พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน (Gunsan Modern Architectural Museum)

Modern Architectural Museum (Former Chosun Bank Gunsan Branch, (근대건축관 (구.조선은행 군산지점)) ในอดีตเคยเป็นที่ทำการของธนาคารโชซอน (The Bank of Joseon) สาขาคุนซาน (Gunsan Branch) ในเมืองคุนซาน(Gunsan) จังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้ 

ธนาคารซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญ ในการเป็นสถาบันการเงินในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1922 และได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Yoshihay Nakamura ผู้มีบทบาทสำคัญในประเทศเกาหลีในขณะนั้น

ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ได้รับการบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ ในการนำเสนอเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธนาคารในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น

ที่อยู่ 214 Haemang-ro, Jangmi-dong, Gunsan, Jeollabuk-do, South Korea
전라북도 군산시 장미동 해망로 214

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82 63-446-9811

Website gunsan.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

มีนาคม – ตุลาคม 09:00-18:00

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00-17:00

* การเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

* วันปิดทำการ วันจันทร์ และวันปีใหม่

ค่าเข้าชม

Integrated admission ticket (통합 입장권)
แพ็คเกจค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กุนซาน (Gunsan Modern History Museum)

อุทยานทางการเดินเรือชินโป (Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan)* ค่าเข้าชมเรือรบ ”Wibongham”

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน (Modern Architectural Museum, Gunsan) *Former, The Bank of Joseon, Gunsan Branch

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คุนซาน (Modern Art Museum, Gunsan) *Former Incheon Branch of Japanese Bank No. 18

รายบุคคล: ผู้ใหญ่ 3,000 วอน (2,000 วอน) / นักเรียน 2,000 วอน (1,000 วอน) / เด็ก 1,000 วอน (500 วอน)

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,000 วอน (1,000 วอน) / นักเรียน 1,000 วอน (500 วอน) / บุตร 500 วอน (400 วอน)

* (): อัตราพิเศษที่มอบให้แก่ชาว Gunsan-si เท่านั้น

* บัตรเข้าชมสามารถซื้อได้ที่ Gunsan Modern History Museum เท่านั้น

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Iksan – Gunsan

เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่ในคุนซาน


จากสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station)

เดินไปยังจุดจอดรถประจำทางของสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station) จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราจากประตูทางออกของสถานีรถไฟ

ใช้รถโดยสารประจำทางหมายเลข 1 (29 ป้ายจอด) หรือหมายเลข 2 (27 นาที, 30 ป้ายจอด) และลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”


รถประจำทางท้องถิ่นอื่นๆ

รถบัสหมายเลข 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 88, 89
ลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”

by Google Map

Modern Architectural Museum (근대건축관 (구.조선은행 군산지점))