อนุสาวรีย์สามข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล (Monument of the Three Great Khan of the Mongol Empire) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

อนุสาวรีย์สามข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล (Monument of the Three Great Khan of the Mongol Empire)

นอกเหนือไปจาก อนุสาวรีย์ซุคบาตาร์ (Monument of Sukhbaatar, Сүхбаатарын хөшөө) ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์อันโดดเด่น ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของ จตุรัสซุคบาตาร์ (Sukhbaatar Square) หรือชิงกีสสแควร์ (Chinggis Square) ในใจกลางของ เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ยังมีอนุสาวรีย์ของสามข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล ที่มีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ ความเป็นชาติของประเทศมองโกเลีย ได้แก่ เจงกิสข่าน (Genghis Khan), โอเกเดข่าน (Ogedei Khan) และกุบไลข่าน (Kublai Khan)

อนุสาวรีย์รูปปั้นทั้งสาม ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภา ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของ จตุรัสซุคบาตาร์ (Sukhbaatar Square) อาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมงดงาม ไปด้วยเสาหินที่ถูกแกะสลักขนาดใหญ่ โดยในระหว่างช่องเสาเป็นที่ประดิษฐาน ของอนุสาวรีย์ของ สามข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล ซึ่งถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2006 ในวาระครบรอบ 800 ปี ของพิธีราชาภิเษกของ เจงกีสข่าน (Genghis Khan)

อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน

Monument of Genghis Khan

Monument of Genghis Khan (Чингис хааны хөшөө) เป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ตรงกลางอย่างโดดเด่น รูปปั้นที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ของกษัตริย์ ในท่วงท่าสง่างามน่าเกรงขามของ เจงกีสข่าน (Genghis Khan, Чингис Хаан, Chinggis Khaan; ค.ศ. 1162 – 1227) สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิมองโกล ผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกล ในปี ค.ศ. 1206 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นอาณาจักร ที่ครอบคลุมพื้นใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นนายพลมองโกเลีย (The statue of the Mongolian General) อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวา คือ นายพลมุคาลี (Muqali) และนายพลโบวอร์ชู (Bo’orchu)

Monument of Genghis Khan

มุคาลี (Muqali, Мухулай; ค.ศ. 1170-1223) เป็นผู้บังคับบัญชาอันดับสอง ของเจงกีสข่าน (Genghis Khan) และได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ให้เป็นอุปราชแห่งประเทศจีน และได้รับความไว้วางใจในระดับสูง เมื่อเจงกีสข่านเดินทางไปพิชิตเอเชียกลาง จากบันทึกที่ไม่เคยพ่ายแพ้ของเขา แม้จะมีทรัพยากรและกองกำลังที่จำกัด เขาจึงเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหาร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศมองโกเลีย

โบวอร์ชู (Bo’orchu; Боорчи, Boorchi; ค.ศ. 1159-1227) เป็นรัฐบุรุษที่มีอิทธิพลมากที่สุด และเป็นผู้บัญชาการทหาร ที่ชนะสงครามและการต่อสู้มากมาย เขายังเป็นหนึ่งในเก้าของผู้บัญชาการทหาร ที่ใกล้ชิดที่สุดของเจงกีสข่าน (Genghis Khan) ซึ่งในภายหลังลูกหลานของเขา มีอิทธิพลและมีบทบาทสำคัญ ในการดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาระดับสูงหลายตำแหน่ง

อนุสาวรีย์โอเกเดข่าน

Statue of Ogodei Khan

Statue of Ogodei Khan (Огодей хааны хөшөө) เป็นรูปปั้นซึ่งอยู่ด้านซ้ายสุด ซึ่งเป็นรูปปั้นของ โอเกเดข่าน (Ogodei Khan, Ögedei Khan, Өгэдэй Хаан; ค.ศ. 1186-1241) ทรงเป็นข่านผู้ยิ่งใหญ่ แห่งจักรวรรดิมองโกลลำดับที่สอง ซึ่งสืบต่อจากพ่อของเขาคือ เจงกีส ข่าน (Genghis Khan, Чингис Хаан, Chinggis Khaan; ค.ศ. 1162 – 1227) เขายังคงขยายอาณาจักรที่พ่อของเขาเริ่ม และขยายไปเกือบทั่วโลก เมื่อจักรวรรดิมองโกลครอบคลุมขอบเขต ที่ไกลที่สุดทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ระหว่างการรุกรานของชาวมองโกล ในยุโรปและเอเชียตะวันออก

อนุสาวรีย์กุบไลข่าน

Statue of Kublai Khan

Statue of Kublai Khan (Хубилай хааны хөшөө) เป็นรูปปั้นซึ่งอยู่ด้านขวาสุด ซึ่งเป็นรูปปั้นของกุบไลข่าน (Kublai Khan, Хубилай, Hubilai; ค.ศ. 1215 – 1294) ทรงเป็นข่านที่ 5 แห่งจักรวรรดิมองโกล และทรงเป็นพระราชนัดดาของ เจงกีสข่าน (Genghis Khan, Чингис Хаан, Chinggis Khaan; ค.ศ. 1162 – 1227) ผู้สามารถพิชิตประเทศจีน และก่อตั้งราชวงศ์หยวน ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งจีน โดยทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์หยวน ซึ่งมีพระนามว่าซื่อจูหวางตี้ หรือ ซีโจ๊วฮ่องเต้

จตุรัสซุคบาตาร์

Sukhbaatar Square Chinggis Square

Sükhbaatar Square (Сүхбаатарын талбай) จัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่แห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และศูนย์กลางในการจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 จตุรัสมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า จตุรัสชิงกีสสแควร์ (Chinggis Square, Чингисийн талбай) เพื่อเป็นเกียรติแก่เจงกีสข่าน (Genghis Khan) ผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกล ในปี ค.ศ. 1206 บริเวณโดยรอบของจตุรัส ประกอบไปด้วยอาคารรัฐบาล, พิพิธภัณฑ์, สถานที่ท่องเที่ยว และรูปปั้นอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญๆ อ่านเพิ่มเติม

เมืองอูลานบาตอร์

Ulaanbaatar

Ulaanbaatar (Улаанбаатар) เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1639 ในฐานะศูนย์กลางของ วัดทางศาสนาพุทธ เมืองตั้งรกรากอย่างถาวร ในที่ตั้งเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางตะวันออกของศูนย์กลาง ของประเทศมองโกเลีย บนแม่น้ำทูอูล (Tuul River, Туул гол, Tūl gol) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่แตกสาขา มาจากแม่น้ำเซเล็นจ (Selenge River) ในหุบเขาที่เชิงของ ภูเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain, Bogd Khan Uul) เป็นภูเขาที่กว้างใหญ่และป่าหนาทึบ เมื่อเป็นอิสระในปี ค.ศ. 1911 เมืองถูกเปลี่ยนชื่อเป็น NiĭslelKhüree (НийслэлХүрээ) ซึ่งหมายถึง เมืองหลวงแห่งเต็นท์ (Capital Camp) เมื่อเมืองกลายเป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียใหม่ ในปี ค.ศ. 1924 ชื่อของมันก็เปลี่ยนเป็น เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar, Улаанбаатар) ซึ่งหมายถึง วีรบุรุษแดง (Red Hero) โดยในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย (Mongolia) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ Prime Minister A. Amar Street, Ulaanbaatar, Mongolia (Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Улаанбаатар)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mongolian Tourist Hotline: +976 1900 1932

ติดต่อสอบถาม +976 11 32 5044

website: ulaanbaatar.mn

เวลาทำการ  เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียด บัตรโดยสาร U Money และระบบขนส่งสาธารณะ ในอูลานบาตอร์ (U Money and Public Transport in Ulaanbaatar)

วิธีการเดินทางจากสนามบิน ถึงเมืองอูลานบาตอร์ (How to get from airport to Ulaanbaatar city)

เส้นทางรถประจำทางหมายเลข 7 จากสนามบิน ไปเมืองอูลานบาตอร์ (Bus Route Ч-7 from Airport to Ulaanbaatar City)

เส้นทางรถประจำทางหมายเลข 7 จากเมืองอูลานบาตอร์ ไปสนามบิน (Bus Route Ч-7 from Ulaanbaatar City to Airport)


ใช้รถบัสประจำทาง Bus No. 4, 1, 2, 28, 29, 3, 30, 34, 37, 50, 59, 7 หรือรถโทรลลี่ย์บัส (Trolleybus) T-2, T-4, T-5 และลงที่ป้ายจอด St. Petersburg (Санкетпетербург) Bus stop

  • ป้ายหน้ารถเมล์เขียนเป็นภาษามองโกเลียว่า ХО-4, Ч-1, Ч-2, Ч-28, Ч-29, Ч-3, Ч-30, Ч-34, Ч-37, Ч-50, Ч-59, Ч-7
  • รถโทรลลี่ย์บัส (Trolleybus) เป็นรถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง

ควรใช้ google Map เพื่อติดตามการเดินทางของคุณ เนื่องจากไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษ และเมื่อขึ้นรถบัสผิด ให้ลงที่ป้ายถัดไป ก่อนลงจากรถอย่าลืมแตะบัตรยูมันนี่ (U Money)  เพื่อใช้ Free Transiting ของคุณภายใน 30 นาที

by Google Map

Sukhbaatar Square (Сүхбаатарын талбай)

Uguudei Khaan Statue (Өгөөдэй Xааны Xөшөө)