คลังเก็บป้ายกำกับ: Historic Areas of Istanbul

เที่ยวอิสตันบูลด้วยตัวเอง

นครอิสตันบูล (İstanbul) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเงินของประเทศตุรกี อิสตันบูลเป็นเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ในสองทวีปคือเอเชียและยุโรป เมืองซึ่งมีคาบสมุทรล้อมรอบกลายเป็นท่าเรือธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม เที่ยวอิสตันบูลด้วยตัวเอง

MUSEUM PASS İSTANBUL

บัตรที่ทำให้การเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องสะดวกสบาย ไม่ต้องต่อคิวซื้อตั๋วเข้าชมเป็นเวลานาน โดยตั้งแต่ปี 2018 Museum Pass Istanbul มีแบบเดียว คือ 120 hours (5 DAYS) 125 TL เนื่องจากพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและยอดนิยมมีการปรับราคาค่าเข้าชมขึ้นหลายแห่ง แต่ก็ยังนับว่ามีความคุ้มค่าสำหรับการใช้บัตรนี้อยู่มาก อ่านเพิ่มเติม MUSEUM PASS İSTANBUL

Historic Areas of Istanbul

พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลเป็นกลุ่มของพื้นที่ในเมืองหลวงของ Fatih ในเมืองอิสตันบูล, ประเทศตุรกี พื้นที่เหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1985, อิสตันบูลเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มากว่า 6,500 ปีก่อนคริสตกาลและเคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกและจักรวรรดิออตโตมัน อ่านเพิ่มเติม Historic Areas of Istanbul

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีอิสตันบูล (Archaeological Museum)

Istanbul Archeology Museum (İstanbul Arkeoloji Müzesi) ตั้งอยู่ในย่าน Eminönü ของนครอิสตันบูลในประเทศตุรกี อยู่ใกล้กับ พระราชวัง Topkapı และ สวนกุหลาบ (Gülhane Park)

โดย Istanbul Archeology Museum เป็นกลุ่มของพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและผลงานทางศิลปะในด้านต่างๆ มากกว่าหนึ่งล้านชิ้น อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์โบราณคดีอิสตันบูล (Archaeological Museum)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art)

หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า Tiled Pavilion Museum (Çinili Köşk Müzesi) ซึ่ง Tiled Kiosk (Çinili Köşk) เป็นศาลาขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในกำแพงด้านนอกของพระราชวัง Topkapı ถัดจากสวนกุหลาบ (Gülhane Park) มีการจารึกไว้ในแผ่นกระเบื้องเหนือประตูทางเข้าใหญ่ว่าถูกสร้างในปี ค.ศ. 1472 โดยสุลต่านเมห์เม็ดผู้พิชิต (Ottoman Sultan Mehmed II) อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art)

พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมโบราณ (Museum of the Ancient Orient)

Museum of the Ancient Orient (Eski Şark Eserleri Müzesi) ในอดีตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนวิจิตรศิลป์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1883 ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในปี ค.ศ. 1935 โดยในปี ค.ศ. 1963 พิพิธภัณฑ์ถูกปิดให้บริการเพื่อการบูรณะซ่อมแซมภายใน และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี ค.ศ. 1974 จนถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมโบราณ (Museum of the Ancient Orient)

โบสถ์ฮาเกียไอรีน (Hagia Irene)

Hagia Irene หรือ Hagia Eirene (Aya İrini) หรือรู้จักกันในชื่อ Saint Irene เป็นโบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์ตะวันออกแห่งแรกในกรุงคอนสแตนติโนเปิลและยังเป็นหนึ่งในไม่กี่โบสถ์ในอิสตันบูลที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิด, Hagia Irene ตั้งอยู่ในลานด้านนอกของพระราชวัง Topkapı ในอิสตันบูล, ประเทศตุรกี อ่านเพิ่มเติม โบสถ์ฮาเกียไอรีน (Hagia Irene)

พระราชวังโทพคาปี หรือพระราชวังทอปกาปิ

Topkapı Palace (Topkapı Sarayı) ในปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ในอิสตันบูล, ประเทศตุรกี พิพิธภัณฑ์ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเกือบ 600 ปี โดยในปี ค.ศ. 1453 Sultan Mehmed II พิชิตคอนสแตนติโนเปิลไว้ได้ และพระราชวังหลักอย่าง Great Palace of Constantinople อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม จึงมีคำสั่งให้สร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1459 ที่บริเวณ Seraglio (Sarayburnu) ซึ่งเป็นแหลมที่มองเห็น Golden Horn อันเป็นจุดที่ช่องแคบ Bosphorus อ่านเพิ่มเติม พระราชวังโทพคาปี หรือพระราชวังทอปกาปิ

พิพิธภัณฑ์เกรทพาเลซโมเสค (Great Palace Mosaic Museum)

The Museum of Great Palace Mosaics (Büyük Saray Mozaikleri Müzesi) ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Istanbul Mosaic Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดงภาพโมเสคจากยุคไบแซนไทน์ซึ่งขุดพบในระหว่างปี พ.ศ. 2478-2488 และ พ.ศ. 2494-2497 จากการขุดเจาะที่บริเวณอราสตาบาซาร์ (Arasta Bazaar) ใน จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Square) อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์เกรทพาเลซโมเสค (Great Palace Mosaic Museum)

น้ำพุเยอรมัน (German Fountain)

German Fountain (Turkish: Alman Çeşmesi German: Deutscher Brunnen) เป็นศาลาริมน้ำที่ปลายด้านเหนือของ Hippodrome of Constantinople (ปัจจุบันคือ จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต) ในนครอิสตันบูล, ประเทศตุรกี อ่านเพิ่มเติม น้ำพุเยอรมัน (German Fountain)

เสาโอเบลิสก์วอลล์ (Walled Obelisk)

Walled Obelisk หรือ Constantine Obelisk หรือ Masonry Obelisk (Örme Dikilitaş หรือ Konstantin Dikilitaşı) ตั้งอยู่ด้านใต้ของจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Square) ในอิสตันบูล, ประเทศตุรกี ไม่ทราบแน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีการตั้งชื่อและเป็นที่รู้จักหลังจาการบูรณะซ่อมแซมในสมัยของ Constantine VII อ่านเพิ่มเติม เสาโอเบลิสก์วอลล์ (Walled Obelisk)

เสาโอเบลิสก์ของธีโอโดซีอุส (Obelisk of Theodosius)

Obelisk of Theodosius (Theodosius Dikilitaşı) อนุสาวรีย์เสาหินซึ่งมีอายุกว่า 3,500 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยของฟาโรห์ Thutmose III (1479–1425 ก่อนคริสต์ศักราช) ตั้งอยู่ในมหาวิหาร Karnak ต่อมาในปี ค.ศ. 357 จักรพรรดิแห่งโรมัน Constantius II (ค.ศ. 337-361) ได้ส่ง Obelisk of Theodosius ไปตามแม่น้ำไนล์ไปยังเมือง Alexandria อ่านเพิ่มเติม เสาโอเบลิสก์ของธีโอโดซีอุส (Obelisk of Theodosius)

เสางู (Serpent Column)

Serpent Column (Burmalı Sütun) หรือที่รู้จักในชื่อของ “Serpentine Column” เป็นวัตถุโบราณซึ่งมีอายุกว่า 2,500 ปี และมีประวัติที่ยาวนานตั้งแต่ยุคกรีกและโรมันโบราณ ตั้งอยู่ใน จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Meydanı) ในนครอิสตันบูล, ประเทศตุรกี อ่านเพิ่มเติม เสางู (Serpent Column)

จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Square and Hippodrome)

Hippodrome of Constantinople หรือเรียกสั้นๆว่า ฮิปโปโดรม (Hippodrome) เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของนครอิสตันบูล ซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง, ศาสนา, ด้านกีฬาและด้านสังคมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ (Byzantine) ในปัจจุบันที่แห่งนี้ก็คือ Sultanahmet Square (Sultanahmet Meydanı) ในนครอิสตันบูล, ประเทศตุรกี อ่านเพิ่มเติม จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Square and Hippodrome)

สุเหร่าโซเฟีย (Hagia Sophia)

สุเหร่าโซเฟีย หรือในภาษากรีกเรียกว่า “ฮาเกียโซเฟีย (Αγία Σοφία)” และในภาษาตุรกีเรียกว่า “อายาโซเฟีย (Ayasofya)” ซึ่งในปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์อายาโซเฟีย (Ayasofya Museum) หรือฮายาโซฟีอา (Ayasofya Müzesi) กว่าจะมาเป็นสุเหร่าและพิพิธภัณฑ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันนั้น ที่แห่งนี้ได้ผ่านการสร้างมาแล้วถึงสามครั้งในสถานที่เดียวกัน อ่านเพิ่มเติม สุเหร่าโซเฟีย (Hagia Sophia)

มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)

The Sultan Ahmed Mosque (Sultan Ahmet Camii) หรือ มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) เป็นมัสยิดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในกรุงอิสตันบูลของประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1609 และ ค.ศ. 1616 โดย Sedefkar Mehmed Agha ตามคำสั่งของ Ahmed I ผู้ซึ่งตัดสินใจที่จะสร้างมัสยิดขนาดใหญ่ในอิสตันบูลเพื่อยืนยันอำนาจของอาณาจักรออตโตมัน อ่านเพิ่มเติม มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)