เส้นทางกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall Trail) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

เส้นทางกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall Trail)

เส้นทางยอดนิยมของการเดินท่องเที่ยว กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ในกรุงโซล (Seoul) ประกอบไปด้วยหลายเส้นทาง และมีระดับความยากง่ายในการเข้าถึง, สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งระยะเวลาในการท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทาง สำหรับเส้นทางยอดนิยม และเป็นเส้นทางหลัก ของการเดินเท้าโดยรอบของกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ซึ่งทอดตัวไปตามแนวสันเขา ของภูเขาทั้งสี่ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ มีรายละเอียดดังนี้

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขาบุกฮันซาน

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain Seoul City Wall Trail) หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่า เส้นทางภูเขาแพกัก (Baegak Mountain Trail, 백악구간) เส้นทางเดินเท้ามีระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาสำหรับการท่องเที่ยวประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นจากประตูชางอึยมุน (Changuimun Gate) และสิ้นสุดที่ประตูฮเยฮวามุน (Hyehwamun Gate) โดยผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ มากมายหลายแห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว: Changuimun Gate – Baegangmaru Summit – January 21 Pine Tree – Baegak Gokseong Lookout Point – Sukjeongmun Gate, Malbawi Information Center and Scenic Views – Bukchon Hanok Village – Bukjeong Village – Traces of Hanyangdoseong – Hyehwamun Gate

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานัมซาน

เป็นเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวกำแพงเมืองโซล ที่ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) หรือรู้จักในอีกชื่อว่า เส้นทางเดินภูเขามงมยอกซาน (Mongmyeoksan) Mountain Trail) ซึ่งมีระยะทาง 4.2 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาสำหรับการท่องเที่ยวประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นจาก อุทยานประวัติศาสตร์ชางชุงดัน (Jangchungdan Historical Park) สิ้นสุดที่จตุรัสนัมซานแพ็กบอม (Namsan Baekbeom Square) และหมู่บ้านนัมซานกลฮันอก (Namsangol Hanok Village)

สถานที่ท่องเที่ยว: Jangchungdan Historical Park – Fortress Wall of Seoul / Seoul City Wall – National Theater of Korea – National Theater Performing Arts Museum – – Central Point of Seoul – N Seoul Tower – Mogmyeoksan Beacon Tower – Namsan Palgakjeong Pavilion – Waryongmyo Shrine – Jamdubong Photo Island – Sam Soon Stairs – Global Village Folk Museum – Namsan Fountain Square – Namsan Public Library / Korean literature museum – Patriot Ahn Jung Geun Memorial Hall – Namsan Baekbeom Square – Namsangol Hanok Village

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน

กำแพงป้อมปราการโซลนักซาน (Seoul Naksan Fortress Wall) หรือรู้จักกันในชื่อของ กำแพงเมืองนักซาน (Naksan City Wall) เป็นกำแพงของป้อมปราการ ซึ่งพาดผ่านภูเขานักซาน (Naksan Mountain) คุณสามารถมาเยือนยังกำแพงป้อมปราการเมืองโซล ที่อยู่บนยอดภูเขานักซาน (Naksan Mountain) อันเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในการชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ทั้งในยามกลางวันและในยามค่ำคืน ของภูเขาที่สวยงามที่รายล้อมรอบเมือง ของของกรุงโซล (Seoul) (Seoul)

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเที่ยว โดยรอบของของกำแพงป้อมปราการที่ ภูเขานักซาน (Naksan Mountain) อีก 2 เส้นทาง ซึ่งถือเป็นเส้นทางเดินเท้า ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด และยังง่ายที่สุดสำหรับการเดินท่องเที่ยว กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall – Fortress Wall of Seoul) ได้แก่

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน 1

(Seoul City Wall – Naksan Mountain Trail 1)

เป็นเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวกำแพงป้อมปราการ ที่ได้รับการบูรณะมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากประตูฮเยฮวามุน (Hyehwamun Gate) และสิ้นสุดที่ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ประตูฮึงอินจีมุน (Heunginjimun Gate) ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) โดยตลอดเส้นทางเดินเท้าเรียงรายไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยมีระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร และใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง

สถานที่ท่องเที่ยว: Hyehwamun Gate – Hanyang Seonggwag Round Road – Samgunbu Chongmudang – Jangsu Village – Naksan Park – Ihwa Mural Village – Sewing Village in Changsin-dong – Seoul City Wall Museum – Dongdaemun Seonggwak Park – Heunginjimun Gate (Dongdaemun Gate) อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน 2

(Seoul City Wall – Naksan Mountain Trail 2)

เป็นเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวกำแพงป้อมปราการ ที่ได้รับการบูรณะมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจาก ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ประตูฮึงอินจีมุน (Heunginjimun Gate) ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) และสิ้นสุดที่ ถนนวัฒนธรรมแทฮังโน (Daehangno Culture Street) โดยตลอดเส้นทางเดินเท้า สองข้างทางเรียงรายไปด้วย ธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง ซึ่งใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

สถานที่ท่องเที่ยว: Heunginjimun Gate (Dongdaemun Gate) – Dongdaemun Seonggwak Park – Seoul City Wall Museum – Ihwa Mural Village – Palgakjeong (Hongdeogi Field) – The Top of Naksan (Observatory) – Naksan Exhibition Hall – Naksan 1-gil – Marronnier Park – Daehangno Culture Street อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซล ประตูฮึงอินจีมุน

เป็นเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวกำแพงป้อมปราการ ที่ได้รับการบูรณะมีความยาวกว่า 1.8 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ประตูฮึงอินจีมุน (Heunginjimun Gate) ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) และสิ้นสุดที่อุทยานประวัติศาสตร์ชางชุงดันกงวอน (Jangchungdan Historical Park)

สถานที่ท่องเที่ยว: Heunginjimun Gate (Dongdaemun Gate) – Dongdaemun Market – Cheonggyecheon Ogansugyo Bridge – Dongdaemun History & Culture Park – Gwanghuimun Gate – Seoul City Wall – Jangchungdan Historical Park

อ่านเพิ่มเติม