ประตูควางมยอง (Deoksugung Gwangmyeongmun Gate) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ประตูควางมยอง (Deoksugung Gwangmyeongmun Gate)

ควางมยองมุน (Gwangmyeongmun, 광명문) เป็นหนึ่งในประตูหลักของ พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) พระราชวังซึ่งมีถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียง และเป็นพระราชวังซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตก ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ประตูควางมยองมุน (Gwangmyeongmun Gate) เป็นประตูหลักของ พระตำหนักฮัมยอง (Hamnyeongjeon Hall, 함녕전) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1897 เพื่อเป็นเรือนนอนและเป็นที่พำนักของ กษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919)

แต่ประตูถูกทำลายหายไปในปี ค.ศ. 1904 จากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในพระราชวัง และถูกสร้างใหม่ในเดือนธันวาคม ของปีเดียวกัน ระหว่างการปกครองอาณานิคมของญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1938 ประตูถูกย้ายไปที่ตำแหน่งปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงระฆังวัดพุทธ (Buddhist Bell) ของวัดฮึงชอนซา (Heungcheonsa, 흥천사)

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง แบบจำลองของนาฬิกาน้ำ (Jagyeongru, 자격루) ในบริเวณนี้ถูกเรียกว่า นาฬิกาน้ำศาลาโพรุกัก (Borugak Jagyeongru, 보루각자격루) นาฬิกาน้ำซึ่งจัดเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญในสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น สมบัติแห่งของชาติหมายเลข 229 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1985

พระราชวังถ็อกซู

ถ็อกซูกุง (Deoksugung, 덕수궁) เป็นพระราชวังที่มี ถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียง และเป็นพระราชวังซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างาม ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตก ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังมีอาคาร และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

ปักหมุดที่เที่ยวรอบๆ พระราชวังถ็อกซู

นอกเหนือไปจากการเยี่ยมชมความงดงาม ของอาคารและสถานที่ต่างๆ ภายในพระราชวังแล้ว โดยรอบของพระราชวังยังมี สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมหลายแห่ง โดยคุณสามารถเดินเท้าตามเส้นทาง ดังนี้ Travel Attractions around Deoksugung Palace

Daehanmun Gate → Deoksugung Stone – Wall Road → Seoul Plaza → Cheonggye Plaza → Cheonggyecheon Stream → Mojeongyo Bridge → Gwangtonggyo Bridge → Gwanggyo Bridge → Bosingak Bell → Jongno Tower → K-Style Hub → Myeongdong or Insadong อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 99 Sejong-daero, Jeong-dong, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 정동 세종대로 99)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-771-9951, 9952 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

website: deoksugung.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ 09:00 – 21:00 น.

* Deoksugung Palace Royal Guard – Changing Ceremony เวลาพิธีเปลี่ยนยาม: 11:00, 14:00, 15:30 น. (ปิดทุกวันจันทร์)

*ปิดทำการทุกวันจันทร์ – เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 1 ชั่วโมง

*Junghwajeon Hall เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00

ค่าเข้าชม

Deoksugung Palace (덕수궁)

ผู้ใหญ่ 1,000 วอน และเยาวชน 500 วอน
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 800 วอน และเยาวชน 400 วอน

*ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) และเยาวชน (อายุ 7-18 ปี) และกลุ่มหมายถึง 10 คนขึ้นไป

* ค่าเข้าชมฟรี: เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี, ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป), ผู้เข้าชมที่สวมชุดฮันบก, ผู้เข้าชมทั้งหมดในวันพุธสุดท้ายของทุกเดือน (วันวัฒนธรรม)


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces): 10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

City Hall Station (시청역, ชิชองหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 2) และเดินไปยังทางออกที่ 1, 2 หรือ 3

by Google Map

Deoksugung Palace (덕수궁)