เส้นทางกำแพงเมืองโซล ประตูฮึงอินจีมุน (Seoul City Wall - Heunginjimun Gate Trail) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

เส้นทางกำแพงเมืองโซล ประตูฮึงอินจีมุน (Seoul City Wall – Heunginjimun Gate Trail)

ฮึงอินจีมุนกูกัน (Heunginjimun Gate Trail, 흥인지문구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม ถนนกำแพงป้อมปราการโซล (Fortress Wall of Seoul) ซึ่งล้อมรอบภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ภูเขานัมซาน

Namsan Mountain (남산) เป็นภูเขาซึ่งมีความสูง 270.85 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นอกเหนือไปจากการเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองโซลแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งให้ประสบการณ์หลากหลาย โดยอย่างยิ่งหอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์ค  และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญ แห่งหนึ่งของกรุงโซล (Seoul) ที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้องมาเยือน อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซล ประตูฮึงอินจีมุน

(Seoul City Wall – Heunginjimun Gate Trail)

เป็นเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวกำแพงป้อมปราการ ที่ได้รับการบูรณะมีความยาวกว่า 1.8 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ประตูฮึงอินจีมุน (Heunginjimun Gate) ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) และสิ้นสุดที่อุทยานประวัติศาสตร์ชางชุงดัน (Jangchungdan Historical Park)

กำแพงที่ทอดยาวโดยรอบ ของประตูฮึงอินจีมุน (Heunginjimun Gate) อยู่บนพื้นดินที่ต่ำที่สุด ของกำแพงเมืองทั้งหมด จึงมีการสร้างประตูน้ำสองแห่ง เพื่อระบายน้ำจากเมืองไปยัง คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) ได้แก่ ประตูน้ำอีกันซูมุน (Igansumun Floodgate, 이간수문) ซึ่งหมายถึงประตูน้ำสองช่องโค้ง ซึ่งในปัจจุบันประตูแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ และตั้งอยู่ในพื้นที่เดิม และประตูระบายน้ำโอกันซูมุน (Ogansumun Floodgate, 오간수문) ซึ่งหมายถึงประตูห้าช่องโค้ง ซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณของ สะพานโอกันซู (Ogansugyo Bridge, 오간수교) ซึ่งเป็นสะพานลำดับที่ 14 ของ 22 สะพานที่พาดผ่าน ลำธารชองกเยชอน (22 ฺBridges of Cheonggyecheon Stream)

ในสมัยโชซอนที่แห่งนี้ เคยเป็นพื้นที่ของค่ายทหาร ซึ่งโดยรอบประกอบไปด้วย หน่วยงานทางการทหารต่างๆ ได้แก่ ค่ายฝึกทหารฮุนรยอนวอน (Hunryeonwon, 훈련원) และหน่วยงานสร้างดินปืน (Dedartment of Gun Powder) ซึ่งเรียกในภาษาเกาหลี ว่า ยอมชนชอง (Yeomchocheong, 염초청) เป็นต้น โดยในปัจจุบันฐานรากของสำนักงานฮาโดกัม (Hadogam, 하도감) ซึ่งเป็นสำนักงานแผนการฝึกทหาร ที่รับผิดชอบด้านการป้องกัน และการคุ้มครองเมืองหลวง และกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์โชซอน ถูกย้ายเข้าไปตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน (Dongdaemun History & Culture Park) เพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดงต่อสาธารณะชน

โครงสร้างกำแพงหลักส่วนใหญ่ ถูกทำลายในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่ยุคอาณานิคมญี่ปุ่น ซึ่งมีการวางผังเมือง, การสร้างรถราง และการสร้างสนามกีฬาคยองซอง (Gyeongseong Stadium, 경성운동; ค.ศ. 1925 – ค.ศ. 1945) เพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีอภิเษกสมรส ของมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ซึ่งภายหลังจากการประกาศอิสรภาพของเกาหลี ที่แห่งนี้มีการขยายถนน และกลายพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน

สถานที่ท่องเที่ยว: Heunginjimun Gate (Dongdaemun Gate) – Dongdaemun Market – Cheonggyecheon Ogansugyo Bridge – Dongdaemun History & Culture Park – Gwanghuimun Gate – Seoul City Wall – Jangchungdan Historical Park

ประตูฮึงอินจีมุน

Heunginjimun Gate (흥인지문) เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของ ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate)และเป็นหนึ่งในประตูแปดแห่ง ในกำแพงป้อมปราการของ กรุงโซล (Seoul) ประตูถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1396 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ในรัชสมัยของพระเจ้าแทโจแห่งโชซอน (Taejo of Joseon) ผู้เป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์โชซอน อ่านเพิ่มเติม

ทงแดมุนช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์

Dongdaemun Shopping Complex (동대문종합시장) เป็นหนึ่งในตลาดที่โด่งดังที่สุด ของประเทศเกาหลีใต้ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย และยังคงสถานะดังกล่าวในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ตลาดประกอบไปด้วย ทงแดมุนช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ (Dongdaemun Shopping Complex) และทงแดมุนช้อปปิ้งทาวน์ (Dongdaemun Shopping Town) อ่านเพิ่มเติม

คลองชองกเยชอน

Cheonggyecheon Stream (청계천) เป็นลำธารที่ทอดยาวในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) อันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในกลางเมือง และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิมยม สำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณจุดเริ่มต้นของลำธารที่จตุรัสควางฮวามุน อ่านเพิ่มเติม

สะพานโอกันซู

Ogansugyo Bridge (오간수교) ในอดีตเคยเป็นประตูฮงเยมุน (Hongyemun) ซึ่งมีส่วนฐานของประตู ถูกสร้างเป็นช่องทางระบายน้ำ หรือเรียกว่า ประตูระบายน้ำโอกันซูมุน (Ogansumun ) ซึ่งระหว่างทางเดินริมลำธาร ยังมีพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย กำแพงวัฒนธรรม และจัตุรัสแฟชั่น ที่มีน้ำพุและเวทีริมน้ำ เพื่อเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมขนาดเล็กอีกด้วย

สถานที่ใกล้เคียง: อุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน (Dongdaemun History & Culture Park), ถนนร้านเครื่องเขียนทงแดมุน (Dongdaemun Stationery Store Street), ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate) พิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall Museum) และ สวนสาธารณะทงแดมุนซองกวัก (Dongdaemun Seonggwak Park) อ่านเพิ่มเติม

อุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน

Dongdaemun History & Culture Park เป็นอุทยานที่มีพิพิธภัณฑ์ และอาคารสำหรับจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า (Dongdaemun Design Plaza, DDP), พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทงแดมุน (Dongdaemun History Museum), พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สนามกีฬาทงแดมุน (Dongdaemun Stadium Memorial Museum) อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ของย่านทงแดมุน (Dongdaemun) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งย่านท่องเที่ยวยอดนิยมของกรุงโซล (Seoul) ด้วยพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ซึ่งคุณอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน สำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ของย่านทงแดมุน (Dongdaemun)

ประตูควางฮีมุน

Gwanghuimun Gate (광희문) เป็นประตูสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองฮันยาง (Hangyang) และเป็นที่รู้จักกันในอีกหลายชื่อ ได้แก่ ประตูนัมโซมุน (Namsomun, 남소문) ซึ่งหมายถึงประตูเล็กทางทิศใต้ (South Small Gate) และประตูซูกูมุน (Sugumun, 수구문) ซึ่งหมายถึงประตูช่องทางน้ำ (Water Channel Gate) นอกจากนี้ยังถูกเรียกว่า ประตูชิกูมุน (Sigumun Gate, 시구문) เนื่องจากเป็นเส้นทางของขบวนศพ ที่เดินออกจากเพื่อไปสู่สุสาน ประตูแห่งนี้ถูกทำลายบางส่วน ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น และในช่วงปี ค.ศ. 1960 ซึ่งถูกรื้อถอน ในระหว่างโครงการขยายถนน จากนั้นในปี ค.ศ. 1975 ประตูถูกสร้างขึ้นใหม่ และอยู่ห่างมาทางทิศใต้ ของตำแหน่งเดิม ด้วยระยะทางเพียง 15 เมตร

ที่อยู่ 344 Toegye-ro, Gwanghui-dong, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 광희동 퇴계로 344)

จากประตูควางฮีมุน (Gwanghuimun Gate, 광희문) เดินไปตามถนนทเว-กเยโร (Toegye-ro, 퇴계로) ระยะทางประมาณ 100 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ ถนนชางชุงดันโร (Jangchungdan-ro, 장충단로) และเดินไปตามถนนระยะทางประมาณ 600 เมตร เพื่อมุ่งสู่สถานีรถไฟใต้ดิน Dongguk University Station (동대입구역, ทงแดอิบกูหยอก, ทงแดอิบกูหยอก, Seoul Subway Line 3)

โดยจากทางออกที่ 5 ของสถานีแห่งนี้ คุณสามารถเดินไปตามถนนทงโฺฮโร (Dongho-ro, 동호로) ระยะทางประมาณ 150 เมตร ซึ่งทางขวามือของคุณ คือ ชางชุงยิมเนเซียม (Jangchung Gymnasium) หรือเรียกในภาษาเกาหลี ว่า ชางชุงเชยุกกวัน (Jangchungcheyuggwan, 장충체육관)

จากนั้นเลี้ยวขวาที่สี่แยก และเดินไปตามถนนทงโฮโรชิบชิลกิล (Dongho-ro 17-gil, 동호로 17 길) โดยด้านขวามือของคุณจะเป็นกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) นอกจากนี้คุณยังสามารถแวะเลือกซื้อสินค้า ได้ที่ชิลลาดิวตี้ฟรีสโตร์ (Shilla Duty Free Store, 신라면세점 서울점)

กำแพงเมืองโซล

Seoul City Wall มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซอง (Hanyangdoseong) ซึ่งหมายถึงป้อมปราการแห่งเมืองฮันยาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1936 เพื่อแสดงขอบเขตและปกป้องเมืองฮันยาง (Hanyang) ซึ่งในเวลานั้นมันถูกเรียกว่า เมืองฮันซอง (Hanseong) โดยในปี ค.ศ. 2011 กำแพงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า ซออูลซองกวัก (Seoul Seong-gwag, 서울성곽) และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุด ซึ่งคุณสามารถทิวทัศน์ของทิวเขา และเมืองที่สวยงามของ กรุงโซล (Seoul) (Seoul)โดยรอบ อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ยังอยู่ติดกับสวนสาธารณะโชกัก (Carving park, Jogaggong-won, 조각공원 ) ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับต้นไม้นานาพรรณ และงานประติมากรรมที่สวยงาม

จากนั้นคุณสามารถเดินย้อนมายัง สถานีรถไฟใต้ดิน Dongguk University Station (동대입구역, ทงแดอิบกูหยอก, ทงแดอิบกูหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 6 โดยด้านขวามือของคุณ คือ อุทยานประวัติศาสตร์ชางชุงดันกงวอน (Jangchungdan Historical Park)

อุทยานประวัติศาสตร์ชางชุงดัน

Jangchungdan Historical Park (장충단공원) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งยังคงไว้ซึ่งสถานที่และหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญหลายแห่ง และอุทยานแห่งนี้ยังถือเป็น “สวนแห่งความรักชาติ” จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหว ในการประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1919 อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 288 Jong-ro, Jongno 5(o).6(yuk)ga-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 종로5.6가동 종로 288)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-2-2148-1842

เวลาทำการ เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Dongdaemun Station (동대문역, ทงแดมุนหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 4) และเดินออกทางออกที่ 6

by Google Map

Dongdaemun Gate (Heunginjimun Gate) (동대문 – 흥인지문)

Gwanghuimun (광희문)

Jangchung Municipal Stadium (서울시립장충체육관(장충아레나))