ฮอว์กเกอร์ เซ็นเตอร์ (Hawker Centres & Food Courts in Singapore)

ฮอว์เกอร์เซ็นเตอร์ (Hawker Centres) เป็นคำเรียกศูนย์อาหารท้องถิ่น ของประเทศสิงคโปร์ ศูนย์ที่รวบรวมร้านอาหารหลากหลายประเภทอ่านเพิ่มเติม