สถานีรถไฟหัวหิน (Hua Hin Railway Station) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Hua Hin Railway Station

สถานีรถไฟหัวหิน (Hua Hin Railway Station)

สถานีรถไฟหัวหิน (Hua Hin Railway Station) ถือเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุด ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ของประเทศไทย ที่แห่งนี้ยังเป็นแลนด์มาร์ค สำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อมาเยือนยังหัวหิน ซึ่งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสถานีรถไฟอยู่ห่างจาก หาดหัวหิน (Hua Hin Beach) ด้วยระยะทาง 850 เมตร

โดยสถานีรถไฟประกอบด้วย อาคารที่สำคัญสองแห่ง ที่ทรงคุณค่าและเป็นอนุสรณ์สถาน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ถือเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม คือ อาคารสถานี (Hua Hin Station) และพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ (Phra Mongkut Klao Pavilion) นับเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6

อาคารสถานี

อาคารสถานีเดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2453 และสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2469 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (Prince of Kamphaengphet; พ.ศ. 2425 – พ.ศ. 2479) ซึ่งมีพระนามเดิมคือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร (Purachatra Jayakara) ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ กรมรถไฟหลวงในขณะนั้น

ด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แบบครึ่งตึกครึ่งไม้ และความโดดเด่นของสีสันของอาคาร ซึ่งถูกทาด้วยสีครีมตัดกับสีแดง ที่มีลวดลายสวยงามของเสาค้ำยัน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก สถาปัตยกรรมวิคตอเรีย ซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 19

พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ

Phra Mongkut Klao Pavilion เป็นพลับพลาจตุรมุข ที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว; พ.ศ. 2424 – พ.ศ. 2468) เดิมมีชื่อเรียกว่า สถานีรถไฟหลวง ประจำพระราชวังสนามจันทร์ (Sanam Chandra Palace Railway Halt)

พลับพลาเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ ถูกสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2453 ตั้งอยู่ในบริเวณ พระราชวังสนามจันทร์ (Sanam Chandra Palace) ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นสถานีสำหรับเสด็จ โดยรถไฟไปยังที่ต่างๆ ยามที่เสด็จมาประทับที่ พระราชวังสนามจันทร์

รวมถึงเสด็จประทับทอดพระเนตร การฝึกซ้อมยุทธวิธีในทุกๆ ปี ของกองเสือป่า และลูกเสือทั่วประเทศ หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รื้อถอนเพื่ออนุรักษ์ไว้ และเป็นการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีมตินำอาคารสถานีรถไฟหลวงนี้ มาประกอบขึ้นใหม่ ที่สถานีรถไฟหัวหิน เพื่อเป็นสถานีสำหรับเสด็จของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร; พ.ศ. 2470 – พ.ศ. 2559)

ยามที่พระองค์เสด็จ มาประทับและทรงงาน ที่พระราชวังไกลกังวล (Klai Kang Won Palace) พลับพลาแห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมไทย อันวิจิตรงดงาม และมีชื่อเรียกใหม่ว่า พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ (Phra Mongkut Klao Pavilion) โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2517

Hua Hin Beach

หาดหัวหิน

Hua Hin Beach แต่เดิมเป็นหมู่บ้านประมง มีชื่อเรียกว่าสมอเรียง (Samo Riang) ซึ่งหมายถึงหินเรียงเป็นแถว และเป็นเมืองตากอากาศ ที่มีชื่อเสียงแห่งแรก ของประเทศไทย สถานที่ตากอากาศของราชวงศ์ และเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูง ด้วยมนตร์เสน่ห์ของชายหาด ทำให้ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความนิยม จวบจนถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม

Hua Hin Railway Station

Hua Hin Railway Station

Hua Hin Railway Station

Hua Hin Railway Station

ที่อยู่ ถนนสถานีรถไฟ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (Railway Station Road, Hua Hin Subdistrict, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โทร. 0-2356-0656 , 0-2356-0718
  • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
  • กรมการท่องเที่ยว โทร. 02-401-1111
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

ติดต่อสอบถาม +66-3251-1073

website: .tourismthailand.org/hua-hin-railway-station

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

***เวลาทำการแตกต่างกันไป ตามแต่ละร้านค้า หรือหน่วยงาน

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รวมวิธีเดินทางไปหัวหิน (How to get to Hua Hin)

การเดินทางไปหัวหินโดยเครื่องบิน (How to get to Hua Hin by Plane)

การเดินทางไปหัวหินโดยรถไฟ (How to get to Hua Hin by Train)

เที่ยวหัวหินโดยรถสองแถว (Hua Hin Travel by Local Bus)

by Google Map

สถานีรถไฟหัวหิน (Hua Hin Railway Station)