อุทยานชางชุงดันกงว็อน (Jangchungdan Park) • เที่ยวด้วยตัวเอง อุทยานชางชุงดันกงว็อน (Jangchungdan Park) • เที่ยวด้วยตัวเอง

Jangchungdan Park (장충단공원) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเชิงเขานัมซาน (Namsan Mountain) เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

สถานที่แห่งนี้แต่เดิมนั้น เคยเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าชางชุงดัน (Jangchungdan Shrine, 장충단신사) ซึ่งถูกสร้างขึ้น โดยจักรพรรดิโกจง (Gojong King) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1900 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับจักรพรรดินีมย็องซ็อง (Empress Myeongseong, 명성황후; ค.ศ. 1866 – ค.ศ. 1895) และข้าราชบริพารที่เสียชีวิต จากการรุกรานของญี่ปุ่น ในเหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์พระมเหสีมิน (พระยศในขณะนั้นของจักรพรรดินีมย็องซ็อง) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1895 ในพระราชวังคย็องบกกุง (Gyeongbokgung Palace)

ต่อมาในระหว่างสงครามเกาหลี ศาลเจ้าชางชุงดัน (Jangchungdan Shrine, 장충단신사) ได้ถูกทำลายจนเสียหาย และในปี ค.ศ. 1919 พื้นที่แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้ง ให้เป็นอุทยานอุทยานชางชุงดัน (Jangchungdan Park, 장충단공원)

สำหรับอุทยานแห่งนี้ ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ อนุสรณ์หินชางชุงดันบี (Jangchungdan Memorial Stone, 장충단비), สะพานซูพโยกโย (Supyogyo Bridge, 수표교), ซุงจ็องจ็อน (Sungjeongjeon, 숭정전), ควันซ็องมโย (Gwanseongmyo) และ วารยงมโย (Waryongmyo)

นอกจากนี้อุทยานแห่งนี้ยังถือเป็น “สวนแห่งความรักชาติ” จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหว เพื่ออิสรภาพในปี ค.ศ. 1919 ที่คงเหลือไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่คนรุ่นหลัง ได้ระลึกถึงเหล่าบรรดาผู้รักชาติในครั้งนั้น ได้แก่ ฮันยงอุน (Han Yong-un, 한용운) ผู้เป็นนักปฏิรูปและกวีชาวเกาหลี

รวมไปถึงรูปปั้นของยูกวันซุน (Yu Gwan-sun, 유관순 ค.ศ. 1902 – ค.ศ. 1920) หรือที่รู้จักกันในนามของรยูกวันซุน (Ryu Gwansun) ผู้เป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหว และเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ เพื่อเอกราชของเกาหลี ของขบวนการต่อต้านจักรวรรดิอาณานิคมญี่ปุ่น เป็นต้น

เมื่อคุณมาเยือนยังสวนแห่งนี้ คุณจะได้รับความเพลิดเพลินในการเดินเล่น เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ไปพร้อมกับการรำลึกถึง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เส้นทางเดินเท้าลัดเลาะ ผ่านต้นไม้นานาพรรณ, สะพาน และลำธาร ที่สวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล

นอกจากนี้ที่อุทยานยังมี ร้านชาแบบดั้งเดิม, ลานสเก็ตโรลเลอร์, สนามเทนนิส, สนามเบสบอล และยังสามารถเดินเท้าต่อ เพื่อไปท่องเที่ยวยัง สวนสาธารณะนัมซาน (Namsan Park, Seoul) ซึ่งสามารถเดินเล่นลัดเลาะไปสู่นัมซานโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower) ได้อีกด้วย

สะพานซูพโยกโย (Supyogyo Bridge, 수표교)
สะพานซูพโยกโย (Supyogyo Bridge, 수표교)

ฮันยงอุน (Han Yong-un, 한용운) ผู้เป็นนักปฏิรูปและกวีชาวเกาหลี และยูกวันซุน
ฮันยงอุน (Han Yong-un, 한용운) ผู้เป็นนักปฏิรูปและกวีชาวเกาหลี และยูกวันซุน

ที่อยู่ Jangchungdong 2(i)-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 장충동2가)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82-2-753-5576,  +82 2-771-2440

เวลาทำการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Dongguk University Station ( 동대입구역, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 6 โดยสวนตั้งอยู่ขวามือของเรา

by Google Map

Jangchungdan Park (장충단공원)

Jangchungdan Memorial Stone (장충단비)

Supyogyo Bridge (수표교)

Sungjeongjeon (숭정전)

Yu Gwan-sun Statue (유관순동상)

Back to Top ↑