คลังเก็บป้ายกำกับ: Museum in Singapore

สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์

Chinatown (牛车水) เป็นย่านที่อยู่อาศัยของผู้อพยพชาวจีนอยู่ทางใต้ของแม่น้ำสิงคโปร์ ในปัจจุบันถือเป็นย่านที่มีความสำคัญ อ่านเพิ่มเติม สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์

วัดพระเขี้ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์

Buddha Tooth Relic Temple and Museum: BTRTM (新加坡佛牙寺龙华院) เป็นวัดและพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อ่านเพิ่มเติม วัดพระเขี้ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์

ศูนย์มรดกไชน่าทาวน์

Chinatown Heritage Centre (唐人街遗产中心) ศูนย์จัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้อพยพชาวจีนที่เรียกว่า “Sinkheh” ซึ่งมีความหมาย อ่านเพิ่มเติม ศูนย์มรดกไชน่าทาวน์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์

Singapore ArtScience Museum (新加坡艺术科学博物馆) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายในรีสอร์ทแบบครบวงจรของ Marina Bay Sands ในใจกลางเมือง อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์