เวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

เวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park)

โวลดึค็อบกงวอน (World Cup Park, 월드컵공원) แต่เดิมในสมัยราชวงศ์โชซอน รู้จักกันในชื่อ นานจีโด (Nanjido, 난지도) เป็นเกาะซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำฮัน (Han River) และอยู่ทางตะวันตกของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

นานจีโด (Nanjido, 난지도) เคยเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยกล้วยไม้และทุ่งหญ้า และเป็นสมบัติทางนิเวศวิทยา ที่ดอกไม้ทุกชนิดบานสะพรั่ง และเป็นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ

ต่อมาเกาะกลายเป็นสถานที่ฝังกลบขยะ ของประชาชนกว่า 10 ล้านคน และกลายเป็นดินแดนที่แห้งแล้ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซมีเทน และน้ำชะขยะที่ไหลออกมา เป็นเวลาถึง 15 ปี ในระหว่างปี ค.ศ. 1978 – ค.ศ. 1993 และกลายเปลี่ยนเป็นภูเขาขยะที่สูงถึง 98 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ถือเป็นภาพสะท้อนที่เจบปวด จากการทำลายสิ่งแวดล้อมบนเกาะแห่งนี้ ทำให้ตระหนักถึงความท้าทาย และความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจ และการทำงานอย่างหนัก เพื่อให้เกาะแห่งนี้กลับมาเป็น ส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่สมบูรณ์ ในระหว่างโครงการฟื้นฟูในปี ค.ศ. 1996 – ปี ค.ศ. 2002 ประกอบไปด้วยการดำนเนิงาน 4 กระบวนการ ดังนี้

การบำบัดน้ำชะขยะ

Leachate Treatment (침출수처리) เพื่อบำบัดน้ำชะขยะ ที่เกิดจากการย่อยสลายจากของเสีย มีการติดตั้งผนังที่ความลึก 17 – 56 เมตร และมีความยาว 6,017 เมตร ถูกติดตั้งในบริเวณชั้นใต้ดินรอบๆ หลุมฝังกลบ และหลุมกักเก็บ 31 หลุม ถูกติดตั้งที่ระยะ 200 เมตรภายในกำแพงกั้น เพื่อรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะอย่างปลอดภัย ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำฮัน (Han River)

บ่อบำบัดก๊าซ

Landfill Gas Treatment (매립가스처리) มีการติดตั้งหลุมบำบัดจำนวน 31 หลุม โดยมีระยะห่างแต่ละหลุม 200 เมตร และมีความยาวผนังกั้นรวม 6,701 เมตร เพื่อรวบรวมก๊าซและถูกนำไปใช้ สำหรับเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ ในการสร้างความร้อน เพื่อส่งต่อไปยังอาคารในย่านใกล้เคียง และสนามกีฬา

การคลุมดิน

Top cover (상부복토) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝน ไหลเข้าไปในหลุมฝังกลบ เป็นการระงับการปล่อยก๊าซ และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ด้วยการคลุมดินและติดตั้งกั้นสิ่งกีดขวาง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในนั้น

ความเสถียรของความชัน

Slope Stabilization (사면안정화) เพื่อที่จะรักษาความลาดชันของภูเขาให้มีความเสถียร ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมกับการปลูกหญ้าและต้นไม้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ที่สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตได้

เวิลด์คัพพาร์ค

ภายหลังการฟื้นฟูเพื่อให้เป็นดินแดนแห่งชีวิต ที่สัตว์และพืชต่างๆ สามารถดำรงชีวิตได้ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2002 รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นสัญลักษณ์แห่งการอยู่ร่วมกัน ของมนุษยชาติกับธรรมชาติ จนกลายเป็นสวนนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ โดยเปิดบริการแก่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2002

ภายใต้ชื่อเรียกใหม่ว่า เวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park) ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,284,085 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็นสวนสาธารณะ 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะพยองฮวา (Pyeonghwa Park), สวนสาธารณะฮานึล (Haneul Park), สวนสาธารณะโนอึล (Noeul Park) และสวนสาธารณะนานจีชอน (Nanjicheon Park)

เวิลด์คัพพาร์คเป็นสวนระบบนิเวศ ที่จะทำให้คุณรู้สึกทึ่ง และไม่อยากจะเชื่อว่า ครั้งหนึ่งที่แห่งนี้เคยเป็นภูเขาฝังกลบขยะขนาดใหญ่ ปัจจุบันได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง ของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังกรุงโซล (Seoul) (Seoul)

สวนสาธารณะพยองฮวา

Pyeonghwa Park หรือ Peace Park (평화의공원) เสมือนสวนดอกไม้ที่แสดงภูมิทัศน์ที่สวยงาม ของศิลปะบนผืนดิน และเป็นภาพของความสงบสุข ในการอยู่ร่วมกัน ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยมีสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ จัตุรัสยูนิเซฟ (UNICEF Square), บึงนานจี (Nanji Pond), ป่าแห่งความหวัง (Hope’s Forest), หอจัดแสดงนิทรรศการเวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park Exhibition Hall) อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะฮานึล

Haneul Park (하늘공원) เป็นสวนที่มีความสูงที่สุด ในบรรดาสวนทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ของกรุงโซล (Seoul) และยังเป็นสถานที่หลักสำคัญการจัดงาน เทศกาลทุ่งหญ้าสีเงินโซล (Seoul Silver Grass Festival) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลยอดนิยม ที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวมาเข้าชมจำนวนมากในแต่ละปี อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะนานจีชอน

Nanjicheon Park (난지천공원) เป็นสวนสาธารณะซึ่งถือกำเนิด จากลำธารธรรมชาติที่ชื่อว่า นานจีชอน (Najicheon, 난지천) สถานที่แห่งนี้เคยเต็มไปด้วย ของเสียและมลพิษ ถูกน้ำชะขยะปนเปื้อนจากขยะโดยรอบ แม่น้ำยังคงอยู่ในร่องลึกและเกือบแห้งในช่วงฤดูฝน ต่อมาลำธารได้รับการฟื้นฟูตามธรรมชาติ โดยการปลูกพืชพรรณที่เหมาะสม ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งสวนนิเวศวิทยาที่สวยงาม อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะโนอึล

Noeul Park (노을공원) เป็นสวนแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้น บนพื้นที่ฝังกลบขยะ ด้วยการสร้างสนามกอล์ฟ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยป้องกันการทรุดตัว และรักษาเสถียรภาพของเนินลาดชัน ภายหลังกลายเป็น สถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติ, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ, พื้นที่สันทนาการ และสถานที่สำหรับการศึกษาเชิงนิเวศอีกหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะนานจีฮันกัง

Nanji Hangang Park (난지한강공원) เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน (Hangang River Park) สวนแห่งนี้มีสะพานเชื่อมต่อกลาง เพื่อไปยังสวนสาธารณะโนอึล (Noeul Park) และสวนสาธารณะฮานึล (Haneul Park)

และที่บริเวณจัตุรัสน้ำซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของสะพาน สามารถเชื่อมต่อไปยังสวนสาธารณะพยองฮวา (Pyeonghwa Park) คุณจะพบกับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือ น้ำพุกระจกเงา (Mirror Fountain) ที่สร้างทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยมุมมองที่น่าทึ่ง อ่านเพิ่มเติม

สวนวัฒนธรรมถังน้ำมัน

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ติดกับเวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park) โดยอยู่ทางด้านเหนือของสวน ซึ่งเป็นทั้งสวนสาธารณะและสถานที่วัฒนธรรม ได้แก่ สวนวัฒนธรรมถังน้ำมัน (Oil Tank Culture Park) เป็นอุทยานวัฒนธรรมที่สร้างขึ้น

ในบริเวณเขตน้ำมันเก่า (Old Oil Reserve) ของคลังน้ำมันมาโป (Mapo Oil Depot) ประกอบไปด้วยพลาซ่าวัฒนธรรม (Culture Plaza) และพื้นที่สีเขียว (Green Belt) เพื่อเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมต่างๆ อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 243-60 Woldeukeom-ro, Seongsan 2(i)-dong, Mapo-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 마포구 성산2동 월드컵로 243-60)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-2-120

Website: parks.seoul.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง

สวนสาธารณะโนอึล (Noeul Park, 노을공원) ทุกวันตั้งแต่เวลา 05:00 น. – 22:00 น.

สวนสาธารณะฮานึล (Haneul Park, 하늘공원) ทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 18:00 น.

*เวลาอาจแตกต่างกันไป ตามแต่ละสถานที่, ร้านค้า หรือหน่วยงาน

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

World Cup Stadium Station (월드컵경기장역, วอลดึค็อบคยองกีจังหยอก, Seoul Subway Line 6) และออกทางออกที่ 1

Mapo-gu Office Station (마포구청역, มาโพกูชองหยอก, Seoul Subway Line 6) และออกทางออกที่ 8

จากนั้นเดินไปตาม ถนนโวลดึค็อบโร (woldeukeob-ro, 월드컵로) ระยะทางประมาณ 100 เมตร (10 – 15 นาที) *สถานที่อยู่ด้านซ้ายมือของคุณ

by Google Map

World Cup Park (월드컵공원)