เที่ยวหัวหินโดยรถสองแถว (Hua Hin Travel by Local Bus) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Hua Hin Travel by Local Bus

เที่ยวหัวหินโดยรถสองแถว (Hua Hin Travel by Local Bus)

คุณสามารถเดินทางในเมืองหัวหิน แบบไม่มีรถส่วนตัว ด้วยรถโดยสารประจำทาง (Hua Hin Travel by Local Bus) ที่มีบริการหลายระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงรถโดยสารประจำทาง หรือที่เรียกว่า รถสองแถว (Songthaew) ซึ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการท่องเที่ยวชมเมืองหัวหิน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของประเทศไทย

รถสองแถว (Songthaew) เป็นรถขนส่งสาธารณะท้องถิ่น ที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ไม่ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวมาเอง ซึ่งรถสองแถวบริการ จากในตัวเมืองไปยัง สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่สำคัญๆ ของเมือง ทำให้การท่องเที่ยวเป็นไป อย่างสะดวกและง่ายดาย

สำหรับเส้นทางรถสองแถว ที่ให้บริการในหัวหิน มีหลากหลายเส้นทาง โดยมีเส้นทางที่เป็นที่นิยม ได้แก่ รถสองแถวเขียว (เขาตะเกียบ – สนามบินหัวหิน), รถสองแถวขาว-น้ำเงิน (สถานีรถไฟ – วัดห้วยมงคล) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรถโดยสาร ซึ่งให้บริการตลอดทั้งวัน

จากตลาดฉัตรไชย (Chatchai Market) ไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ รถสองแถวหัวหิน-บ้านป่าละอู เพื่อไปเที่ยวน้ำตกป่าละอู (Pa La-U Waterfall) และรถโดยสารสีส้ม เส้นทางหัวหิน-ปราณบุรี เพื่อไปเที่ยวเขาเต่า, ค่ายธนรัชต์ และวนอุทยานปราณบุรี เป็นต้น

รถสองแถวเขียว

รถท้องถิ่นเหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาหัวหิน ทั้งโดยรถทัวร์, รถไฟ, รถตู้ และเครื่องบิน โดยมีเส้นทางเดินรถระหว่าง ท่าอากาศยานหัวหิน (Hua Hin Airport) – ตลาดโต้รุ่งหัวหิน (Hua Hin Night Market) – บ้านเขาตะเกียบ (Ban Khao Takiab) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองหัวหิน โดยคนท้องถิ่นเรียกว่า “รถตะเกียบ” หรือ “รถเขียว”

สำหรับอัตราค่าโดยสารรถ แบ่งเป็นเวลา 06:00-19:00 น.: 10 บาท/คน และเวลา 19:00-21:00 น.: 15 บาท/คน ซึ่งคุณสามารถเลือกลงป้ายจอดใดๆ ก็ได้ ตามเส้นทางที่รถวิ่งผ่านตัวเมือง ไปยังที่ต่างๆ โดยมีจุดจอดสำคัญ ได้แก่

ท่าอากาศยานหัวหิน (Hua Hin Airport), สวนหลวงราชินี 19 ไร่ (Suan Luang Rashinee), เพลินวาน (Plearnwan), ตลาดฉัตรไชย (Chatchai Market), ตลาดโต้รุ่งหัวหิน (Hua Hin Night Market), แยกสถานีรถไฟหัวหิน (Hua Hin Railway Station), สถานีขนส่งผู้โดยสารหัวหิน (Hua Hin Bus Terminal),

หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ (Hua Hin Market Village), ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ (Bluport Huahin), ชิเคด้ามาร์เก็ต หรือเรียกว่า ตลาดจั๊กจั่น (Cicada Market), ตลาดแทมมารีน (Tamarind Market Chic and Chill) และสิ้นสุดที่เขาตะเกียบ (Khao Takiab)

รถสองแถวส้ม

หรือเรียกสั้นๆ ว่า รถส้ม (ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 10-20 บาท) เป็นรถสองแถวที่เหมาะ สำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาหัวหินโดยรถตู้ ซึ่งมีเส้นทางเดินรถออกจากท่ารถ ในซอยหัวหิน 51 ซึ่งอยู่ติดกับท่ารถตู้ จากนั้นวิ่งบนถนนเพชรเกษม ผ่านสถานที่ต่างๆ ได้แก่ หอนาฬิกา (Clock Tower),

หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ (Hua Hin Market Village), ตลาดฉัตรไชย (Chatchai Market), ตลาดโต้รุ่งหัวหิน (Hua Hin Night Market), ตลาดนัดแพไม้ หัวหิน ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ แอนด์ ฟู้ดการ์เด้น (Pae Mai Market – Food Garden) ศูนย์อาหารใหญ่ที่สุดในหัวหิน และท่าอากาศยานหัวหิน (Hua Hin Airport)

รถสองแถวขาว-น้ำเงิน

เส้นทางเดินรถวิ่งจากท่ารถที่ สถานีรถไฟหัวหิน (Hua Hin Railway Station) และไปสิ้นสุดที่ วัดห้วยมงคล (Huay Mongkol Temple) เป็นที่ประดิษฐาน ประติมากรรมรูปปั้นหลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาหัวหินโดยรถไฟ (ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 30-50 บาท)

โดยรถวิ่งบนถนนเพชรเกษม ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ (Hua Hin Market Village), ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ (Bluport Huahin), สวนน้ำวานา นาวา (Vana Nava Water Jungle), ตลาดน้ำสามพันนาม (Sanphannam Floating Market) ไปสิ้นสุดที่วัดห้วยมงคล (Huay Mongkol Temple)

How to get to Hua Hin

รวมวิธีเดินทางไปหัวหิน

รวมข้อมูลการเดินทาง สำหรับไปเที่ยวที่หัวหิน (How to get to Hua Hin) ด้วยเป็นเมืองตากอากาศ ที่มีชื่อเสียงแห่งแรก ของประเทศไทย ทำให้ระบบขนส่งเข้าถึงเมืองหัวหิน ซึ่งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์ส่วนตัวไปเอง หรือเลือกระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้แก่ รถไฟ, รถตู้, รถทัวร์, เรือเฟอร์รี่ รวมถึงเครื่องบิน อ่านเพิ่มเติม

Hua Hin Beach

หาดหัวหิน

Hua Hin Beach แต่เดิมเป็นหมู่บ้านประมง มีชื่อเรียกว่าสมอเรียง (Samo Riang) ซึ่งหมายถึงหินเรียงเป็นแถว และเป็นเมืองตากอากาศ ที่มีชื่อเสียงแห่งแรก ของประเทศไทย สถานที่ตากอากาศของราชวงศ์ และเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูง ด้วยมนตร์เสน่ห์ของชายหาด ทำให้ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความนิยม จวบจนถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม

Hua Hin Travel by Local Bus

Hua Hin Travel by Local Bus

Hua Hin Travel by Local Bus

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โทร. 0-2356-0656 , 0-2356-0718
  • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
  • กรมการท่องเที่ยว โทร. 02-401-1111
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

website: huahin.go.th

เวลาทำการ เวลาแตกต่างกันไป ตามแต่ละเส้นทางเดินรถ

ค่าเข้าชม ราคาแตกต่างกันไป ตามแต่ละเส้นทางเดินรถ

การเดินทาง

รวมวิธีเดินทางไปหัวหิน (How to get to Hua Hin)

การเดินทางไปหัวหินโดยเครื่องบิน (How to get to Hua Hin by Plane)

การเดินทางไปหัวหินโดยรถไฟ (How to get to Hua Hin by Train)

by Google Map

รถสองแถวเขียว (Green Songthaew)

รถสองแถวส้ม (Orange Songthaew)

รถสองแถวขาว-น้ำเงินส้ม (White-Blue Songthaew)