พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล (Historic Areas of Istanbul)

พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล เป็นกลุ่มของพื้นที่ ในเมืองหลวงของ Fatih ในเมืองอิสตันบูล, ประเทศตุรกี พื้นที่เหล่านี้ถูกเพิ่มอ่านเพิ่มเติม