ที่เที่ยวคยองซังใต้ (Gyeongsangnam-do) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ที่เที่ยวคยองซังใต้ (Gyeongsangnam-do)

จังหวัดคยองซังใต้ (South Gyeongsang Province) หรือในภาษาเกาหลี เรียกว่า คยองซังนัมโด (Gyeongsangnam-do, 경상남도) ชื่อของจังหวัดมีความหมายว่า ‘มีความสุขยิ่งขึ้น’ และรู้จักกันในชื่อของ คยองนัม (Gyeongnam, 경남) เป็นจังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศเกาหลีใต้และอยู่ติดกับมหานครพูซาน (Busan Metropolitan City)

ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ของจังหวัดคยองซัง (Gyeongsan-do, 경상도) และเป็นหนึ่งในแปดจังหวัด ของการแบ่งเขตการปกครองในปี ค.ศ. 1413 ซึ่งเป็นปีที่ 13 ในรัชสมัยของกษัตริย์แทจง (Taejong of Joseon, 태종; ค.ศ. 1367 – 1422)

ต่อมาในปี ค.ศ. 1896 ซึ่งเป็นปีที่ 33 ในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종 광무제; ค.ศ. 1852 – 1919) ได้เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองออกเป็น 13 จังหวัด โดยแบ่งจังหวัดคยองซัง (Gyeongsan-do, 경상도) ออกเป็นจังหวัดคยองซังเหนือ (Gyeongsangbuk-do) และจังหวัดคยองซังใต้ (Gyeongsangnam-do)

ในปัจจุบันมีเมืองชางวอน (ชังวอนชี, Changwon-si, 창원시) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเขตและเมืองสำคัญอื่นๆ เช่น เมืองทงยอง (ทงยองชี, Tongyeong-si, 통영시), เมืองคอเจ (คอเจชี, Geoje-si, 거제시) รวมถึงเมืองจินจู (ชินจูชี, Jinju-si, 진주시) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของจังหวัด ก่อนที่จะถูกย้ายไปยังเมืองปูซาน (Busan) ในปี ค.ศ. 1925

ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 เมืองปูซาน (พูซัน, Busan, 부산) ถูกแยกออกจากจังหวัด เพื่อเป็นเมืองปกครองตนเองโดยตรง ซึ่งในปี ค.ศ. 1983 เมืองหลวงของจังหวัดถูกย้ายอีกครั้ง จากเมืองปูซาน (พูซัน, Busan, 부산) ไปยังเมืองชางวอน (ชังวอนชี, Changwon-si, 창원시)

ในปี ค.ศ. 1995 เมืองปูซาน (พูซัน, Busan, 부산) ได้กลายเป็นเมืองมหานคร และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า มหานครพูซัน (Busan Metropolitan City, 부산광역시) และในปี ค.ศ. 1997 เมืองอูลซาน (อูลซันชี, Ulsan-si, ) ถูกแยกออกมาจากจังหวัด และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานครอูลซัน (Ulsan Metropolitan City, 울산광역시)

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ของจังหวัดที่มีความหลากหลาย ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม, อุทยานแห่งชาติ, วัดโบราณหลายแห่ง, แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ เป็นต้น

โดยมีสถานที่โดดเด่น คือ วัดแฮอินซา (Haeinsa Temple, 해인사) ซึ่งมีพระวิหาร และหอพระไตรปิฎก ที่แกะสลักด้วยไม้พิมพ์ 81,350 บล็อก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1398 ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1995

สำหรับเทศกาลของจังหวัด ที่โดดเด่นคือ เทศกาลโคมไฟประจำปีของเมืองชินจู (Jinju) ที่เรียกว่า ชินจูนัมกังยูดึงชุกเจ (Jinjunamgang-yudeungchugje, 진주남강유등축제) ซึ่งหมายถึง งานเทศกาลวัฒนธรรมชินจูนัมกัง (Jinju Namgang Yudeung Festival) ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ และระลึกถึงทหารและพลเรือนกว่า 70,000 คน ที่เสียชีวิตในระหว่างการสู้รบ ที่ป้อมชินจูซอง (Jinjuseong, 진주성) ของสงครามอิมจิน (Imjin War) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า อิมจินแวรัน (Imjin-waelan, 임진왜란) จากการรุกรานของญี่ปุ่น ในระหว่างปี ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598

by City – County

รีวิวที่เที่ยวจังหวัดคยองซังใต้ และคู่มือสำหรับการเที่ยวด้วยตัวเอง ประกอบไปด้วย ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ในแต่ละเมืองของจังหวัด พร้อมรูปภาพและรายละเอียด, ประวัติความเป็นมา, ข้อมูลการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, เว็บไซต์), ค่าเข้าชม, การเดินทางและแผนที่ รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ และรีวิวโรงแรม, เกสต์เฮ้าส์, โฮสเทล และที่พัก ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบ ราคาคุ้มสุดก่อนใคร!

Busan Metropolitan City

Gamcheon Culture Village

จังหวัดปูซาน (พูซัน, Busan-si, 부산시) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า มหานครพูซัน (Busan Metropolitan City, 부산광역시) เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้และอยู่ติดกับ จังหวัดคยองซังใต้ (Gyeongsangnam-do) เมืองซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศมากหมายหลายแห่ง และมีความหลากหลายของสถานที่ ทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์, สถานที่ทางวัฒนธรรม, สถานที่ทางธรรมชาติ และแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัย
มหานครปูซาน (Busan)

Tongyeong City

Mireuksan Hallyeosudo Viewing Ropeway

เมืองทงยอง (ทงยองชี, Tongyeong-si, 통영시) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทร ซึ่งอยู่ในจังหวัดคยองซังใต้ (Gyeongsangnam-do) เมืองทั้งสามด้านล้อมรอบด้วยทะเล ประกอบด้วยเกาะที่อยู่อาศัย 41 แห่ง และเกาะที่ไม่มีคนอาศัย 110 เกาะ ท่าเรือด้านตะวันออกของ อุทยานแห่งชาติทางทะเล ฮัลยอแฮซังกุกกิบกงวอน (Hallyeohaesang National Marine Park, 한려해상국립공원) ถูกขนานนามว่าเป็น ท่าเรือที่สวยที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งยังบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่เกี่ยวข้องกับเมือง ได้แก่ นายพลอีซุนชิน (Yi Sun-shin, 이순신, 28 เมษายน ค.ศ. 1545 – 16 ธันวาคม ค.ศ. 1598) นายพลผู้จิตวิญญาณแห่งความรักชาติ ที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องชาติ และอีซังยุน (Isang Yun, ค.ศ. 1917–1995) ผู้เป็นคีตกวีเพลงสากล และนักประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่ เป็นต้น
ทงยอง (Tongyeong)

by Google Map

Gyeongsangnam-do (경상남도)