พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและประวัติศาสตร์ธรรมชาติเชจู (Jeju Folklore and Natural History Museum) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและประวัติศาสตร์ธรรมชาติเชจู (Jeju Folklore and Natural History Museum)

Jeju Folklore and Natural History Museum (제주도민속자연사박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่จัดแสดงเกี่ยวกับหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ที่ถูกค้นพบบนเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도)ประเทศเกาหลีใต้ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการ ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ ห้องจัดแสดงสัญลักษณ์ของเกาะเชจู ( Jeju’s Symbol Exhibition), ห้องภาพถ่ายธรรมชาติ, ศูนย์แสดงนิทรรศการพื้นบ้าน (Folk Exhibition Hall I and II), กิจกรรมกลางแจ้ง, หอประสบการณ์เชจู, และห้องนิทรรศการพิเศษ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีส่วนจัดแสดง ประวัติศาตร์ทางธรรมชาติ  ที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องดิน, หิน, สัตว์ และพืชในลักษณะสามมิติ ซึ่งสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยว สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหลากหลายของธรรมชาติ และวัฒนธรรม ของเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도) โดยแบ่งออกเป็นระบบนิเวศทางทะเล, ระบบนิเวศน์ของดินและหิน

นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดง เกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นบ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตโบราณ บนเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도) ทั้งในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี, พิธีกรรมในแต่ละช่วงชีวิต, อาหารการกิน, สถาปัตยกรรมของที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม, การล่าสัตว์ และการประมง รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งจัดแสดงไว้กว่า 2,381 รายการ

Jeju Folklore and Natural History Museum (제주도민속자연사박물관)

Jeju Folklore and Natural History Museum

 

ที่อยู่ South Korea, Jeju-do, Cheju, Ildo 2(i)-dong, 996-1 (제주특별자치도 제주시 일도2동 996-1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-64-710-7708

website: jeju.go.kr

เวลาทำการ 08: 30-18: 30

มิถุนายน – สิงหาคม 08: 30-19: 00 น

  • การเข้าชมรอบสุดท้าย 30 นาทีก่อนปิดทำการ
  • ปิดทำการในวันขึ้นปีใหม่, วัน Seollal, วันฉลองครบรอบการเปิดพิพิธภัณฑ์ 24 พฤษภาคม, วันเทศกาล

ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่ 2,000 วอน / กลุ่ม 1,600 วอน
  • วัยรุ่น 1,000 วอน / กลุ่ม 800 วอน
  • กลุ่ม: 10 คนขึ้นไป

การเดินทาง

จาก Jeju International Airport ขึ้นรถ Bus No. 365 และลงที่โรงเรียนประถมซัมซุง (Samsung Elementary School (삼성초등학교)) จากนั้นข้ามถนนไปทางซ้าย เดินประมาณ 385 ม. และเลี้ยวขวา

by Google Map

Jeju Folklore and Natural History Museum (제주도민속자연사박물관)