การเดินทางโดยรถบัสจากโซล - ซกโช (Direction Seoul to Sokcho by Bus) - เที่ยวด้วยตัวเอง

การเดินทางโดยรถบัสจากโซล – ซกโช (Direction Seoul to Sokcho by Bus)

วิธีการเดินทางโดยรถบัสประจำทางจากโซล (Seoul) ไปท่องเที่ยวยังเมืองซกโช (Sokcho) ในจังหวัดคังวอน (คังวอนโด, Gangwon-do, 강원도), ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม

โดยการเดินทางด้วยรถระหว่างเมือง ซึ่งสามารถออกเดินทางจากสถานีขนส่งทงโซล (Dong Seoul Bus Terminal) หรือสถานีขนส่งโซลเอ็กซ์เพรส (Seoul Express Bus Terminal, Gyeongbu/Yeongdong Line) โดยมีรายละเอียดของการเดินทาง ดังนี้

Dongseoul ↔ Sokcho

From: Dong Seoul Bus Terminal (동서울종합버스터미널)

To: Sokcho Bus Terminal (속초시외버스터미널)

เวลาเดินทางโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง 30 นาที (167.4 Km)

ราคาค่าโดยสาร:
Excellent Express 16,700 วอน
Economy Express 12,800 วอน
Late-Night Excellent 18,300 วอน


Seoul Gyeongbu ↔ Sokcho

From: Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu/Yeongdong Line) (서울고속버스터미널 (경부/영동))

To: Sokcho Express Bus Terminal (속초고속버스터미널)

เวลาเดินทางโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง 25 นาที (188.1 Km)

ราคาค่าโดยสาร:
Excellent Express 17,900 วอน
Economy Express 13,800 วอน
Late-Night Excellent 19,600 วอน
Late-Night Economy 15,100 วอน
Surcharge Excellent 21,400 วอน
Surcharge Economy 16,500 วอน

กรุณาตรวจสอบเวลาเดินรถและค่าโดยสารได้ที่ Website: kobus.co.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

วิธีใช้งาน kobus.co.kr

เลือกเมนูภาษาอังกฤษมุมบนสุดด้านขวามือ

เลือกต้นทางที่เมนูด้านซ้าย From: Seoul > เลือกต้นทางตามความสะดวกได้จาก Dongseoul หรือ Seoul Gyeongbu

เลือกปลายทางที่เมนู To: Sokcho

เลือกวันเดินทาง (ดูได้ล่วงหน้า 30 วัน) > กดปุ่ม “Search” จะปรากฏตารางเวลาเดินรถ, ราคา และจำนวนที่นั่งที่เหลือ

*ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า แค่เอาไว้ดูตารางเวลา และราคาค่าโดยสาร เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวเท่านั้น

Sokcho Bus Terminal (속초시외버스터미널)

ที่อยู่ South Korea Gangwon-do, Sokcho-si, Dongmyeong-dong, 261-28
강원도 속초시 동명동 261-28

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 33-633-2328 (เกาหลี )

Website: sokchoterminal.com (เกาหลี )

Sokcho Express Bus Terminal
속초고속버스터미널

ที่อยู่ 3988, Donghae-daero, Sokcho-si, Gangwon-do
강원도 속초시 동해대로 3988 (조양동)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-33-631-3181 (เกาหลี )

การเดินทาง

Dong Seoul Bus Terminal

Gangbyeon Station (강변역, คังพยอนหยอก, Seoul Subway Line 2) และออกทางออกที่ 4 จากนั้นเดินข้ามทางม้าลายด้านหน้าทางออกไปยังฝั่งตรงข้าม (Dong Seoul Bus Terminal ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางออกที่ 4)


Seoul Express Bus Terminal

Express Bus Terminal Station (고속터미널역, โคซกทอมินอลหยอก, Seoul Subway Line 3, Line 7 หรือ Line 9) และเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสถานีและท่ารถ

by Google Map

Dong Seoul Bus Terminal (동서울종합버스터미널)

Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu/Yeongdong Line) (서울고속버스터미널 (경부/영동))

Sokcho Bus Terminal (속초시외버스터미널)

Sokcho Express Bus Terminal (속초고속버스터미널)