สะพานซูพโย (Supyogyo Bridge) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง

สะพานซูพโย (Supyogyo Bridge)

ซูพโย-กโย (Supyogyo, 수표교) โดยชื่อของสะพานแห่งนี้มีความหมายว่า สะพานน้ำ (Water Bridge, 수표교) และเป็นสะพานลำดับที่ 6 ของทั้งหมด 22 สะพานของคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

สะพานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสองสะพาน ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมกับสะพานควางทง (Gwangtonggyo Bridge) แต่เดิมสะพานแห่งนี้ถูกเรียกว่า มาจอน-กโย (Majeongyo, 마전교) ซึ่งหมายถึง สะพานตลาดม้า เนื่องจากมีตลาดม้า อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสะพาน

สะพานแห่งนี้มี โครงสร้างที่มีความยาว 27.5 เมตร และมีความกว้าง 8.3 เมตร สะพานถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการปกครองของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕; 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1397 – 8 เมษายน ค.ศ. 1450) ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สี่ ของราชวงศ์โชซอนแห่งเกาหลี และเป็นที่รู้จักในการที่ทรงประดิษฐ์อักษรเกาหลี ฮันกึล

ต่อมาในปี ค.ศ. 1441 สะพานได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สะพานซูพโย-กโย (Supyogyo, 수표교) ซึ่งหมายถึงสะพานน้ำ (Water Bridge, 수표교) เนื่องจากมีการมีการติดตั้งมาตรวัดน้ำใกล้กับสะพาน เพื่อระบุระดับน้ำที่ไหลผ่าน คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) ซึ่งชื่อของพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสะพาน ก็ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เช่นกัน กลายเป็นย่านซูพโยดง (Supyo-dong, 수표동)

มาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ใกล้สะพาน เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดระดับน้ำทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในสองของ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕; 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1397 – 8 เมษายน ค.ศ. 1450) จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ พบว่าสะพานได้รับการปรับปรุงหลายอย่าง ศิลาจารึกหินที่ตั้งอยู่มุมของสะพาน แสดงให้เห็นว่าสะพานแห่งนี้ ได้รับการซ่อมแซมอย่างน้อยสองครั้ง ในปี ค.ศ. 1827 และในปี ค.ศ. 1886 ตามลำดับ

นักประวัติศาสตร์ยังพบว่า แต่เดิมนั้นสะพานไม่มีราวสะพาน และได้รับการติดตั้งราวสะพานในปี ค.ศ. 1890 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจรไปมา นอกจากนี้สะพานแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ยอดนิยม สำหรับการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิม ตามแต่ละช่วงเทศกาลและฤดูกาล ของชาวบ้านในอตีดอีกด้วย สะพานแห่งนี้เคยเป็นฉากสำคัญ ในการถ่ายทำละครเกาหลี ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ การพบกันครั้งแรกอย่างโรแมนติค ระหว่างกษัตริย์ซุกจงแห่งโชซอน (Sukjong of Joseon, 숙종; ค.ศ. 1661 – ค.ศ. 1720) และพระสนมเอกฮีบิน (Jang Hui-bin, 희빈장씨; ค.ศ. 1659 – ค.ศ. 1701)

โดยระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินกลับวัง พระองค์ทรงพบสาวสวย ซึ่งแอบมองในช่องระหว่างประตู ที่ถูกเปิดไว้ครึ่งหนึ่ง ของบ้านของคนธรรมดาสามัญ กษัตริย์ตกหลุมรักเธอเกือบจะในทันที และพาเธอเข้าไปในวัง ซึ่งเธอได้กลายเป็นพระสนม และได้รับการเลื่อนพระยศเป็นอัครมเหสี แต่ภายหลังถูกลดพระยศ มาเป็นพระสนมเอกเช่นเดิม และถูกสำเร็จโทษในเวลาต่อมา

สะพานพร้อมกับมาตรวัดน้ำ ถูกย้ายไปติดตั้งที่่ อุทยานชางชุงดัน (Jangchungdan Park) และในระหว่างโครงการฟื้นฟูและปรับปรุง คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) ได้ดำเนินการสร้างสะพานแห่งใหม่ โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเหมือนกับสะพานเดิม และตั้งอยู่ในแหน่งเดิมของสะพานเก่า เพื่อใช้งานชั่วคราว และเรียกชื่อสะพานแห่งนี้ว่า สะพานข้ามถนนชั่วคราว (Temporary pedestrian bridge – the site for Supyogyo)

ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลโซลวางแผน ที่จะคืนสะพานไปยังตำแหน่งเดิม แต่ต้องเปลี่ยนแผน เพราะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า การโยกย้ายสะพาน จะก่อให้เกิดความเสียหาย และสามารถทำลายรูปแบบดั้งเดิมของสะพาน ในที่สุดจึงตัดสินใจไม่ย้ายสะพานเดิม และยังคงใช้สะพานชั่วคราวดังกล่าว จวบจนถึงปัจจุบันนี้

อุทยานชางชุงดันกงวอน

คุณสามารถเยี่ยมชม สะพานซูพโย (Supyogyo Bridge, 수표교) ซึ่งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบดั้งเดิม ได้ที่อุทยานชางชุงดันกงวอน (Jangchungdan Park) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเชิงภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ อ่านเพิ่มเติม

ปักหมุดสะพาน 22 แห่ง ของคลองชองกเยชอน

ด้วยลำธารที่ทอดยาวในใจกลางของเมือง และผ่านสะพานข้ามคลองทั้งหมด 22 แห่ง ทำให้ตลอดสองฝั่งของลำธาร เรียงรายไปด้วยสวนสาธารณะ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ให้ชื่นชมอีกหลายแห่ง อาทิเช่น สะพานควางทงกโย (Gwangtonggyo Bridge) ซึ่งเคยเป็นสะพานในใหญ่ที่สุด ของเมืองหลวงฮันยางในอดีต, กำแพงแห่งความหวัง (Wall of Hope), ประตูโอกันซูมุน (Site of Ogansumun Gate), บริเวณที่ใช้ซักผ้าในยุคโบราณ (Historic Laundry Site) และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม

* สะพานซูพโย (Supyogyo Bridge) ที่อุทยานชางชุงดัน (Jangchungdan Park)

ที่อยู่ 150-3 Gwansu-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 관수동 150-3)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Euljiro 3(sam)-ga Station (을지로3가역, อึลจีโรซัมกะหยอก, Seoul Subway Line 2 หรือ Line 3) และออกทางออกที่ 4 จากนั้นเดินตรงไปตามถนนชุงมูโร (Chungmu-ro, 충무로) จนถึงคลอง จากนั้นเดินไปทางซ้าย ระยะทางประมาณ 200 เมตร


Jongno 3(sam)-ga Station (종로3가역, จุงโนซัมกะหยอก Seoul Subway Line 1, Line 3 หรือ Line 5) และออกทางออกที่ 14 จากนั้นเดินตรงไปตามถนนทนฮวามุนโร (Donhwamun-ro, 돈화문로) จนถึงคลอง จากนั้นเดินไปทางขวา ระยะทางประมาณ 200 เมตร

by Google Map

Supyogyo Bridge (수표교) 천주교 이벽 집 터 (수표교 남측)