วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple)

ชินฮึงซาซอรักซาน (Sinheungsa Seoraksan, 신흥사 설악산) เป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามของ อุทยานแห่งชาติซอรักซาน ตั้งอยู่ใน เมืองซกโช (Sokcho) จังหวัดคังวอน (คังวอนโด, Gangwon-do) ใน, ประเทศเกาหลีใต้ โดยวัดอยู่ห่างจากทางเข้าของอุทยานที่เรียกว่า โซกงวอน (Sogongwon, 소공원) เพียง 10 นาที

วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ตั้งแต่สมัยชิลลา (Silla Dynasty) โดยพระภิกษุที่มีนามว่าชาจังยูลซา (Jajangyulsa, 자장율사: ค.ศ. 590 – ค.ศ. 658) ซึ่งเป็นพระภิกษุผู้เดินทางไปยัง เทือกเขาที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ ในปีที่ 6 ในสมัยพระราชินีชินด็อก (Jindeok,진덕여왕) วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งมีชื่อดั้งเดิมของวัดคือ วัดฮยังซองซา (Hyangseongsa, 향성사) ทั้งนี้วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหาย และถูกทำลายด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้ และสร้างขึ้นใหม่ในหลายครั้ง

พระพุทธรูปทงอิลแดบูล

ทงอิลแดบูล (Tongil Daebul, 통일 대불) 

เมื่อคุณเดินจากทางเข้าอุทยานแล้ว จะพบกับพระพุทธรูปทองแดงปางมารวิชัยที่งดงาม และมีขนาดใหญ่เรียกว่า ทงอิลแดบูล (Tongil Daebul, 통일 대불) ซึ่งมีความหมายถึง การรวมตัวกัน (Unification Buddha) พระพุทธรูปถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง ในการรวมกันของ ประเทศเกาหลี เหนือและใต้ องค์พระมีน้ำหนักกว่า 108 ตัน และมีความสูง 14.6 เมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานสูง 4.3 เมตร ทำให้มีความสูงทั้งหมด 18.9 เมตร

สะพานฮยองซู และประตูชอนวังมุน

สะพานฮยองซูแดกโย (Hyeonsudaegyo, 현수대교) 

ประตูชอนวังมุน (Cheonwangmun, 천왕문)

ที่ด้านหลังขององค์พระ จะเป็นลานหินแกรนิต ซึ่งมีสะพานทางด้านขวาเรียกว่า สะพานฮยองซูแดกโย (Hyeonsudaegyo, 현수대교) เพื่อเดินข้ามไปสู่ประตูชอนวังมุน (Cheonwangmun, 천왕문) อันมีรูปปั้นของราชาสวรรค์ประจำอยู่ ทั้งสองฝั่งของประตู และเป็นผู้รักษาคุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ (จตุโลกบาล หรือจตุมหาราช) ได้แก่

  • ชีกุกชอนวัง (Jiguk Cheonwang, 지국천왕) คือ ท้าวธตรฐถือดาบ และประจำทิศตะวันออก
  • ทามุนชอนวัง (Damun Cheonwang, 다문천왕) คือ ท้าวเวสสุวัณถือพิณ และประจำทิศเหนือ
  • ควางมกชอนวัง (Gwangmok Cheonwang, 광목천왕) คือ ท้าววิรูปักษ์กับหอคอย และประจำทิศตะวันตก
  • ชึงจังชอนวัง (Jeungjang Cheonwang, 증장천왕) คือ ท้าววิรุฬหกกับมังกร และประจำทิศใต้

เมื่อคุณเข้าสู่บริเวณของวัดจะพบกับอาคาร, เจดีย์, พระพุทธรูป และวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้อง ทางพุทธศาสนา อีกมากมายหลายแห่ง ได้แก่ มีรึกโบซัล (Mireukbosal, 미륵보살) เป็นรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรย และควานเซอึมโพซัล (Gwanseumbosal, 관세음보살) ซึ่งเป็นรูปแกะสลักของ พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ซึ่งถูกแกะสลักโดยพระภิกษุที่มีนามว่า อึยซังแทซา (Uisang Daesa) ผู้สร้างวัดนักซานซา (Naksansa Temple) ในเมืองยังยัง (Yangyang)

ศาลาโพเจโร

ศาลาโพเจโร (Bojero Pavillion, 보제로)

ศาลาโพเจโร (Bojero Pavillion, 보제로) ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1770 รวมไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และวิหารหลักมยองบูจอน (Myeongbujeon, 명부전) และชิลซองกัก (Chilseonggak, 칠성각) นอกจากนี้ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์หินสามชั้นที่เรียกว่า ฮยังซองซาจี (Hyangseongsaji, 향성사지)

Sinheungsa Temple (신흥사. 설악산)

ที่อยู่ 1137 Seoraksan-ro, Seorak-dong, Sokcho-si, Gangwon-do, South Korea (강원도 속초시 설악동 설악산로 1137)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 33-636-7044 ext. 7393

Website: sinheungsa.kr

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน

Peak Season: 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน

ค่าเข้าชม

Sogongwon Park (소공원) *อยู่ตรงทางเข้าอุทยานซอรัคซาน

ผู้ใหญ่ 3,500 วอน

มัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 14-19 ปี) 1,000 วอน

นักเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 8-13) 500 วอน

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัสจากโซล – ซกโช (Seoul to Sokcho by Bus)


จากสถานีขนส่ง Sokcho Express / Intercity Bus โดยสารรถบัสหมายเลข 7 หรือ 7-1

ลงที่ป้าย Sogongwon Bus Stop (설악산소공원) *ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 45 นาที

by Google Map

Sinheungsa Temple (신흥사. 설악산)