วัดคิลซังซา (Gilsangsa Temple) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

วัดคิลซังซา (Gilsangsa Temple)

คิลซังซา ซออูล (Gilsangsa Seoul, 길상사 서울) วัดถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิม ของร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ของชนชั้นสูงและเหล่านักการเมือง ที่เรียกว่า แทวอนกัก (Daewongak) และเป็นวัดที่เงียบสงบในเขตซองบุกดง (Seongbuk-dong) ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do)  ในประเทศเกาหลีใต้  ร้านอาหารซึ่งก่อตั้งโดย คิมยองฮัน (Kim Yeong-han) และดำเนินการโดยครอบครัว มาเป็นเวลาสามชั่วอายุคน ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ. 1960 จนถึงต้นปี ค.ศ. 1980

โดยเจ้าของร้านอาหาร ได้บริจาคทรัพย์สินของเธอเพื่อสร้างเป็นวัดแห่งนี้ เมื่อปี ค.ศ. 1997 วัดแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเมือง ด้วยการนำเสนอหลักสูตร ทางพุทธศาสนาหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนการสอนพระพุทธศาสนา และการอยู่วัด (Temple Stay) วัดแห่งนี้มีจุดเด่นคือ ห้องสำหรับทำสมาธิ ที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คิลซังซอนวอน (Gilsang Seonwon, Zen Center) สำหรับชาวพุทธที่มีประสบการณ์ ในการทำสมาธิ และบ้านแห่งความเงียบสงบ (House of Silence) ซึ่งเป็นห้องโถงพิเศษ สำหรับประชาชนทั่วไป ที่จะทุ่มเทให้กับการฝึกสมาธิ

นอกจากนี้วัดคิลซังซาแห่งนี้ ยังมีวิหารสาขาในเมืองปารีส, ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ถึงแม้ว่าวัดแห่งนี้ จะมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างสั้น แต่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย จากเส้นทางการเดินท่องเที่ยว ไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของสถานที่สำคัญๆ ที่ซ่อนอยู่ในถนนด้านหลังของ ย่านซองบุกดง (Seongbuk-dong) รวมไปถึงซอนจัมดานจี (Seonjamdanji) อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซอนจัมดาน (Seonjamdan Shrine) ที่ถูกกำหนดให้เป็น สถานที่ทางประวัติศาสตร์หมายเลข 83

รวมถึงกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า ซออูลซองกวัก (Seoul Seong-gwag, 서울성곽) ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในประวัติศาสตร์ทางศาสนา และสถาปัตยกรรมของเกาหลี สำหรับเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยว (Walking Tour Route) ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ Gilsangsa → Site of Seonjamdan → Choi Sunu House → Lee Jongseok’s Villa → Simujang → Lee Taejun’s House *รายละเอียดเพิ่มเติม: english.visitseoul.netขอขอบคุณภาพแผนที่จาก: english.visitseoul.net

Gilsangsa Temple (길상사, 서울)

Gilsangsa Temple (길상사, 서울)

Gilsangsa Temple (길상사, 서울)

Gilsangsa Temple (길상사, 서울)

ที่อยู่ South Korea Seoul, Seongbuk-gu, Seongbuk-dong, 323 (서울특별시 성북구 성북동 323)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-3672-5945

Website: kilsangsa.info

เวลาทำการ ทุกวัน

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Hansung University Station (한성대입구역, ฮันซองแดอิบกูหยอก, Seoul Subway Line 4) และออกทางออกที่ 6 จากนั้นนั่งรถประจำทางหมู่บ้าน (Maeul Bus): รถบัส Seongbuk 02 (성북02) ไปลงที่วัด Gilsangsa Temple, Seoul (길상사, 서울), 8 นาที 9 ป้ายจอด

by Google Map

Gilsangsa Temple (길상사, 서울)

Hansung Univ. Station → Gilsangsa