สะพานโอกันซู (Ogansugyo Bridge) - เที่ยวด้วยตัวเอง

สะพานโอกันซู (Ogansugyo Bridge)

โอกันซูกโย (Ogansugyo, 오간수교) เป็นอีกหนึ่งสะพานในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) และเป็นสะพานลำดับที่ 14 ของสะพานทั้ง 22 แห่งของ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ในอดีตบริเวณสะพานแห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของประตูฮงเยมุน (Hongyemun, 홍예문) ซึ่งมีส่วนฐานของประตู ถูกสร้างเป็นช่องทางระบายน้ำ จากพระราชวังและเมืองหลวง ไหลลงสู่คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) โดยมีโครงสร้างเป็นช่องโค้ง 5 ช่อง ซึ่งทำให้น้ำสามารถไหลได้อย่างราบรื่น และถือเป็นระบบระบายน้ำที่ดี ในสมัยราชวงศ์โชซอน

โดยในภาษาเกาหลี นั้น คำว่า ห้าช่อง จะเรียกว่า โอกัน (5 (o)-gan, 오간) ดังนั้นเรียกประตูแห่งนี้จึงมีชื่อว่า โอกันซูดารี (Ogansudari, 오간수다리) หรือเรียกว่า ประตูระบายน้ำโอกันซูมุน (Ogansumun Floodgate, 오간수문)

หลังจากประตูโอกันซูมุน (Ogansumun, 오간수문) ถูกทำลายในปี ค.ศ. 1907 โดยเหล่าจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น ซึ่งตั้งใจจะทำลายพระราชวัง หลังจากนั้นมันได้รับการฟื้นฟู ผ่านโครงการฟื้นฟู และบูรณะลำคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) โดยส่วนที่เป็นประตูถูกสร้างแทนที่ ด้วยสะพานคอนกรีต อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีขนาดความกว้าง 59.9 เมตร และมีความยาว 22.9 เมตร และอยู่ติดกับส่วนฐานของประตู ดั้งเดิม ซึ่งเป็นช่องทางระบายน้ำ ซึ่งมีโครงสร้างเป็นช่องโค้ง 5 ช่อง ซึ่งถูกเรียกว่า โอกันซูมุนถ่อ (Ogansumunteo, 오간수문터)

กำแพงวัฒนธรรม

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบเรื่อง sisul.or.kr

ระหว่างทางเดินริมลำธาร จากสะพานต้นหลิว หรือสะพานพอดึลดารี (Beodeuldari Bridge) เพื่อมายังสะพานแห่งนี้นั้น ยังมีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งประกอบไปด้วย กำแพงวัฒนธรรม ที่เรียกว่า มุนฮวาอุยยอก (Munhwauibyeog, 문화의벽) อันเป็นผลงานของศิลปินร่วมสมัย ที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบของความกลมกลืน ระหว่างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงในส่วนของจตุรัสแฟชั่น (Fashion Square, 패션광장) ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำพุและเวทีริมน้ำ เพื่อเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมขนาดเล็กอีกด้วย

เมื่อคุณมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สะพานแห่งนี้แล้ว คุณยังสามารถเดินเท้าได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อมาเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นทันสมัยล่าสุด ได้จากสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) ได้แก่

ปักหมุดที่เที่ยวทงแดมุน

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางเดินเท้า เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยรอบของย่านทงแดมุน (Dongdaemun, 동대문) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยม ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ด้วยพื้นที่ของซึ่งมีขนาดใหญ่ ซึ่งคุณอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน สำหรับการเยี่ยมชมเพื่อการสำรวจ และสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ซ่อนอยู่หลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

ปักหมุดสะพาน 22 แห่ง ของคลองชองกเยชอน

ด้วยลำธารที่ทอดยาวในใจกลางของเมือง และผ่านสะพานข้ามคลองทั้งหมด 22 แห่ง ทำให้ตลอดสองฝั่งของลำธาร เรียงรายไปด้วยสวนสาธารณะ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ให้ชื่นชมอีกหลายแห่ง อาทิเช่น สะพานควางทงกโย (Gwangtonggyo Bridge) ซึ่งเคยเป็นสะพานในใหญ่ที่สุด ของเมืองหลวงฮันยางในอดีต, กำแพงแห่งความหวัง (Wall of Hope), ประตูโอกันซูมุน (Site of Ogansumun Gate), บริเวณที่ใช้ซักผ้าในยุคโบราณ (Historic Laundry Site) และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบเรื่อง sisul.or.kr

ที่อยู่ Jongno 5(o)-ga, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 종로5가)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

website: cheonggye.seoul.go.kr (เกาหลี )

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Dongdaemun Station (동대문역, ทงแดมุนหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 4) และเดินออกทางออกที่ 7 หรือ 8

by Google Map

Cheonggyecheon Ogansugyo Bridge (청계천 오간수교)