การเดินทาง โซล – แทกู (Seoul to Daegu)

การเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองแทกูจากกรุงโซลนั้น สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด โดยคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม

โดยแบ่งออกเป็น การเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง ซึ่งมีรายละเอียดของการเดินทาง ดังนี้

การเดินทางโดยรถไฟ

โดยแบ่งรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ),  ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา) สำหรับสถานีรถไฟของเมืองแทกู จะมี 2 สถานี คือ Daegu Station ซึ่งบริการรถไฟประเภท ITX และ Mugunghwa ส่วน Dongdaegu Station บริการรถไฟทั้ง 3 ประเภท คือ KTX, ITX และ Mugunghwa


Seoul Station Dongdaegu Station
(서울역 ↔ 동대구역) 

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที

 • First Class: ผู้ใหญ่ 60,900 วอน/ เด็ก 39,100 วอน
 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 43,500 วอน/ เด็ก 21,700 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 37,000 วอน/ เด็ก 18,500 วอน

ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 24 นาที

 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 31,100 วอน/ เด็ก 15,500 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 26,400
  วอน/ เด็ก 13,200 วอน

Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 45 นาที

 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 20,900 วอน/ เด็ก 10,400 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 17,800 วอน/ เด็ก 8,900 วอน

Dongdaegu Station (동대구역)
550, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu
대구광역시 동구 동대구로 550 (신암동)

การเดินทาง

 • Dongdaegu Station (Daegu Subway Line 1)
 • Keungogae Station (Daegu Subway Line 1)

Seoul Station Daegu Station
(
서울역 ↔ 대구역)

ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 31 นาที

 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 31,400 วอน/ เด็ก 15,700 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 26,700
  วอน/ เด็ก 13,300 วอน

Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง

 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 21,100 วอน/ เด็ก 10,500 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 17,900 วอน/ เด็ก 8,900 วอน

Daegu Station (대구역)
302-155 Chilseong 2(i)-ga, Buk-gu, Daegu,

การเดินทาง
Daegu Station (Daegu Subway Line 1)

โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

 • การเดินทางไปยัง Seoul Station (Subway Line 1, 4, Gyeongui Line หรือ Airport Railroad)

การเดินทางโดยรถระหว่างเมืองแบบด่วน (Express Intercity Bus)

ระยะเวลาในการเดินทาง: 3 ชั่วโมง 30 นาที (285.5 Km)

 • From: Dong Seoul Bus Terminal (동서울종합버스터미널)
 • To: Dong Daegu Dongyang Express Bus Terminal (동대구동양고속버스터미널)
  148, Dongbu-ro, Dong-gu, Daegu
  대구광역시 동구 동부로 148 (신천동)

ราคาค่าโดยสาร:

 • Excellent Express 25,400 วอน
 • Economy Express 17,200 วอน
 • Late-Night Excellent 27,900 วอน

การเดินทางไปยัง Dong Seoul Bus Terminal

 • Gangbyeon Station (Seoul Subway Line 2) ออกทางออกที่ 4 เดินข้ามทางม้าลายด้านหน้าทางออกไปยังฝั่งตรงข้าม (Dong Seoul Bus Terminal ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางออกที่ 4)

การเดินทางไปยัง Dong Daegu Dongyang Express Bus Terminal

 • Dongdaegu Station (Daegu Subway Line 1), Exit 3

กรุณาตรวจสอบเวลาเดินรถและค่าโดยสารได้ที่  Website: https://kobus.co.kr/main.do (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

วิธีใช้งาน

 • เลือกเมนูภาษาอังกฤษมุมบนสุดด้านขวามือ
 • เลือกต้นทางที่เมนูด้านซ้าย From: Seoul > Dongseoul
 • เลือกปลายทางที่เมนูด้านซ้าย To: Daegu/Gyeongbuk > East-daegu
 • เลือกวันเดินทาง (ดูได้ล่วงหน้า 30 วัน) > กดปุ่ม “Search” จะปรากฏตารางเวลาเดินรถ, ราคา และจำนวนที่นั่งที่เหลือ
  *ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า แค่เอาไว้ดูตารางเวลา และราคาค่าโดยสาร เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวเท่านั้น

สอบถามข้อมูล สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


Daegu Travel: เที่ยวด้วยตัวเอง แทกู

Top 10 Hotels in Daegu, South Korea

 • by Google Map
 • by Google Map