ตลาดท่องเที่ยวและประมงเมืองซกโช (Sokcho Tourist & Fishery Market)

ซกโชกวันกวังซูซานชิจัง (Sokcho Tourist & Fishery Market, 속초 관광수산시장) ตลาดท้องถิ่นแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า ชุงอังชี่จัง (Jungang Market, 중앙시장) ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953อ่านเพิ่มเติม