Museum, Gunsan) *Former, The Bank of Joseon, Gunsan Branch

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คุนซาน (Modern Art Museum, Gunsan) *Former Incheon Branch of Japanese Bank No. 18

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน (2,000 วอน), นักเรียน 2,000 วอน (1,000 วอน), เด็ก 1,000 วอน (500 วอน)

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,000 วอน (1,000 วอน), นักเรียน 1,000 วอน (500 วอน),  เด็ก 500 วอน (400 วอน)

(): อัตราพิเศษที่มอบให้แก่ชาว Gunsan-si เท่านั้น

บัตรเข้าชมสามารถซื้อได้ที่ Gunsan Modern History Museum เท่านั้น

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gunsan

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Iksan – Gunsan

เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลี สมัยใหม่ในคุนซาน


จากสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station)

เดินไปยังจุดจอดรถประจำทางของสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station) จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราจากประตูทางออกของสถานีรถไฟ

ใช้รถโดยสารประจำทางหมายเลข 1 (30 ป้ายจอด) หรือหมายเลข 2 (27 นาที, 31 ป้ายจอด) และลงที่ “The Modern History Museum Bus Stop, 군산근대역사박물관”


รถประจำทางท้องถิ่นอื่นๆ

รถบัสหมายเลข 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 88, 89
ลงที่ “Museum of Modern History Museum, 군산근대역사박물관”

by Google Map

Gunsan Modern History Museum (군산근대역사박물관)