วัดคิลซังซา (Gilsangsa Temple) • เที่ยวด้วยตัวเอง วัดคิลซังซา (Gilsangsa Temple) • เที่ยวด้วยตัวเอง

Gilsangsa Temple (길상사, 서울) เป็นวัดที่เงียบสงบในเขต Seongbuk-dong ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do)  ในประเทศเกาหลีใต้ วัดถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิม ของร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ของชนชั้นสูงและเหล่านักการเมือง ที่เรียกว่า “Daewongak”

ร้านอาหารซึ่งก่อตั้งโดย Kim Yeong-han และดำเนินการโดยครอบครัวมาเป็นเวลาสามชั่วอายุคนตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ. 1960 จนถึงต้นปี ค.ศ. 1980 โดยเจ้าของร้านอาหารได้บริจาคทรัพย์สินของเธอเพื่อสร้างเป็นวัดแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ. 1997 วัดแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเมืองด้วยการนำเสนอหลักสูตรทางพุทธศาสนาหลากหลายรูปแบบ เช่นการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาและ Temple Stay

วัดแห่งนี้มีจุดเด่นคือห้องสำหรับทำสมาธิที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Gilsang Seonwon (Zen center) สำหรับชาวพุทธที่มีประสบการณ์ในการทำสมาธิ และ House of Silence ซึ่งเป็นห้องโถงพิเศษสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะทุ่มเทให้กับการฝึกสมาธิ นอกจากนี้วัดคิลซังซาแห่งนี้ยังมีวิหารสาขาในเมืองปารีส, ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

ถึงแม้ว่าวัด Gilsangsa Temple จะมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างสั้น แต่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย จากเส้นทางการเดินท่องเที่ยวไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในถนนด้านหลังของย่านซ็องบุกดง (Seongbuk-dong) ได้แก่ Choi Sunu, Han Yongun และ Yi Taejun

รวมไปถึงสถานที่สำคัญของ Seonjamdanji (ที่ตั้งของศาลเจ้า Seonjamdan) ที่ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์หมายเลข 83 และ Seoul Seonggwak ซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ทางศาสนาและสถาปัตยกรรมของเกาหลี

Gilsangsa Temple (길상사, 서울)

ที่อยู่ South Korea Seoul, Seongbuk-gu, Seongbuk-dong, 323
서울특별시 성북구 성북동 323

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82 2-3672-5945

Website: kilsangsa.info

เวลาทำการ ทุกวัน

Walking Tour Route:
(ระยะเวลา 2 – 3 ชั่วโมง)

Gilsangsa → Site of Seonjamdan → Choi Sunu House → Lee Jongseok’s Villa → Simujang → Lee Taejun’s House

รายละเอียดเพิ่มเติม: english.visitseoul.netขอขอบคุณภาพแผนที่จาก: english.visitseoul.net

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Hansung University Station ( 한성대입구역, Seoul Subway Line 4) และออกทางออกที่ 6

จากนั้นนั่งรถประจำทางหมู่บ้าน (Maeul Bus): รถบัส Seongbuk 02 (성북02) ไปลงที่วัด Gilsangsa Temple, Seoul (길상사, 서울), 8 นาที 9 ป้ายจอด

by Google Map

Gilsangsa Temple (길상사, 서울)

Hansung Univ. Station → Gilsangsa

Back to Top ↑