พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน (Gunsan Modern Architectural Museum) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน (Gunsan Modern Architectural Museum)

Modern Architectural Museum (Former Chosun Bank Gunsan Branch, (근대건축관 (구.조선은행 군산지점)) ในอดีตเคยเป็นที่ทำการของธนาคารโชซอน (The Bank of Joseon) สาขาคุนซาน (Gunsan Branch) ในเมืองคุนซาน(Gunsan) จังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้

ธนาคารซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญ ในการเป็นสถาบันการเงิน ในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1922 และได้รับการออกแบบโดย สถาปนิกชาวญี่ปุ่น Yoshihay Nakamura ผู้มีบทบาทสำคัญในประเทศเกาหลีในขณะนั้น

ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ได้รับการบูรณะซ่อมแซม และปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ในการนำเสนอเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น

Modern Architectural Museum (Former Chosun Bank Gunsan Branch, (근대건축관 (구.조선은행 군산지점))

ที่อยู่ 214 Haemang-ro, Jangmi-dong, Gunsan, Jeollabuk-do, South Korea (전라북도 군산시 장미동 해망로 214)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 63-446-9811

website: gunsan.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

มีนาคม – ตุลาคม 09:00-18:00
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00-17:00

การเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

วันปิดทำการ วันจันทร์ และวันปีใหม่

ค่าเข้าชม

Integrated admission ticket (통합 입장권)
แพ็คเกจค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กุนซาน (Gunsan Modern History Museum)

อุทยานทางการเดินเรือชินโป (Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan)* ค่าเข้าชมเรือรบ ”Wibongham”

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน (Modern Architectural Museum, Gunsan) *Former, The Bank of Joseon, Gunsan Branch

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คุนซาน (Modern Art Museum, Gunsan) *Former Incheon Branch of Japanese Bank No. 18

รายบุคคล: ผู้ใหญ่ 3,000 วอน (2,000 วอน) / นักเรียน 2,000 วอน (1,000 วอน) / เด็ก 1,000 วอน (500 วอน)

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,000 วอน (1,000 วอน) / นักเรียน 1,000 วอน (500 วอน) / บุตร 500 วอน (400 วอน)

* (): อัตราพิเศษที่มอบให้แก่ชาว Gunsan-si เท่านั้น

* บัตรเข้าชมสามารถซื้อได้ที่ Gunsan Modern History Museum เท่านั้น

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gunsan

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Iksan – Gunsan

เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลี สมัยใหม่ในคุนซาน


จากสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station)

เดินไปยังจุดจอดรถประจำทางของสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station) จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราจากประตูทางออกของสถานีรถไฟ

ใช้รถโดยสารประจำทางหมายเลข 1 (29 ป้ายจอด) หรือหมายเลข 2 (27 นาที, 30 ป้ายจอด) และลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”


รถประจำทางท้องถิ่นอื่นๆ

รถบัสหมายเลข 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 88, 89
ลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”

by Google Map

Modern Architectural Museum (근대건축관 (구.조선은행 군산지점))