การเดินทาง โซล – แทกูโดยรถไฟ (Direction Seoul to Daegu by Train)

วิธีการเดินทางจากโซล (Seoul) ไปท่องเที่ยวยังเมืองแทกู (Daegu) ของจังหวัดคย็องซังเหนือ (คย็องซังบุกโด; Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทาง ได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น การเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Daegu)

สำหรับการเดินทางโดยรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ),  ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

โดยสถานีรถไฟของเมืองแทกู จะมี 2 สถานี คือ Daegu Station ซึ่งบริการรถไฟประเภท ITX และ Mugunghwa ส่วน Dongdaegu Station บริการรถไฟทั้ง 3 ประเภท คือ KTX, ITX และ Mugunghwa

Seoul Dongdaegu

From: Seoul Station (서울역)

To: Dongdaegu Station (동대구역) 

ที่อยู่ 550 Dongdaegu-ro, Sinam-dong, Dong-gu, Daegu, South Korea (대구광역시 동구 신암동 동대구로 550)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82 1544-7788

Korea Train Express (KTX)

ระยะเวลาการเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 60,900 วอน/ เด็ก 39,100 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 43,500 วอน/ เด็ก 21,700 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 37,000 วอน/ เด็ก 18,500 วอน


ITX-Saemaul

ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 24 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 31,100 วอน/ เด็ก 15,500 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 26,400
วอน/ เด็ก 13,200 วอน


Mugungwha

ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 45 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 20,900 วอน/ เด็ก 10,400 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 17,800 วอน/ เด็ก 8,900 วอน

*โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


Seoul Daegu

From: Seoul Station (서울역)

To: Daegu Station (대구역)

ที่อยู่ 302-155 Chilseong 2(i)-ga, Buk-gu, Daegu, South Korea
대구광역시 북구 칠성동2가 302-155

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม

ITX-Saemaul

ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 31 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 31,400 วอน/ เด็ก 15,700 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 26,700
วอน/ เด็ก 13,300 วอน


Mugungwha

ระยะเวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง

Economy Class: ผู้ใหญ่ 21,100 วอน/ เด็ก 10,500 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 17,900 วอน/ เด็ก 8,900 วอน

*โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง Seoul – Daegu

รายละเอียดการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง Haeundae – Daegu


Seoul Station

Seoul Station (서울역, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad)


Dongdaegu Station

Dongdaegu Station (동대구역, Daegu Metro Line 1)


Daegu Station

Daegu Station (대구역, Daegu Metro Line 1)

by Google Map

Seoul Station (서울역)

Dongdaegu Station (동대구역)

Daegu Station (대구역)