โบสถ์แองกลิกัน (Seoul Cathedral Anglican Church of Korea) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง
Seoul Cathedral Anglican Church of Korea

โบสถ์แองกลิกัน (Seoul Cathedral Anglican Church of Korea)

แทฮันซองกงฮเว ซออุลซูกโยชวาซองดัง (Seoul Cathedral Anglican Church of Korea, 대한성공회 서울주교좌성당) เป็นวิหารที่มีความสวยงามและเป็นที่เลื่องลือในเกาหลี แบบแปลนและผังของวิหาร ถูกวางเป็นรูปไม้กางเขน (Latin Cross) ตัวอาคารสร้างตามแบบศิลปะโรมาเนสก์ (Romanesque Style) ผสมผสานไปกับการมุงหลังคา ด้วยกระเบื้องดินเผาแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภายในมหาวิหารมีเสาหิน 12 ชิ้น ที่เป็นสัญลักษณ์ของอัครสาวก 12 องค์

บริเวณส่วนเหนือแท่นบูชาภายในวิหาร ทำเป็นโดมประดับโมเสกทองคำ รูปพระเยซูและพระสาวกที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง วิหารแห่งนี้สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1926 แต่มาพบว่าเป็นการสร้างสำเร็จเพียงครึ่งเดียว เนื่องจากปัญหาทางการเงิน และอยู่ในช่วงภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น ต่อมาในปี ค.ศ. 1993 ได้มีการค้นพบแบบแปลนเดิม ของสถาปนิกชาวอังกฤษ อาร์เธอร์ ดิกซัน (Arthur Dixon) ผู้ออกแบบโดยบังเอิญ

จึงได้มีการต่อเติมให้ครบถ้วนตามแบบเดิมจนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 70 ปีต่อมา เมื่อปี ค.ศ. 1996 ด้วยที่ตั้งของวิหารอยู่ไม่ไกลจาก พระราชวังถ๊อกชูกุง (Deoksugung Palace) และความงดงามของโบสถ์แห่งนี้ จึงเป็นนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการมาเยือนยังกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

Seoul Cathedral Anglican Church of Korea (대한성공회 서울주교좌성당)

Seoul Cathedral Anglican Church of Korea

Seoul Cathedral Anglican Church of Korea

ที่อยู่ 15 Sejong-daero 21-gil, Jeong-dong, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 정동 세종대로21길 15)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2 735 6157

website: www.skh.or.kr (เกาหลี )

เวลาทำการ ทุกวัน 9:00 – 20:00

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

City Hall Station (시청역, ชิชองหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 2) และเดินไปยังทางออกที่ 3 จากนั้นเดินผ่านพระราชวังถ๊อกชูกุง (Deoksugung Palace) และเดินตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยที่มีตึก Seoul Metropolitan Council อยู่ที่ปากซอย จะเห็นวิหารอยู่ซ้ายมือของคุณ

by Google Map

Seoul Cathedral Anglican Church of Korea (대한성공회 서울주교좌성당)