การเดินทางโดยรถไฟ โซล - ซุนชอน (Direction Seoul to Suncheon by Train) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

การเดินทางโดยรถไฟ โซล – ซุนชอน (Direction Seoul to Suncheon by Train)

เมืองซุนชอน (Suncheon) ถูกขนานนามว่าเป็น เมืองสามภูเขาและสองลำธารในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้  ในภาษาเกาหลี นั้น คำว่า “Suncheon”มีความหมายว่า “ตามน้ำพระทัยของสวรรค์”

สำหรับวิธีการเดินทางจากกรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองซุนชอน (Suncheon) ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น การเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Suncheon)

สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟ เพื่อไปยังสถานีรถไฟซุนชอน (Suncheon Station) ท่านสามารถเลือกออกเดินทาง ได้จาก 2 สถานี ได้แก่

สถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยรถไฟแบบด่วนพิเศษ (Korea Train Express หรือ KTX) และรถไฟสาย S-Train ซึ่งเป็นสายของรถไฟท่องเที่ยวทะเลนัมโด (Namdo Sea Sightseeing Train, 남도해양관광열차)

สถานียงซาน (Yongsan Station) ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยรถไฟซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Seoul ↔ Suncheon

From: Seoul Station (서울역) หรือ Yongsan Station (용산역)

To:  Suncheon Station (순천역)

ที่อยู่ 135, Palma-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do (전라남도 순천시 팔마로 135 (덕암동))

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-1577-2013 (ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว Suncheon City)

From: Seoul Station (서울역)

To: Suncheon Station (순천역)

Korea Train Express (KTX)

KTX 703 (07:05 – 09:54), KTX 707 (09:46 – 12:33), KTX 715 (16:35 – 19:24) หรือ KTX 717 (17:36 – 20:07)

ระยะเวลาในการเดินทาง: 2 ชม. 49 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 62,000 วอน, เด็ก 39,800 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 44,300 วอน, เด็ก 22,100 วอน

Standing or Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 42,100 วอน, เด็ก 21,000 วอน


Namdo Sea Sightseeing Train (남도해양관광열차)

S-train 4873 (08:04 12:21)

ระยะเวลาในการเดินทาง: 4 ชม. 17 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 38,100 วอน, เด็ก 19,000 วอน


From: Yongsan Station (용산역)

To:  Suncheon Station (순천역)

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 39 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 61,600 วอน, เด็ก 39,600 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 44,000 วอน, เด็ก 22,000 วอน

Standing or Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 41,800 วอน, เด็ก 20,900 วอน


ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง 11 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 37,800 วอน, เด็ก 18,900 วอน

Standing or Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 35,900 วอน, เด็ก 17,900 วอน


Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง 56 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 29,800 วอน, เด็ก 14,900 วอน

Standing or Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 25,300 วอน, เด็ก 12,600 วอน

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Suncheon

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Tongyeong -Suncheon

เส้นทางเดินเที่ยวเมืองซุนชอน (Suncheon city walking route)


Seoul Station (서울역)

Seoul Station (서울역, ซออูลหยอก, ซออูลหยอก, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad)


Yongsan Station (용산역)

Yongsan Station (용산역, ยงซานหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Gyeongui–Jungang Line) และออกทางออกที่ 2


Suncheon Station (순천역)

ใช้รถบัสท้องถิ่น Bus No. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 55, 66, 68, 69, 71, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 330, 670 หรือ 960

และลงที่ป้ายจอด Suncheon Station (순천역) *ป้ายจอดอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟ

by Google Map

Seoul Station (서울역)

Yongsan Station (용산역)

Suncheon Station (순천역)