ปักหมุดสะพาน 22 แห่ง ของคลองชองกเยชอน (22 Bridges of Cheonggyecheon Stream)

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream, 청계천) เป็นลำธารที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล (Seoul) ซึ่งตลอดแนวของลำธาร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ลำธารแห่งนี้มีความยาว 8.4 กิโลเมตร หรือ 5.2 ไมล์ มีจุดเริ่มต้นจากชองกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza) และไหลผ่านในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก และไปบรรจบกับลำธารชุงนังชอน (Jungnangcheon, 중랑천) ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำฮัน (Hangang River) และสายน้ำไหลลงสู่ทะเลเหลืองในลำดับต่อไป ด้วยลำธารที่ทอดยาวในใจกลางของเมือง ทำให้ตลอดสองฝั่งของลำธาร เรียงรายไปด้วยสวนสาธารณะ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ให้ชื่นชมอีกหลายแห่ง สะพานข้ามคลองซึ่งแบ่งออกเป็น สะพานคนเดินที่เรียกว่า กโย (Gyo, 교) และสะพานซึ่งเป็นถนนทางแยกที่เรียกว่า ทารี (Dari, 다리) โดยมีทั้งหมด 22 สะพาน ตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 สะพานโมจอน

Mojeongyo Bridge (모전교) เป็นสะพานแรก และเป็นจุดยอดนิยม สำหรับการท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ ที่ด้านใต้ของสะพาน ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน ของคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) และมักจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมและเทศกาลต่างๆ ร่วมกับชองกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza) ซึ่งตั้งอยู่ติดกัน

สถานที่ใกล้เคียง: จตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square), พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace), พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 2 สะพานควางทง

Gwangtonggyo Bridge (광통교) ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานหมายเลข 10 และเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดา 22 สะพาน โดยสะพานถูกสร้างขึ้นครั้งแรกจากดินเหนียว ในปี ค.ศ. 1410 ซึ่งเป็นปีที่ 10 แห่งการครองราชย์ของกษัตริย์แทจง (Taejong of Joseon, 태종; ค.ศ. 1367 – ค.ศ. 1422)

สถานที่ใกล้เคียง: สะพานโมจอน (Mojeongyo Bridge), จตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square), พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace), พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 3 สะพานควาง

Gwanggyo Bridge (광교) สะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของ การพบกันของแฟชั่นแบบดั้งเดิมและอนาคต บริเวณริมลำธารใต้สะพานแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ ซากปรักหักพังของชองกเยชอน (Seoul Cheonggyecheon Ruins) ที่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษ ในการจัดแสดงแสงสีที่สวยงาม ได้แก่ สวนดิจิตอล (Digital Garden) และผืนผ้าใบดิจิตอล (Digital Canvas)

สถานที่ใกล้เคียง: หอระฆังโพชินกัก (Bosingak), ซัมซุงจงโนทาวเวอร์ (Samsung Jongro Tower), ศูนย์ข้อมูลและแนะนำการท่องเที่ยวเกาหลี (K-Style Hub), ย่านอินซาดง (Insa-dong) และย่านมยองดง (Myeongdong) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 4 สะพานชางทง

Jangtonggyo Bridge (장통교) สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม ถนนวัยทีนจงกัก (Jonggak Avenue of Youth) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนที่คุณสามารถเพลิดเพลิน ไปกับชีวิตกลางคืน ในกรุงโซล (Seoul) รวมไปถึงอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ คือ ภาพวาดฝาผนังพันชาโดแห่งกษัตริย์ชองโจ (Banchado of King Jeongjo)

สถานที่ใกล้เคียง: ภาพวาดฝาผนังพันชาโดแห่งกษัตริย์ชองโจ (Banchado of King Jeongjo), ถนนวัยทีนจงกัก (Jonggak Avenue of Youth), ศูนย์วัฒนธรรมชุงกู (Jung-gu Culture Center), วายเอ็มซีเอฮอล (YMCA Hall) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 5 สะพานซัมอิล

Samilgyo Bridge (삼일교) เป็นสะพานที่สะท้อนเกี่ยวกับ เรื่องราวประวัติศาสตร์ทางการเมือง สะพานแห่งนี้ถูกตั้งชื่อ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การเคลื่อนไหว ในวันที่ 1 มีนาคม และเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่า การเคลื่อนไหวซัมอิลอุนดง (Sam-il Undong, 삼일운동)

สถานที่ใกล้เคียง: ย่านอินซาดง (Insa-dong) และย่านมยองดง (Myeongdong) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 6 สะพานซูพโย

Supyogyo Bridge (수표교) โดยชื่อของสะพานแห่งนี้มีความหมายว่า สะพานน้ำ (Water Bridge, 수표교) ซึ่งแต่เดิมสะพานแห่งนี้ถูกเรียกว่า มาจอนกโย (Majeongyo, 마전교) ซึ่งหมายถึง สะพานตลาดม้า เนื่องจากมีตลาดม้า อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสะพาน อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 7 สะพานควันซู

Gwansugyo Bridge (관수교) เป็นสะพานโค้งด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ที่เรียกว่า แทชอง (Daecheong Style, 대청) ซึ่งเป็นลักษณะของห้องโถงขนาดใหญ่ในบ้านฮันอก (Hanok) ซึ่งมักใช้เป็นสถานที่ในการบูชาบรรพรุษของบ้าน เมื่อมีโครงการขุดลอกคลอง และติดตั้งมาตรวัดระดับน้ำภายในคลอง สะพานแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า สะพานชลประทาน

สถานที่ใกล้เคียง: พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace), พระราชวังชังกยอง (Changgyeonggung Palace), ศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine) และหมู่บ้านนัมซานกลฮันอก (Namsangol Hanok Village) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 8 สะพานเซอูน

Seungyo Bridge (세운교) เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้น และถูกเรียกชื่อสะพานตามชื่อของศูนย์การค้าซึ่งอยู่ติดกัน คือ เซอูนอาเขต (Sewoon Arcade) ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งยอดนิยมอีกแห่ง และยังดาดฟ้าทางเดิน สำหรับการเข้าชมวิวแบบพาโนรามา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความงดงามของแสงไฟในยามค่ำคืน ของศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine)

สถานที่ใกล้เคียง: ศูนย์การค้าเซอูนอาเขต (Sewoon Arcade) และศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 9 สะพานแพโอแกดารี

Baeogaedari Bridge (배오개다리) เป็นสะพานซึ่งเป็นถนนทางแยกที่เรียกว่า ถนนแพโอแกกิล (Baeogae-gil, 배오개길) และยังเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า ถนนที่ 4 ของชองกเย (Cheonggye 4th Avenue, 청계4가) ซึ่งบริเวณใต้สะพานแห่งนี้ มีโขดหินเรียงรายอยู่ริมลำธาร ซึ่งเหมาะสำหรับการนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวทิวทัศน์ของพืชพรรณ และสัตว์ที่อาศัยอยู่ริมลำธาร

สถานที่ใกล้เคียง: ตลาดพังซัน (Bangsan Market) และตลาดควางจัง (Gwangjang Market) *ตลาดอยู่ตรงข้ามกัน อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 10 สะพานแซบยอกดารี

Saebyeokdari Bridge (새벽다리) สะพานแห่งนี้เชื่อมระหว่างตลาดพังซัน (Bangsan Market) และตลาดควางจัง (Gwangjang Market) ชื่อของสะพานในภาษาเกาหลี นั้น คำว่า แซบยอก (Saebyeok, 새벽다리) หมายถึง “รุ่งอรุณ” ดังนั้นสะพานแห่งนี้จึงถูกเรียกว่า สะพานรุ่งอรุณ (Dawn Bridge)

สถานที่ใกล้เคียง: ตลาดพังซัน (Bangsan Market) และตลาดควางจัง (Gwangjang Market) *ตลาดอยู่ตรงข้ามกัน อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 11 สะพานมาจอน

Majeongyo Bridge (청계천 마전교) เป็นสะพานคนเดิน ซึ่งชื่อของสะพานมาจากในอดีต ซึ่งบริเวณที่ตั้งของสะพานแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่สำหรับซื้อขายม้าและวัว และคุณจะได้พบกับ น้ำตกจำลองที่เรียกว่า อกยูชอน (Okryucheon) เพื่อสื่อความหมายถึงสายน้ำที่ไหล จากพระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace) มาสู่คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream)

สถานที่ใกล้เคียง ย่านทงแดมุน (Dongdaemun) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 12 สะพานนาแร

Naraegyo Bridge (나래교) ตั้งอยู่ด้านหน้าของ ตลาดพยองฮวาแฟชั่นทาวน์ (Pyeonghwa Fashion Town) ในเขตของการค้าเสื้อผ้าทงแดมุน ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นจุดหมายปลายทางแฟชั่นระดับโลก ซึ่งหลังจากคุณเยี่ยมชมสะพานแล้ว คุณสามารถเดินเท้าเพียงระยะสั้นๆ ได้อย่างสบายๆ เพื่อมาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ พยองฮวาแฟชั่นทาวน์ (Pyeonghwa Fashion Town)

สถานที่ใกล้เคียง: พยองฮวาแฟชั่นทาวน์ (Pyeonghwa Fashion Town), เขตท่องเที่ยวพิเศษ ทงแดมุนแฟชั่นทาวน์ (Dongdaemun Fashion Town Special Tourist Zone) และ ทงแดมุนช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ (Dongdaemun Shopping Complex) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 13 สะพานพอดึลดารี

Beodeuldari Bridge (버들다리) ตั้งอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าทงอิลซังกา (Tong-il Sang-ga) ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) สำหรับชื่อของสะพานนั้นหมายถึง สะพานต้นหลิว (Willow Bridge) และยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ สะพานชอนแทอิลดารี (Jeon Tae-il Dari, 전태일다리) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์สหภาพแรงงาน ของประเทศเกาหลีใต้

สถานที่ใกล้เคียง: เขตท่องเที่ยวพิเศษ ทงแดมุนแฟชั่นทาวน์ (Dongdaemun Fashion Town Special Tourist Zone) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 14 สะพานโอกันซู

Ogansugyo Bridge (오간수교) ในอดีตเคยเป็นประตูฮงเยมุน (Hongyemun) ซึ่งมีส่วนฐานของประตู ถูกสร้างเป็นช่องทางระบายน้ำ หรือเรียกว่า ประตูระบายน้ำโอกันซูมุน (Ogansumun ) ซึ่งระหว่างทางเดินริมลำธาร ยังมีพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย กำแพงวัฒนธรรม และจัตุรัสแฟชั่น ที่มีน้ำพุและเวทีริมน้ำ เพื่อเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมขนาดเล็กอีกด้วย

สถานที่ใกล้เคียง: อุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน (Dongdaemun History & Culture Park), ถนนร้านเครื่องเขียนทงแดมุน (Dongdaemun Stationery Store Street), ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate) พิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall Museum) และ สวนสาธารณะทงแดมุนซองกวัก (Dongdaemun Seonggwak Park) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 15 สะพานมัลกึนแนดารี

Malgeunnae-dari Bridge (맑은내다리) สะพานแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสี่ ของสะพานข้ามคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) เป็นสะพานซึ่งมีลักษณะทางโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับ สะพานนาแร (Naraegyo Bridge) ถือเป็นจุดเริ่มของย่านทงแดมุน (Dongdaemun) และสื่อความหมายของการบินไปของผีเสื้อ เพื่อไปโดยรอบของเขตการค้าเสื้อผ้าทงแดมุนแล้ว สะพานแห่งนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุด ของย่านทงแดมุน (Dongdaemun)

สถานที่ใกล้เคียง: ย่านทงแดมุน (Dongdaemun) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 16 สะพานทาซัน

Dasangyo Bridge (다산교) เป็นสะพานสไตล์ทันสมัย ที่สะท้อนภาพแห่งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับถนนทาซันโร (Dasan-ro) ถนนดังกล่าวถูกตั้งชื่อ เพื่อเป็นเกียรติแก่ทาซัน (Dasan) ซึ่งเป็นนามปากกาของชองยักยง (Jeong Yak Yong) นักปราชญ์คนสำคัญในสมัยโชซอน และยังเป็นที่อยู่ของสถานที่ซักผ้าโบราณ (Historic Laundry Site)

สถานที่ใกล้เคียง: ย่านทงแดมุน (Dongdaemun) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 17 สะพานยองโด

Yeongdogyo Bridge (영도교) ในอดีตถือเป็นสะพานลำดับสุดท้ายของ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) ซึ่งเคยเป็นทางเชื่อมระหว่างวังชิมนิ (Wangsimni) และศาลเจ้าทงมโย (Dongmyo Shrine) แต่เดิมสะพานแห่งนี้เป็นสะพานหิน และถูกสร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีต ในระหว่างการปกครองของญี่ปุ่น

สถานที่ใกล้เคียง: ศาลเจ้าทงมโย และตลาดนัดทงมโย (Dongmyo Shrine – Dongmyo Flea Market) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 18 สะพานฮวังฮัก

Hwanghakgyo Bridge (황학교) เป็นสะพานซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึง ลักษณะของตลาดนัดใน ย่านฮวังฮักดง (Hwanghak-dong) และยังมีสถานที่ซึ่งน่าสนใจโดยเริ่มตั้งแต่สะพานแห่งนี้ ได้แก่ กำแพงแห่งความหวัง (Wall of Hope) และน้ำตกผนังจังหวะ (Rhythm Wall Fountain) ซึ่งมีการประดับประดาด้วยไฟ ที่ส่องแสงสวยงามสว่างไสว ในยามค่ำคืนอีกด้วย

สถานที่ใกล้เคียง: ตลาดนัดพื้นบ้านโซล (Seoul Folk Flea Market), ศาลเจ้าทงมโย และตลาดนัดทงมโย (Dongmyo Shrine – Dongmyo Flea Market) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 19 สะพานพีอูดัง

v

Biudang-gyo Bridge (비우당교) เป็นสะพานซึ่งถูกออกแบบเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง ภาพอนาคตของเมืองใหม่ สะพานแห่งนี้มีซากเสาของ ทางด่วนชองกเยชอน (Cheonggyecheon Expressway) ตั้งอยู่ตรงกลางของลำธาร ซึ่งเรียกว่า ชนชิกโยกัก (Jonchigyogak) และมีอุโมงค์น้ำพุ ซึ่งในเวลากลางคืนมีการประดับประดา ด้วยไฟหลากสีสันสวยงาม

สถานที่ใกล้เคียง: สะพานฮวังฮัก (Hwanghakgyo Bridge) มีสถานที่ซึ่งน่าสนใจริมลำธาร ได้แก่ กำแพงแห่งความหวัง (Wall of Hope) และน้ำตกผนังจังหวะ (Rhythm Wall Fountain) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 20 สะพานมูฮัก

Muhakgyo Bridge (무학교) สะพานถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่พระภิกษุมูฮัก (Muhak, 무학, ค.ศ. 1327 – ค.ศ. 1405) ผู้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon) ผู้ก่อตั้งและปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) รวมไปถึงการมีบทบาทสำคัญ ต่อการย้ายเมืองหลวงมายังเมืองฮันยาง หรือเมืองฮันซอง (Hanseong) ซึ่งในปัจจุบันคือ กรุงโซล (Seoul) (Seoul)

สถานที่ใกล้เคียง: สะพานพีอูดัง (Biudang-gyo Bridge) มีสถานที่ซึ่งน่าสนใจริมลำธาร ได้แก่ ชนชิกโยกัก (Jonchigyogak) และมีอุโมงค์น้ำพุ ซึ่งในเวลากลางคืนมีการประดับประดา ด้วยไฟหลากสีสันสวยงาม อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 21 สะพานทูมูลดารี

Dumuldari Bridge (두물다리) สะพานแห่งนี้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ที่สวยงามและดูแปลกตา โดยชื่อของสะพานนั้นหมายถึง สองสายน้ำ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของสะพานแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในจุดที่มาบรรจบกัน ของลำธารสองสาย ได้แก่ ลำธารชองรึงชอน (Jeongleungcheon, 정릉천) ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ ไหลมาบรรจบกับคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream)

สถานที่ใกล้เคียง: พิพิธภัณฑ์คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Museum) และศูนย์ประสบการณ์กระท่อมชองกเยชอน (Cheonggyecheon Shack Experience Center) อ่านเพิ่มเติม

ลำดับที่ 22 สะพานโคซันจา

Gosanjagyo Bridge (고산자교) สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ถนนโคซันจาโร (Gosanja-ro, 고산로) ชื่อถนนแห่งนี้มาจากนามปากกาของ คิมจองโฮ (Gim Jeong-ho, 김정호; ค.ศ. 1804 – ค.ศ. 1866) ผู้เป็นนักภูมิศาสตร์ และนักเขียนแผนที่ชาวเกาหลี ในสมัยราชวงศ์โชซอน ที่บริเวณของปลายลำคลองจากสะพานแห่งนี้ จะมีทัศนียภาพที่สวยงาม และร่มรื่นของพื้นที่สีเขียวที่เรียกว่า พอดึลซึบจี (Beodeulseubji, 버들습지) อันเป็นพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์นก รวมไปถึงเป็นพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ สำหรับการเป็นที่อยู่อาศัย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

สถานที่ใกล้เคียง: พิพิธภัณฑ์คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Museum) และศูนย์ประสบการณ์กระท่อมชองกเยชอน (Cheonggyecheon Shack Experience Center) และสะพานทูมูลดารี (Dumuldari Bridge) อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

website: cheonggye.seoul.go.kr (เกาหลี )

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

*โปรดคลิกอ่าน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และการเดินทาง ของสะพานแต่ละแห่ง