ภูเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain) | เที่ยวด้วยตัวเอง

ภูเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain)

Bogd Khan Mountain (Bogd Khan Uul, Богд хан уул) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และเป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1783 โดยรัฐบาลมองโกเลียในสมัยราชวงศ์ชิง ได้ประกาศให้ภูเขาแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ได้รับ การปกป้องเพื่อความงดงามของทัศนียภาพ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของภูเขาแห่งนี้ประกอบด้วย เทือกเขาที่ทอดยาว จากตะวันออกไปตะวันตก และมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ที่เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยมีลักษณะเป็นเนินสันเขาและหุบเหว ในบางบริเวณมีลักษณะเป็น ทุ่งหญ้าสเตปป์ และมีร่องรอยของธารน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีแหล่ง น้ำพุร้อนอีกหลายแห่ง ที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

บริเวณโดยรอบของภูเขา เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ที่มีทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 56 ชนิด และ 194 สายพันธุ์ของนก ได้แก่ กระรอก, กวาง, แกะป่า, แพะ, นกกระทา, นกกระสา, เหยี่ยว, นกอินทรี เป็นต้น รวมไปพืชพรรณกว่า 587 ชนิด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ ถูกครอบครองโดยป่าต้นสน, ต้นซีดาร์ และต้นเบิร์ช เป็นต้น

ภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ซึ่งเป็นเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการเล่นสกี ที่อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ยอดเยี่ยม สำหรับการชมทัศนียภาพ ที่งดงามของเมือง นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจ ในบริเวณของภูเขาแห่งนี้ ได้แก่

อุทยานแห่งชาติภูเขาบอกด์ข่าน

Bogd Khan Uul Strictly Protected Area (Bogdan Mountain SPA, Богдхан уул ДЦГ) หรือรู้จักกันในชื่อ เขตอนุรักษ์ภูเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Uul Biosphere Reserve) เป็นเขตป่าที่ราบกว้างใหญ่ ที่ถูกบันทึกโดยองค์กรยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในหมวดวัฒนธรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมสากล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1996

อนุสาวรีย์ชิงกีสข่าน

Portrait of Genghis Khan in the mountains (Ууланд Чингис хааны хөрөг) เป็นอนุสาวรีย์รูปภาพ ซึ่งถูกวาดด้วยการเรียงก้อนหินสีขาว ไปตามพื้นป่าของเนินเขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4.6 เฮกตาร์ โดยส่วนหนึ่งของผ้าโพกศีรษะ ถูกทำจากหินอ่อนสีขาว เป็นภาพเหมือนของเจงกีสข่าน ซึ่งกำลังมองไปยังเมืองหลวง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในเชิดชูเกียรติ ในวาระครบรอบ 800 ปี ของการก่อตั้งจักรวรรดิมองโกเลีย มีพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2006

อุทยานอนุสรณ์ทหารผ่านศึกไซซาน

Zaisan Monument

Zaisan Monument (Зайсан толгой) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงทหารพันธมิตร มองโกเลียและโซเวียต ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain) เป็นสถานที่ยอดนิยม สำหรับการชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ซึ่งอยู่ในหุบเขาเบื้องล่าง รวมถึงแม่น้ำทูอูล (Tuul River, Туул гол) ที่ไหลผ่านเมือง อ่านเพิ่มเติม

ไซซานฮิลล์คอมเพล็กซ์

Zaisan Hill Complex

Zaisan Hill Complex (Зайсан хилл) เป็นศูนย์การค้าที่ให้บริการ ความบันเทิงแบบครบวงจร เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2007 ภายในศูนย์การค้าแห่งนี้ มีสิ่งบันเทิงมากมาย เช่น สินค้าให้เลือกซื้อ หรือร้านอาหารหลากหลาย เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับ การพักผ่อนหย่อนใจให้หายเหนื่อย หลังจากการเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในบริเวณใกล้เคียง อ่านเพิ่มเติม

เมืองอูลานบาตอร์

Ulaanbaatar

Ulaanbaatar (Улаанбаатар) เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1639 ในฐานะศูนย์กลางของ วัดทางศาสนาพุทธ เมืองตั้งรกรากอย่างถาวร ในที่ตั้งเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางตะวันออกของศูนย์กลาง ของประเทศมองโกเลีย บนแม่น้ำทูอูล (Tuul River, Туул гол, Tūl gol) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่แตกสาขา มาจากแม่น้ำเซเล็นจ (Selenge River) ในหุบเขาที่เชิงของ ภูเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain, Bogd Khan Uul) เป็นภูเขาที่กว้างใหญ่และป่าหนาทึบ เมื่อเป็นอิสระในปี ค.ศ. 1911 เมืองถูกเปลี่ยนชื่อเป็น NiĭslelKhüree (НийслэлХүрээ) ซึ่งหมายถึง เมืองหลวงแห่งเต็นท์ (Capital Camp) เมื่อเมืองกลายเป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียใหม่ ในปี ค.ศ. 1924 ชื่อของมันก็เปลี่ยนเป็น เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar, Улаанбаатар) ซึ่งหมายถึง วีรบุรุษแดง (Red Hero) โดยในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย (Mongolia) อ่านเพิ่มเติม

Bogd Khan Mountain

ที่อยู่ Khan-Uul District, Ulaanbaatar Mongolia (Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар Монгол)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mongolian Tourist Hotline: +976 1900 1932

ติดต่อสอบถาม Bogd Khan Uul Strictly Protected Area: +976 8911 5599

website: bogdkhan.mpa.gov.mn

เวลาทำการ  เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียด บัตรโดยสาร U Money และระบบขนส่งสาธารณะ ในอูลานบาตอร์ (U Money and Public Transport in Ulaanbaatar)

วิธีการเดินทางจากสนามบิน ถึงเมืองอูลานบาตอร์ (How to get from airport to Ulaanbaatar city)

เส้นทางรถประจำทางหมายเลข 7 จากสนามบิน ไปเมืองอูลานบาตอร์ (Bus Route Ч-7 from Airport to Ulaanbaatar City)

เส้นทางรถประจำทางหมายเลข 7 จากเมืองอูลานบาตอร์ ไปสนามบิน (Bus Route Ч-7 from Ulaanbaatar City to Airport)


เนื่องจากป้ายจอดรถประจำทาง ค่อนข้างไกลจากสถานที่ ขอแนะนำให้เช่ารถและมัคคุเทศก์ เพื่อเพลิดเพลินกับสถานที่อย่างเต็มที่ โดยคุณสามารถจองผ่านบริษัทรถแท็กซี่ หรือ บริษัทท่องเที่ยว ในเมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) รวมไปถึงโรงแรมหรือที่พัก ซึ่งคุณจะเข้าใช้บริการ

* เราใช้บริการเช่ารถพร้อมคบขับ ในราคาชั่วโมงละ 30,000 MNT โดยการติดต่อผ่าน เดอะบลูสกาย โฮเต็ลแอนด์ทาวเวอร์ (The Blue Sky Hotel and Tower)


สำหรับการเดินทาง โดยใช้รถบัสประจำทาง ไปลงป้ายจอดที่ใกล้ที่สุด และเดินไต่เขา ใช้รถบัสประจำทาง Bus No. 52, 55 และลงที่ป้ายจอด Bus stop: Tank statues (Танктай хөшөө)

* ป้ายหน้ารถเมล์เขียนเป็นภาษามองโกเลียว่า Ч-52, Ч-55

ควรใช้ google Map เพื่อติดตามการเดินทางของคุณ เนื่องจากไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษ และเมื่อขึ้นรถบัสผิด ให้ลงที่ป้ายถัดไป ก่อนลงจากรถอย่าลืมแตะบัตรยูมันนี่ (U Money)  เพื่อใช้ Free Transiting ของคุณภายใน 30 นาที

by Google Map

Chingiz-Khan Monument

Bogd Khan Uul Strictly Protected Area (Богдхан уул ДЦГ)