วัดพระเขี้ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์ (Buddha Tooth Relic Temple and Museum) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

วัดพระเขี้ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์ (Buddha Tooth Relic Temple and Museum)

Buddha Tooth Relic Temple and Museum: BTRTM (新加坡佛牙寺龙华院) เป็นวัดและพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore) ของประเทศสิงคโปร์ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2005

วิหารสีแดงโดดเด่น ไปด้วยสถาปัตยกรรม, ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีที่สุด ของราชวงศ์ถังที่ยิ่งใหญ่ของจีน สำหรับที่มาของชื่อ “วัดพระเขี้ยวแก้ว” นั้น เนื่องจากที่บริเวณชั้น 4 ของวัดมีการจัดแสดง และเป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวซ้ายของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้มาจากที่ฝังพระศพเมื่อปี ค.ศ. 1980 นั่นเอง

ที่บริเวณชั้นแรกของวิหารวัดจะเป็นส่วนของห้องโถงร้อยมังกร (Hundred Dragons Hall, Maitreya Hall) โถงที่มีการประดับประดาไปด้วย พระพุทธรูปแกะสลักอย่างงดงามหนึ่งร้อยองค์ ที่ประดิษฐานอยู่ทั้งสองด้านของห้องโถง

และในส่วนของห้องโถงพุทธิปัญญาสากล (Universal Wisdom Hall) หรือห้องโถงพระโพธิสัตว์ (Avalokitesvara Hall) อันเป็นโถงที่มี องค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (Bodhisattva Avalokitesvara) ประดิษฐานอยู่บนบัลลังก์ดอกบัวอันวิจิตรงดงาม

สำหรับบริเวณชั้นที่ 2 ของวัดเป็นส่วนของอรัญญาแกลเลอรี่ (Aranya Gallery, Manjushri Hall) เป็นห้องโถงนิทรรศการ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ ผลงานประติมากรรม ทางพระพุทธศาสนา

ที่บริเวณชั้น 3 ของวัดนั้น เป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ ห้องโถงพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (Samantabhadra Hall, Nagapuspa Buddhist) ซึ่งจัดแสดงผลงานทางพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในชีวิตของพระพุทธเจ้า ที่เล่าเรื่องการประสูติ, การตรัสรู้, การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า รวมไปถึงการสอน และการเผยแพร่พุทธศาสนา

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ หอพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Buddha Relics Chamber) ที่จัดแสดงพระพุทธรูป และสิ่งล้ำค่าทางพุทธศาสนา อีกมากมายหลายรายการ และที่บริเวณชั้นบนสุดของวัด ยังเป็นที่ตั้งของสวนอันร่มรื่น และหอระฆังซึ่งเหมาะสำหรับการนั่งสมาธิ และเป็นจุดชมวิวที่ดี อีกหนึ่งจุดของเมืองอีกด้วย

ที่อยู่ 288 South Bridge Road. Singapore 058840

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม +65 6220 0220

บริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว 1800 736 2000 (โทรฟรีในสิงคโปร์)

website: btrts.org.sg

เวลาทำการ

วัดพระเขี้ยวแก้ว ทุกวัน / 07.00 น. – 19.00 น.

พิพิธภัณฑ์และหอเจดีย์ ทุกวัน / 09.00 น. – 18.00 น.

ข้อควรปฏิบัติในการเยี่ยมชมวัด

สวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม เพื่อแสดงความเคารพ ไม่เปลือยหลัง, เปิดไหล่, กางเกงขาสั้น, กระโปรงมินิ ฯลฯ

ห้ามบริโภคอาหารภายในวัด และห้ามนำสัตว์เลี้ยงไปเยี่ยมชมวัด

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Chinatown MRT station (NE4 / DT19), Exit A

เดินไปตามถนน Pagoda Street จนสุดถนน (คุณจะเดินผ่านร้านค้าในย่านไชน่าทาวน์และวัดศรีมาริอัมมันต์ (Sri Mariamman Temple)

จากนั้นเลี้ยวขวาเดินไปตามถนน South Bridge Road และเดินตรงไปประมาณ 100 เมตร

by Google Map

Buddha Tooth Relic Temple and Museum: BTRTM (新加坡佛牙寺龙华院)