เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานัมซาน (Seoul City Wall - Namsan Mountain Trail) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานัมซาน (Seoul City Wall – Namsan Mountain Trail)

นัมซานกูกัน (Namsan Mountain Trail, 남산구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม ถนนซองกวักกิล (Seonggwak-gil) ซึ่งเป็นถนนกำแพงป้อมปราการโซล ที่ทอดผ่านภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางยอดนิยม  ของการเดินท่องเที่ยวกำแพงเมืองโซล (Fortress Wall of Seoul – Seoul City Wall) ในกรุงโซล (Seoul) (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

กำแพงเมืองโซล

Seoul City Wall มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซอง (Hanyangdoseong) ซึ่งหมายถึงป้อมปราการแห่งเมืองฮันยาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1936 เพื่อแสดงขอบเขตและปกป้องเมืองฮันยาง (Hanyang) ซึ่งในเวลานั้นมันถูกเรียกว่า เมืองฮันซอง (Hanseong) โดยในปี ค.ศ. 2011 กำแพงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า ซออูลซองกวัก (Seoul Seong-gwag, 서울성곽) และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุด ซึ่งคุณสามารถทิวทัศน์ของทิวเขา และเมืองที่สวยงามของ กรุงโซล (Seoul) (Seoul)โดยรอบ อ่านเพิ่มเติม

ภูเขานัมซาน

Namsan Mountain (남산) เป็นภูเขาซึ่งมีความสูง 270.85 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นอกเหนือไปจากการเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองโซลแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งให้ประสบการณ์หลากหลาย โดยอย่างยิ่งหอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์ค และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล (Seoul) ที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้องมาเยือน อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานัมซาน

Seoul City Wall – Namsan Mountain Trail โดยในปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยบางส่วน ของกำแพงเมือง และสถานที่สำคัญทางประวัติ ในบริเวณโดยรอบของ อุทยานนัมซาน (Namsan Park) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) ถึงแม้ว่าบางส่วนของกำแพงเมือง จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ยังคงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางยอดนิยม เพราะนอกเหนือไปจากการเป็นส่วนหนึ่ง ของกำแพงเมืองโซลแล้ว ภูเขาแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งให้ประสบการณ์ที่หลากหลาย

ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาสำหรับการท่องเที่ยวประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นจาก อุทยานประวัติศาสตร์ชางชุงดันกงวอน (Jangchungdan Historical Park) สิ้นสุดที่ จตุรัสนัมซานแพ็กบอมกวังจัง (Namsan Baekbeom Square) และหมู่บ้านนัมซานกลฮันอก (Namsangol Hanok Village)

สถานที่ท่องเที่ยว Jangchungdan Historical Park – Fortress Wall of Seoul / Seoul City Wall – National Theater of Korea – National Theater Performing Arts Museum – Central Point of Seoul – N Seoul Tower – Mogmyeoksan Beacon Tower – Namsan Palgakjeong Pavilion –
Waryongmyo Shrine – Jamdubong Photo Island – Sam Soon Stairs – Global Village Folk Museum – Namsan Fountain Square – Namsan Public Library / Korean literature museum – Patriot Ahn Jung Geun Memorial Hall – Namsan Baekbeom Square – Namsangol Hanok Village

อุทยานประวัติศาสตร์ชางชุงดันกงวอน

Jangchungdan Historical Park (장충단공원) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งยังคงไว้ซึ่งสถานที่และหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญหลายแห่ง และอุทยานแห่งนี้ยังถือเป็น “สวนแห่งความรักชาติ” จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหว ในการประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1919 อ่านเพิ่มเติม

เมื่อคุณเดินจากทางออกที่ 5 ของสถานีรถไฟใต้ดิน Dongguk University Station (동대입구역, ทงแดอิบกูหยอก, ทงแดอิบกูหยอก, Seoul Subway Line 3) ไปตามถนนทงโฺฮโร (Dongho-ro, 동호로) ระยะทางประมาณ 150 เมตร ซึ่งทางขวามือของคุณ คือ ชางชุงยิมเนเซียม (Jangchung Gymnasium) หรือเรียกในภาษาเกาหลี ว่า ชางชุงเชยุกกวัน (Jangchungcheyuggwan, 장충체육관) จากนั้นเลี้ยวขวาที่สี่แยก และเดินไปตามถนนทงโฮโรชิบชิลกิล (Dongho-ro 17-gil, 동호로 17 길) โดยด้านขวามือของคุณจะเป็นกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) นอกจากนี้คุณยังสามารถแวะเลือกซื้อสินค้า ได้ที่ชิลลาดิวตี้ฟรีสโตร์ (Shilla Duty Free Store, 신라면세점 서울점)

กำแพงเมืองโซล

หรือรู้จักกันในชื่อของ ซออูลซองกวัก (Seoul Seong-gwag, Seoul City Wall, 서울성곽) และมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซอง (Hanyangdoseong, 한양도성) ซึ่งหมายถึงป้อมปราการเมืองฮันยาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1396 เพื่อปกป้องและแสดงขอบเขตของเมืองโดยรอบ ของเมืองฮันยาง (Hanyang, 한 양) นอกจากนี้กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ยังอยู่ติดกับ สวนสาธารณะโชกักกงวอน (Carving park, Jogaggong-won, 조각공원 ) ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับต้นไม้นานาพรรณ และงานประติมากรรมที่สวยงาม

จากนั้นเดินลัดสวนออกไปสู่ ถนนชางชุงดันโร (Jangchungdan-ro, 장충단로) และเดินไปตามถนนระยะทางประมาณ 500 เมตร จะพบกับทางเข้า โรงละครแห่งชาติเกาหลึ (National Theater of Korea) ซึ่งอยู่ทางขวามือของคุณ

โรงละครแห่งชาติเกาหลี

National Theater of Korea (국립극장) เป็นโรงละครแห่งชาติแห่งแรกในทวีปเอเชีย ในอดีตเคยตั้งอยู่ใน ย่านมยองดง (Myeongdong, 명동) และยังเป็นสถานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ทางการเมือง เกี่ยวกับการลอบสังหารครั้งที่ 2 ของประธานาธิบดี อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะการละครแห่งชาติ

National Theater Performing Arts Museum (국립극장 공연예술박물관) ตั้งอยู่ภายในบริเวณของโรงละครแห่งชาติเกาหลี จัดแสดงนิทรรศการถาวร เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และเรื่องราวของของ ศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ ของประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ การแสดงละครเวที, การแสดงของวง Orchestra และอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม

คุณสามารถเดินเท้า เพื่อไปยังยอดภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) อันเป็นที่ตั้งของ หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower) ซึ่งเป็นแลนด์มาร์ค และเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงโซล (Seoul) เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของอุทยานนัมซานพาร์ค พื้นที่พัลกักจอง (Namsan Park – Palgakjeong Area – N Seoul Tower)

แต่หากคุณไม่มีเวลามากพอ หรือไม่สะดวกสำหรับการเดินเท้าแล้ว คุณสามารถขึ้นไปสู่ยอดภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) ได้อย่างสะดวกง่ายดาย ด้วยการใช้รถบัสเวียนนัมซาน (Namsan Circular Shuttle Bus) โดยมีเวลาทำการระหว่าง 08:00 ถึง 24:00 น. และรถออกทุกๆ 8 นาที

ซึ่งคุณสามารถขึ้นรถบัส จากป้ายจอดหน้าสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีมหาวิทยาลัยทงกุก (Dongguk University Station (동대입구역, ทงแดอิบกูหยอก, ทงแดอิบกูหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 6 จากนั้นใช้รถบัสเวียนนัมซาน หมายเลข 02 (Namsan Circular Shuttle Bus No. 02) และลงที่หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower)

ศาลานัมซานพัลกักจอง

Namsan Palgakjeong Pavilion (남산팔각정) เป็นศาลาชมวิวรูปทรงแปดเหลี่ยม และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่ง ของของอุทยานนัมซานพาร์ค (Namsan Park) และในทุกๆ วันที่บริเวณของศาลาแห่งนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมนัมซานบงซู (Namsan Bongsu Traditional Culture Performance) ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะการต่อสู้ และการแสดงพื้นบ้านแบบดั้งเดิม อ่านเพิ่มเติม

นัมซานโซลทาวเวอร์

Namsan Seoul Tower (남산서울타워) หรือหอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) หรือ หอคอยกรุงโซล (Seoul) (Seoul Tower) ถือได้ว่าเป็น Landmark หรือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล (Seoul) ที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้องมาเยือน อ่านเพิ่มเติม

ศาลานัมซานพัลกักจอง (Namsan Palgakjeong Pavilion) และนัมซานโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower) ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ และเป็นจุดชมวิวที่ยอดนิยม ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อชื่นชมภูมิทัศน์ที่สวยงามของกรุงโซล (Seoul) และในวันที่อากาศแจ่มใสอีกด้วย คุณสามารถมองเห็นทะเลตะวันตก ได้ไกลถึงเมืองอินชอน (Incheon)

สถานีสัญญาณควันมกมยอกซาน

Mogmyeoksan Beacon Tower หรือเรียกในภาษาเกาหลี วา มกมยอกซานบงซูแดเถาะ (Mogmyeoksan Bongsudaeteo,, 목멱산 봉수대터) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบการสื่อสารแบบดั้งเดิม และศูนย์กลางของการส่งสัญญาณ ไปยังสถานีสัญญาณควันอื่นๆ ซึ่งมีทั้งหมดห้าแห่ง จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก อ่านเพิ่มเติม

รวมไปถึงเครื่องหมาย จุดศูนย์กลางของกรุงโซล (Seoul) (Central Point of Seoul) ซึ่งทำจากหินรูปทรงวงกลม เพื่อบ่งบอกถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ จากผลการวัด GPS ซึ่งระบุได้ว่า จุดศูนย์กลางของเขตปกครองในกรุงโซล (Seoul) นั้น อยู่บนยอดเขาแห่งนี้อีกด้วย

ศาลเจ้าวัลยงมโย

Waryongmyo Shrine (와룡묘) เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้กับจูกัดเหลียง (Zhuge Liang, 諸葛亮; ค.ศ. 724 – ค.ศ. 777) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ขงเบ้ง ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการยุทธนาการ และผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งจ๊กก๊ก หรือ รัฐสู่ (Shǔ Hàn, 蜀漢; ค.ศ. 764 – ค.ศ. 806) ในยุคสามก๊กของประเทศจีน และถูกกำหนดให้เป็นมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านหมายเลข 5 ของกรุงโซล (Seoul) เมื่้อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1974

ชัมดูบงโฟโต้ไอส์แลนด์

Jamdubong Photo Island (잠두봉 포토아일랜드) เป็นบริเวณของยอดเขาด้านตะวันตกของ ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) ซึ่งเรียกว่า ชัมดูบง (Jamdubong, 잠두봉) ด้วยลักษณะของยอดเขาที่คล้ายกับหัวของตัวไหม และที่แห่งนี้มีดาดฟ้าชมวิว ซึ่งคุณสามารถถ่ายภาพ และชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของตัวเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาในกรุงโซล (Seoul) (Seoul)

บันไดซัมซุนสเต็ปส์

และทางด้านซ้ายของพิพิธภัณฑ์ จะมีบันไดซัมซุนสเต็ปส์ (Sam-sun Steps) โดยในภาษาเกาหลี เรียกว่า ซัมซุนอีกเยดาน (Samsun-igyedan, 삼순이계단) ซึ่งหมายถึง บันไดซัมซุน (Sam Soon Stairs) บันไดแห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากสำคัญ ของละครเกาหลี สุดฮิตประจำปี ค.ศ. 2004 เรื่องฉันนี้แหละ คิมซัมซุน (My Name is Kim Sam-sun) ซึ่งเป็นละครอีกหนึ่งเรื่อง ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ จึงทำให้บันไดแห่งนี้ กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางแวะมาเยือน ก่อนเดินเท้าไปตามเส้นทางขึ้นสู่ ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) จากบันไดแห่งนี้ต่อไป เพื่อไปยังอุทยานนัมซานพาร์ค พื้นที่พัลกักจอง (Namsan Park – Palgakjeong Area) และหอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) อันเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงโซล (Seoul) (Seoul)

หออนุสรณ์สถานผู้รักชาติอันจุงกึน

Patriot Ahn Jung Geun Memorial Hall (안중근의사 기념관) ตั้งอยู่ด้านหลังของ จตุรัสนัมซานแพ็กบอมกวังจัง (Namsan Baekbeom Square) เป็นหออนุสรณ์สถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร และอนุสาวรีย์อันจุงกึน (Statue of Ahn at Namsan) อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้รักชาติอันจุงกึน (Ahn Jung-geun, 안중근; ค.ศ. 1879 – ค.ศ. 1910) ผู้เป็นหนึ่งในขบวนการต่อต้าน การผนวกเกาหลี ให้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น เขาเป็นผู้ทำการลอบสังหารด้วยการยิง นายอิโต ฮิโระบุมิ (Itō Hirobumi) ซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการเกาหลี คนแรกจนเสียชีวิต อ่านเพิ่มเติม

ห้องสมุดสาธารณะนัมซาน

บริเวณด้านข้างของอนุสรณ์สถาน ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดสาธารณะนัมซาน (Namsan Public Library, 남산도서관) ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1922 ในระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่น อาคารของห้องสมุดสูงห้าชั้น และมีความจุ 1,500 ที่นั่ง ห้องสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือและสิ่งพิมพ์ ที่ครอบคลุมแทบทุกหมวดหมู่ของหนังสือ ได้แก่ หนังสือประวัติศาสตร์โบราณ, หนังสือหนังสือเทคโนโลยีดิจิตอลร่วมสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องเรียนโสตทัศนูปกรณ์ และหอประชุม เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม +82 2-754-7338

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 09:00 – 22:00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 09:00 – 17:00 น.

วันหยุดทำการ วันจันทร์และวันอาทิตย์ที่หนึ่งและสาม ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชั่วคราวที่ห้องสมุดกำหนด

website: nslib.sen.go.kr

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมเกาหลี

นอกจากนี้ที่บริเวณชั้นสามของห้องสมุด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 489.36 ตารางเมตร ยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมเกาหลี (Korean literature museum, 한국문학 전문자료관) ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรวบรวมวรรณกรรมกว่า 30,000 เล่ม

จัตุรัสน้ำพุสวนนัมซาน

นอกจากนี้ยังมี จัตุรัสน้ำพุสวนนัมซาน (Namsan Fountain Square, 남산 분수대 광장) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสำนักวิจัยและข้อมูลการศึกษาของกรุงโซล (Seoul) (Seoul Metropolitan Government Educational Research and Information Library, 서울특별시교육연구정보원도서실) โดยในระหว่างปี ค.ศ. 1925 – ค.ศ. 1945 ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโชซอน (Chōsen Shrine, Joseon Shrine, 조선신궁) ซึ่งเป็นหนึ่งศาลเจ้าชินโต ในช่วงระยะเวลาของการปกครองของญี่ปุ่น และต่อมาศาลเจ้าแห่งนี้ ได้ถูกทำลายลง ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1945 หลังจากการเป็นอิสรภาพ ของเกาหลี เป็นเวลาหลายปี และได้สร้างเป็นสวนสาธารณะ และลานน้ำพุขึ้นมาทดแทนศาลเจ้า

นอกจากนี้ที่บริเวณโดยรอบของอนุสรณ์สถาน คุณจะพบกับซากกำแพงเมืองโซล ที่เสียหายในระหว่างการก่อสร้างศาลเจ้า เมื่อปี ค.ศ. 1925 โดยในปี ค.ศ. 2013 รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ป้อมปราการฮันยางโดซอง (Hanyangdoseong Fortress) ในส่วนของฐานกำแพง ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหมู่บ้านโลก

ถัดจากอนุสรณ์สถาน คุณจะพบกับอาคารสีขาวที่โดดเด่น ของสถาบันวิจัยและข้อมูลการศึกษากรุงโซล (Seoul) ซึ่งบนชั้นสองและสามของอาคาร คือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหมู่บ้านโลก (Global Village Folk Museum, 지구촌민속박물관) หรือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมโกลบอลวิลเล เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านสากล ที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก

จตุรัสนัมซานแพ็กบอมกวังจัง

Namsan Baekbeom Square (남산백범광장) หรือรู้จักกันในชื่อของ สวนแพ็กบอมสแควร์ (Baekbeom Square Park, 백범광장) เป็นอนุสรณ์สถานซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ จิตวิญญาณแห่งความรักชาติ ภายในจตุรัสประกอบไปด้วยรูปปั้นของบุคคลสำคัญ, นักเคลื่อนไหวอิสระ และขบวนการชาตินิยมต่อต้านญี่ปุ่น ที่นำไปสู่อิสรภาพของเกาหลี อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านนัมซานกลฮันอก

Namsangol Hanok Village (남산골한옥마을) เป็นที่รู้จักกันในนาม “หมู่บ้านบ้านโบราณในหุบเขานัมซาน” เดิมทีที่ตั้งของหมู่บ้านนั้น เคยเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทฤดูร้อน ในสมัยโชซอน (Joseon Dynasty) และเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ ชองฮักดง (Cheonghak-dong, 청학동) ซึ่งหมายถึง หุบเขาแห่งนกกระเรียนสีน้ำเงิน อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ Jangchungdong 2(i)-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 장충동2가)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

เวลาทำการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง

*เวลาทำการแตกต่างกัน ตามแต่ะสถานที่หรือหน่วยงาน โปรดคลิกอ่านเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดของแต่ละสถานที่

ค่าเข้าชม ฟรี

*อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับบางสถานที่หรือหน่วยงาน โปรดคลิกอ่านเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดของแต่ละสถานที่

การเดินทาง

วิธีการเดินทางไป เอ็นโซลทาวเวอร์ (How to go to N Seoul Tower)

รายละเอียดรถบัสเวียนนัมซาน (N Seoul Tower Yellow Bus)

รายละเอียดเคเบิลคาร์นัมซาน (Namsan Cable Car)


Jangchungdan Park

Dongguk University Station (동대입구역, ทงแดอิบกูหยอก, ทงแดอิบกูหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 6 โดยสวนตั้งอยู่ขวามือของคุณ


Jangchung Gymnasium

Dongguk University Station (동대입구역, ทงแดอิบกูหยอก, ทงแดอิบกูหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 5 และเดินประมาณ 2 นาที โดยอยู่ขวามือของคุณ


Namsan Baekbeom Square

Hoehyeon Station (회현역, ฮเวยอนหยอก, Seoul Subway Line 4) และออกทางออกที่ 4

จากนั้นเดินตรงไปตามถนนทเว-กเยโร (Toegye-ro, 퇴계로) ระยะทางประมาณ 50 เมตร และเลี้ยวซ้ายที่ทางแยก เข้าสู่ถนนโซวอลโร (Soweol-ro Road, 소월로) และเดินไปตามถนนประมาณ 100 เมตร


Namsangol Hanok Village

Chungmuro Station (충무로역, ชุงมูโรหยอก, Seoul Subway Line 3 หรือ Line 4) และออกทางออกที่ 4 แล้วหันหลังกลับเดินย้อนไปสัก 5 เมตรจะเป็นทางแยกแล้วเลี้ยวซ้าย

by Google Map

Jangchungdan Park (장충단공원)