อุทยานอนุสรณ์ทหารผ่านศึกไซซาน (Zaisan Monument) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Zaisan Monument (Зайсан толгой)

อุทยานอนุสรณ์ทหารผ่านศึกไซซาน (Zaisan Monument)

Zaisan Monument (Зайсан толгой) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงทหารพันธมิตร มองโกเลียและโซเวียต ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ซึ่งเป็นเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย อนุสรณ์สถานแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสถานที่โปรดสำหรับการพักผ่อน และเป็นจุดนัดพบยอดนิยม สำหรับการออกไปทัศนศึกษา และงานฉลองรับปริญญา

บันไดสไตล์โซเวียตยาวกว่า 300 เมตร ที่มีมากกว่า 600 ขั้นบันได ซึ่งทอดยาวตามไหล่เขา เพื่อเป็นทางเข้าถึงพื้นที่อนุสาวรีย์ และจิตรกรรมฝาผนัง ระหว่างทางเดินเท้า คุณสามารถชมทัศนียภาพ อันงดงามของเมือง ที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ จึงกลายเป็นสถานที่ยอดนิยม สำหรับการชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ซึ่งอยู่ในหุบเขาเบื้องล่าง รวมถึงแม่น้ำทูอูล (Tuul River, Туул гол) ที่ไหลผ่านเมือง

อาคารอนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เพื่อระลึกถึงทหารพันธมิตร ของประเทศมองโกเลีย และสหภาพโซเวียต ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยในปี ค.ศ. 1971 อนุสรณ์สถานแห่งนี้ยังเป็น อนุสรณ์สถานในวาระครบรอบ 50 ปี ของการปฏิวัติประชาชนอีกด้วย

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นโครงสร้างกำแพงรูปวงกลม ล้อมรอบรูปปั้นทหารโซเวียต อนุสาวรีย์ทหารแสดงให้เห็นถึง ความกล้าหาญหน้าที่ ของพลเมืองและมนุษยนิยม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำนิรันดร์ ที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างผู้คน ในสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย กำแพงวงกลมทำจากคอนกรีต ด้านนอกกำแพงมีการตกแต่ง ด้วยลวดลายมองโกเลีย

ส่วนด้านในของผนังเป็นภาพจิตกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างสองประเทศตามลำดับเวลา เช่น การสนับสนุนของโซเวียตในการประกาศอิสรภาพของมองโกเลียในปี ค.ศ. 1921, ความพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่น บนชายแดนมองโกเลียในปี ค.ศ. 1939 และชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนี ในสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นต้น

กองพลรถถังมองโกลปฏิวัติ

Brigade of Revolutionary Mongol tanks (Хувьсгалт Монгол танкийн бригад) เป็นอนุสรณ์สถานอยู่บนถนนสู่ อนุสรณ์สถานไซซาน (Zaisan Monument) บนฐานคอนกรีตมีรถถังมองโกเลียปฏิวัติ (Revolutionary Mongolia Tank, Хувьсгалт Монгол танк) ซึ่งเป็นรถถังรุ่น T-34 ที่ถูกสร้างด้วยเงินของชาวมองโกล ซึ่งบริจาคให้สหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1942

อนุสาวรีย์รถถังประกอบด้วย แผนที่แสดงเส้นทางที่กองพลใช้ จากมอสโคว์ในปี ค.ศ. 1943 ไปจนถึงการมีส่วนร่วม ในการล่มสลายของกรุงเบอร์ลิน ในปี ค.ศ. 1945 รถถังถูกวางบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก และเส้นทางไปยังฐานของมัน โดยในวันที่ 9 พฤษภาคมของทุกปี เจ้าหน้าที่ระดับสูง ของกระทรวงกลาโหมแห่งมองโกเลีย และสถานทูตรัสเซียในมองโกเลีย จะร่วมกันวางดอกไม้ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้

สวนพระพุทธรูป

Buddha Garden (Будда Цэцэрлэг) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ที่อยู่ระหว่างทางเพื่อไปยังอนุสรณ์สถานไซซาน (Zaisan Monument) เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ที่มีความสูงถึง 18 เมตร และความสูงรวมฐานที่มีลวดลายงดงามคือ 23 เมตร ฐานเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์ศาสนาและวัฒนธรรม โดยบริเวณด้านข้างของพระพุทธรูป มีกลองและระฆังทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่

Zaisan Hill Complex

ไซซานฮิลล์คอมเพล็กซ์

Zaisan Hill Complex (Зайсан хилл) เป็นศูนย์การค้าที่ให้บริการ ความบันเทิงแบบครบวงจร เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2007 ภายในศูนย์การค้าแห่งนี้ มีสิ่งบันเทิงมากมาย เช่น สินค้าให้เลือกซื้อ หรือร้านอาหารหลากหลาย เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับ การพักผ่อนหย่อนใจให้หายเหนื่อย หลังจากการเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในบริเวณใกล้เคียง อ่านเพิ่มเติม

Bogd Khan Mountain

ภูเขาบอกด์ข่าน

Bogd Khan Mountain (Bogd Khan Uul, Богд хан уул) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และเป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1783 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของภูเขาแห่งนี้ประกอบด้วย เทือกเขาที่ทอดยาว จากตะวันออกไปตะวันตก และมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ที่เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม

Ulaanbaatar

เมืองอูลานบาตอร์

Ulaanbaatar (Улаанбаатар) เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1639 ในฐานะศูนย์กลางของ วัดทางศาสนาพุทธ เมืองตั้งรกรากอย่างถาวร ในที่ตั้งเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางตะวันออกของศูนย์กลาง ของประเทศมองโกเลีย บนแม่น้ำทูอูล (Tuul River, Туул гол, Tūl gol) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่แตกสาขา มาจากแม่น้ำเซเล็นจ (Selenge River) ในหุบเขาที่เชิงของ ภูเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain, Bogd Khan Uul) เป็นภูเขาที่กว้างใหญ่และป่าหนาทึบ

เมื่อเป็นอิสระในปี ค.ศ. 1911 เมืองถูกเปลี่ยนชื่อเป็น NiĭslelKhüree (НийслэлХүрээ) ซึ่งหมายถึง เมืองหลวงแห่งเต็นท์ (Capital Camp) เมื่อเมืองกลายเป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียใหม่ ในปี ค.ศ. 1924 ชื่อของมันก็เปลี่ยนเป็น เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar, Улаанбаатар) ซึ่งหมายถึง วีรบุรุษแดง (Red Hero) โดยในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย (Mongolia) อ่านเพิ่มเติม

Zaisan Monument

Zaisan Monument

Zaisan Monument

Zaisan Monument

ที่อยู่ Khan-Uul District, Ulaanbaatar Mongolia (Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар Монгол)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mongolian Tourist Hotline: +976 1900 1932

เวลาทำการ  เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง


ใช้รถบัสประจำทาง Bus No. 52, 55 และลงที่ป้ายจอด Bus stop: Tank statues (Танктай хөшөө) จากนั้นเดินย้อนกลับคุณจะพบกับ ไซซานฮิลล์คอมเพล็กซ์ (Zaisan Hill Complex) เดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้า และขึ้นลิฟท์ไปชั้นบนสุด จะมีสะพานเชื่อมระหว่างห้างสรรพสินค้า ไปถึงทางขึ้นอุทยานอนุสรณ์ทหารผ่านศึกไซซาน (Zaisan Monument)

  • หากคุณจะไป สวนพระพุทธรูป (Buddha Garden, Будда Цэцэрлэг) ต้องเดินย้อนกลับไปตามถนน ระยะทางประมาณ 200 เมตร
  • ป้ายหน้ารถเมล์เขียนเป็นภาษามองโกเลียว่า Ч-52, Ч-55

ควรใช้ google Map เพื่อติดตามการเดินทางของคุณ เนื่องจากไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษ และเมื่อขึ้นรถบัสผิด ให้ลงที่ป้ายถัดไป ก่อนลงจากรถอย่าลืมแตะบัตรยูมันนี่ (U Money)  เพื่อใช้ Free Transiting ของคุณภายใน 30 นาที

by Google Map

Buddha Garden (Будда Цэцэрлэг)

Zaisan Monument (Зайсан толгой)