พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล (Historic Areas of Istanbul) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล (Historic Areas of Istanbul)

พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล เป็นกลุ่มของพื้นที่ ในเมืองหลวงของ Fatih ในเมืองอิสตันบูล, ประเทศทูร์เคีย (Turkiye; Türkiye ทูร์กีเย) โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐทูร์เคีย (the Republic of Türkiye) หรือที่เรารู้จักในชื่อเดิม ประเทศตุรกี (Turkey) พื้นที่เหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ มรดกโลกขององค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985, อิสตันบูลเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มากว่า 6,500 ปีก่อนคริสตกาล และเคยเป็นเมืองหลวงของ จักรวรรดิโรมันตะวันออก และจักรวรรดิออตโตมัน

ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง, ประวัติศาสตร์, ศาสนา และประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่สำคัญมานานกว่า 2,000 ปี อันสะท้อนให้เห็นถึง การผสมผสานของสถาปัตยกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ยุโรปและเอเชีย มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ จนถึงศตวรรษที่ 19

พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลนั้น มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางวัฒนธรรม ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ และผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม ที่โดดเด่นในแต่ละช่วงเวลา อนุสาวรีย์หลายแห่ง, อาคารสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และซากปรักหักพังทางโบราณคดี เป็นเครื่องบ่งชี้ถึง คุณค่าทางสถาปัตยกรรม, วัฒนธรรม, ศิลปะและสังคมของแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีสถานที่สำคัญๆ ได้แก่

พระราชวังโทพคาปี หรือพระราชวังทอปกาปิ (Topkapı Palace)

ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการ ของจักรวรรดิออตโตมัน เป็นเวลากว่า 380 ปี และในปัจจุบันพระราชวัง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งต่างๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อันรุ่งเรืองของจักรวรรดิออตโตมัน อ่านเพิ่มเติม

โบสถ์ฮาเกียไอรีน (Hagia Irene)

หรือ Hagia Eirene (Aya İrini) หรือรู้จักกันในชื่อ เซนต์ไอรีน (Saint Irene, Aya İrini Anıt Müzesi) เป็นโบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์ตะวันออก แห่งแรกในกรุงคอนสแตนติโนเปิล และยังเป็นหนึ่งในไม่กี่โบสถ์ ในนครอิสตันบูล ที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิด อ่านเพิ่มเติม

สุเหร่าโซเฟีย (Hagia Sophia)

โบสถ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์ในปี 537 AD เพื่อเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุด ของศาสนาคริสต์ราวกว่า 1,000 ปี และถูกแปลงเป็นมัสยิด ภายใต้การปกครองของออตโตมัน และในปัจจุบันอาคารนี้ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ฮาเกียโซเฟีย (Hagia Sophia Museum) อ่านเพิ่มเติม

มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)

ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสุเหร่าโซเฟีย (Hagia Sophia) เป็นมัสยิดอันงดงามที่สุด แห่งหนึ่งในเมือง ที่มีโดมโดมด้านข้าง และหอคอย 6 แห่ง มัสยิดถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องอิสนิก มากกว่า 20,000 ชิ้น และมีหน้าต่างมากกว่า 260 บาน อ่านเพิ่มเติม

Walls of Constantinople
Walls of Constantinople

กำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิล (Walls of Constantinople)

กำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิล เป็นกำแพงหินที่ล้อมรอบ และปกป้องกรุงคอนสแตนติโนเปิล การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ การก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ ของจักรวรรดิโรมัน โดยคอนสแตนตินมหาราช ถือเป็นระบบป้อมปราการสุดท้าย ที่ยอดเยี่ยม และเป็นหนึ่งในระบบ ที่ซับซ้อนมากที่สุด เท่าที่เคยสร้างขึ้นในสมัยโบราณ อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีสถานที่เพิ่มเติม ในรายการมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก และเป็นที่น่าเสียดาย ที่เราไม่มีโอกาสได้ไป ดังนั้นจึงไม่มีรีวิวสถานที่ดังกล่าว แต่เราเก็บข้อมูลเบื้องต้นมาฝาก ได้แก่

Sarayburnu

ในภาษาตุรกีเรียกว่า “Sarayburnu” ซึ่งหมายถึงแหลมพระราชวัง (Cape Palace) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Seraglio Point” เป็นแหลมที่ยื่นอยู่ในบริเวณโกลเด้นฮอร์น และทะเลมาร์มารา และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังทอปกาปิ (Topkapı Palace) และสวนกุหลาบ (Gülhane Park) ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

by Google Map: Sarayburnu

Zeyrek Mosque

มัสยิดเซเรค (Zeyrek Mosque, Zeyrek Camii) หรืออาราม Pantocrator (Pantokrator Manastırı) เป็นมัสยิดที่สำคัญ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ของสถาปัตยกรรม ของยุคกลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ (Byzantine) ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล และยังเป็นอาคารทางศาสนาที่ใหญ่ เป็นอันดับสองที่ถูกสร้างในอาณาจักรไบเซนไทน์ (Byzantine) และยังคงอยู่ในอิสตันบูลจนถึงปัจจุบัน

Zeyrek Mosque (Zeyrek Camii)

Süleymaniye Mosque

มัสยิดซิวเลย์มานีเย (Süleymaniye Camii) เป็นมัสยิดหลวง ในอาณาจักรออตโตมัน ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สาม ของอิสตันบูล, ประเทศทูร์เคีย (Turkiye; Türkiye ทูร์กีเย) โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐทูร์เคีย (the Republic of Türkiye) หรือที่เรารู้จักในชื่อเดิม ประเทศตุรกี (Turkey) และยังเป็นมัสยิดที่ใหญ่ เป็นอันดับสองในเมือง และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิสตันบูล

Süleymaniye Mosque (Süleymaniye Camii)

Little Hagia Sophia Mosque

มัสยิดสุเหร่าน้อยฮาเกียโซเฟีย (Küçük Ayasofya Camii) แต่เดิมเคยเป็นโบสถ์กรีกตะวันออก ในนิกายออร์โธดอกซ์มีชื่อว่า ” Church of the Saints Sergius and Bacchus” ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล และถูกเปลี่ยนแปลงเป็นมัสยิด ระหว่างจักรวรรดิออตโตมันในเวลาต่อมา

Little Hagia Sophia Mosque (Küçük Ayasofya Camii)