ศูนย์มรดกไชน่าทาวน์ (Chinatown Heritage Centre)

Chinatown Heritage Centre (唐人街遗产中心) เป็นศูนย์มรดกของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของผู้อพยพชาวจีน ที่เรียกว่า “Sinkheh” ซึ่งมีความหมายในภาษาฮกเกี้ยน “แขกใหม่”

โดยผู้อพยพส่วนใหญ่ ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางใต้ ของแม่น้ำสิงคโปร์ (Singapore River) และทำให้เกิดย่าน สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ (Chinatown Singapore) ขึ้นมาในช่วงทศวรรษ 1950

ศูนย์มรดกไชน่าทาวน์ (Chinatown Heritage Centre) จัดแสดงโดยการจำลอง สภาพความเป็นอยู่ในยุคนั้น เป็นห้องพัก, ร้านค้า และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการแบบร่วมสมัย และงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ อีกด้วย

ที่อยู่ 48 Pagoda Street, Singapore 059207

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม +65 6224 3928

บริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว 1800 736 2000 (โทรฟรีในสิงคโปร์)

webstie: chinatownheritagecentre.com.sg

เวลาทำการ เปิดทุกวัน / 09.00 – 20.00 น.

เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 19.00 น.

วันหยุด วันจันทร์แรกของทุกเดือน

ค่าเข้าชม

Admission with Multimedia Guide:
ผู้ใหญ่ 15 S$ / เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 11 S$

Admission with Guided Tour (English):
ผู้ใหญ่ 20 S$ / เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 16 S$

*แบ่งเป็น 3 รอบเวลา ได้แก่ 10.30 น. / 13.30 น. / 16.30 น.

การเดินทาง

Chinatown MRT station (NE4 / DT19), Exit A และเดินไปตาม Pagoda Street

by Google Map

Chinatown Heritage Centre