สวนกุหลาบกึลฮาเน (Gülhane Park)

Gülhane Park (Gülhane Parkı) ในภาษาตุรกีมีความหมายว่า บ้านสวนกุหลาบ (House of Roses Park) เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่กว้างขวางที่สุด ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 3500 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านเอมีโนนู (Eminönü) ของนครอีสตันบูล, ประเทศทูร์เคีย (Turkiye; Türkiye ทูร์กีเย) โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐทูร์เคีย (the Republic of Türkiye) หรือที่เรารู้จักในชื่อเดิม ประเทศตุรกี (Turkey) โดยทางเข้าด้านใต้ของสวนสาธารณะเป็นหนึ่งในประตูขนาดใหญ่ของ พระราชวังโทพคาปี (Topkapı Palace)

สวนกุหลาบกึลฮาเน (Gülhane Park) เคยเป็นส่วนหนึ่งของสวน ซึ่งประกอบด้วยป่าไม้ ตั้งอยู่ด้านนอกของพระราชวังโทพคาปี (Topkapı Palace), ต่อมาในปี ค.ศ. 1912 เปิดเป็นสวนสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ให้กับประชาชนโดยทั่วไป

ในปี ค.ศ. 1926 รูปปั้นแรกของมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (Mustafa Kemal Atatürk, ค.ศ. 1881 – ค.ศ. 1938) เป็นผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเป็นงานประติมากรรมของ Heinrich Krippel ถูกสร้างขึ้นในสวนแห่งนี้

ต่อมาสวนสาธารณะได้รับการปรับปรุงใหม่ ในรูปแบบที่ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ ของปี ค.ศ. 1950 โดยพื้นที่บางส่วนจะถูกปรับปรุงเป็น ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม, ห้องสมุด และห้องโถงนิทรรศการ รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับงานฝีมือ และงานหัตถกรรมต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้บริเวณด้านตะวันตกของสวน ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศาสนาอิสลาม (Museum of The History of Science and Technology in Islam) อีกด้วย

ที่อยู่ Cankurtaran Mh., Kennedy Cd., 34122 Fatih/İstanbul, Turkey

เวลาทำการ เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

สถานี Sirkeci garı (Marmaray Line)

Sultanahmet Station (Istanbul Tram T1)

Gülhane Station (Istanbul Tram T1)

*อยู่ใกล้กับ พระราชวังโทพคาปี (Topkapı Palace)

by Google Map

Gülhane Park (Gülhane Parkı)