กำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิล (Walls of Constantinople) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Walls of Constantinople

กำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิล (Walls of Constantinople)

กำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิล เป็นกำแพงหินที่ล้อมรอบ และปกป้องกรุงคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองอิสตันบูล ในประเทศทูร์เคีย (Turkiye; Türkiye ทูร์กีเย) โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐทูร์เคีย (the Republic of Türkiye) หรือที่เรารู้จักในชื่อเดิม ประเทศตุรกี (Turkey) การก่อสร้างกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิล (Walls of Constantinople) เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ ของจักรวรรดิโรมันโดยคอนสแตนตินมหาราช ถือเป็นระบบป้อมปราการสุดท้าย ที่ยอดเยี่ยม และเป็นหนึ่งในระบบที่ซับซ้อนมากที่สุด เท่าที่เคยมีการสร้างป้อมปราการในสมัยโบราณ กำแพงส่วนใหญ่ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ ตลอดช่วงยุคออตโตมัน

โดยมีการเริ่มรื้อถอนในศตวรรษที่ 19 เนื่องมาจากการขยายตัว และความเจริญของเมือง แต่ก็ยังคงมีกำแพงเมืองอีกหลายส่วน ยังคงเหลืออยู่ และโครงการบูรณะได้ถูกดำเนินการ มาตั้งแต่ช่วงปี 1980 จวบจนทุกวันนี้ ซึ่งกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล (Historic Areas of Istanbul) ซึ่งกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิล (Walls of Constantinople) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 อีกด้วย ในปัจจุบันนี้มีบริเวณที่ท่านสามารถเยี่ยมชมกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้นั้นมีหลายแห่ง ได้แก่

Palace of the Porphyrogenitus (Tekfur Sarayı)

บางส่วนของกำแพงธีโอโดเซียน (Theodosian Walls) ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองอิสตันบูล ซึ่งติดกับผนังของ Blachernae ในพระราชวังพอร์พิโรเจนีตุส (Porphyrogenitus Palace) ซึ่งอยู่ด้านหลัง

Palace of the Porphyrogenitus (Tekfur Sarayı)

Yenikapı Seaward Wall

เยนิกาเปอะ (Yenikapı) เป็นท่าเทียบเรือ และเป็นหนึ่งในสี่ของ พื้นที่ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ของเมืองอิสตันบูล ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของ Fatih ทางฝั่งยุโรปของบอสฟอรัส (Bosphorus) และตามชายฝั่งทางใต้ ที่แห่งนี้ยังคงมี กำแพงเมืองติดทะเลบางส่วน (Seaward Walls) กำแพงซึ่งเคยล้อมรอบเมือง ด้านทะเลมาร์มาร่า (Marmara Sea) และอ่าวโกลเด้นฮอร์น (Golden Horn)

Yenikapı Seaward Wall

Belgrad Gate

ประตูเบลเกรด (Belgrad Kapısı, Porta Ksilokerkos) เป็นกำแพงเมืองและประตูเมืองตั้งอยู่ในย่านเซทินเบอร์นู (Zeytinburnu) ในฝั่งยุโรปของอิสตันบูล ในบริเวณด้านหน้าของกำแพงเมือง ยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เบลเกรดกาเปอะ (Belgradkapı Memorial, Belgradkapı Anıtı) โดยมีที่มาของชื่อซึ่งหมายถึง ผู้คนจากเบลเกรด (Belgrad) ที่พำนักอยู่ในละแวกนี้ในศตวรรษที่ 16 ซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัยของ สุลต่านสุลัยมานที่ 1 แห่งออตโตมัน (Ottoman sultan Suleyman I)

Belgradkapı Memorial (Belgradkapı Anıtı)

Selymbria Gate (Silivrikapı)

ประตูซีรีวรีกาเปอะ บางส่วนของกำแพงธีโอโดเซียน (Theodosian Walls) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ ที่ประตูแห่งนี้ คุณสามารถมองเห็นกำแพงด้านนอก และกำแพงของคูเมือง ซึ่งมีหอคอยอยู่ข้างใน และอยู่ด้านหลังของกำแพง

Selymbria Gate (Silivrikapı)

Marble Tower (Mermer Kule)

หอคอยมาร์เบิลทาวเวอร์ เป็นหอคอยหินอ่อน ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกำแพงธีโอโดเซียน (Theodosian Walls) และกำแพงโพรพอนทิส (Propontis Wall) ซึ่งในอดีตเคยเป็นกำแพงสูง 12-15 เมตร, มี 13 ประตู, หอคอย 188 แห่ง และมีความยาวรวมกันเกือบ 8,460 เมตร

Marble Tower (Mermer Kule)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Visit Istanbul: +90 212 449 92 76
  • email: info@visit.istanbul
  • website:  visit.istanbul

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี