ศูนย์มรดกไชน่าทาวน์

Chinatown Heritage Centre (唐人街遗产中心) ศูนย์จัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้อพยพชาวจีนที่เรียกว่า “Sinkhehซึ่งมีความหมายในภาษาฮกเกี้ยน “แขกใหม่” โดยผู้อพยพส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางใต้ของแม่น้ำสิงคโปร์ทำให้เกิดย่าน Chinatown ขึ้นมาในช่วงทศวรรษ 1950

ศูนย์จัดแสดงโดยการจำลองสภาพความเป็นอยู่ในยุคนั้นเป็นห้องพัก, ร้านค้า และอื่นๆ นอกจากนี้ยังการจัดแสดงนิทรรศการแบบร่วมสมัยและงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ อีกด้วย

ที่อยู่ 48 Pagoda Street, Singapore 059207

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ติดต่อสอบถาม +65 6224 3928
 • บริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว 1800 736 2000 (โทรฟรีในสิงคโปร์)
 • Webstie: chinatownheritagecentre.com.sg

เวลาทำการ เปิดทุกวัน / 09.00 – 20.00 น.

 • เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 19.00 น.
 • วันหยุด วันจันทร์แรกของทุกเดือน

ค่าเข้าชม

 • Admission with Multimedia Guide:
  ผู้ใหญ่ 15 S$ / เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 11 S$
 • Admission with Guided Tour (English):
  ผู้ใหญ่ 20 S$ / เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 16 S$

  • แบ่งเป็น 3 รอบเวลา ได้แก่ 10.30 น. / 13.30 น. / 16.30 น.

การเดินทาง

 • Chinatown MRT station (NE4 / DT19), Exit A และเดินไปตาม Pagoda Street

 

 • by Google Map