การเดินทางโดยรถบัสจากโซล – แทอัน (Direction Seoul to Taean by Bus)

วิธีการเดินทางจาก กรุงโซล (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเขตแทอัน (Taean County) จังหวัดชุงช็องใต้ (ชุงช็องนัมโด, Chungcheongnam-do), ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม อ่านเพิ่มเติม

ปักหมุดที่เที่ยวย่านพันโพดง (Banpo-dong Attractions)

พันโพดง (Banpo-dong, 반포동) เป็นอีกหนึ่งย่านที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน (Hangang Park)อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะพันโพฮันกัง (Banpo Hangang Park)

พันโพฮันกังกงว็อน (Banpo Hangang Park, 반포한강공원) เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน (Hangang Park) ซึ่งเรียงรายไปตลอดตามแนวของแม่น้ำถึง 11 แห่ง ใน 11 เขตพื้นที่ ของกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะมงมาทร์ (Montmartre Park)

มงมารึตึกงว็อน (Montmartre Park, 몽마르뜨공원) เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ ป่าต้นอาเคเชีย (Acacia Trees) และครอบคลุมพื้นที่กว่า 24,690 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านพันโพซาดง (Banpo 4-dong) ในเขตซอโชกู (Seocho-gu) ในกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

เกาะลอยน้ำโซลเซบิท (SEBITSEOM Seoul Floating Island)

เซบิททุงดุงซ็อม (Sebitseom Floating Island, 새빛둥둥섬) หรือเรียกสั้นๆ ว่า เซบิทซ็อม (Sebitseom, 세빛섬) และยังเป็นที่รู้จักในชื่อของ “เซบิทไอส์เล็ทส์ (Sebit Islets)” และ “ซัมเซวิท (Some Sevit)” อ่านเพิ่มเติม