การเดินทาง โซล – แทกูโดยรถไฟ (Direction Seoul to Daegu by Train) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

การเดินทาง โซล – แทกูโดยรถไฟ (Direction Seoul to Daegu by Train)

วิธีการเดินทางจากโซล (Seoul) ไปท่องเที่ยวยังมหานครแทกู (Daegu Metropolitan City) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ จังหวัดคยองซังเหนือ (คยองซังบุกโด; Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้ โดยคุณสามารถเลือกเดินทาง ได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม

Daegu Metropolitan City


จังหวัดแทกู (แทกูชี, Daegu-si, 대구시) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า มหานครแทกู (Daegu Metropolitan City, 대구광역시) เป็นเมืองอยู่ฝั่งตะวันดกของ จังหวัดคยองซังเหนือ (Gyeongsangbuk-do) เป็นเมืองที่มีภูมิอากาศ เหมาะสำหรับการปลูกแอปเปิ้ลคุณภาพสูง ดังนั้นเมืองนี้จึงมีชื่อเล่นว่า เมืองแอปเปิ้ล (Apple City) และยังเป็นที่รู้จักกันในนามของ “เมืองสิ่งทอ” ซึ่งเคยเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมือง โดยในปัจจุบันเมืองกำลังมุ่งเน้น ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่น และเทคโนโลยีชั้นสูง มหานครแทกู (Daegu)

วิธีการเดินทางแบ่งออกเป็น การเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Daegu) สำหรับการเดินทางโดยรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ),  ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

โดยสถานีรถไฟของเมืองแทกู จะมี 2 สถานี คือ Daegu Station ซึ่งบริการรถไฟประเภท ITX และ Mugunghwa ส่วน Dongdaegu Station บริการรถไฟทั้ง 3 ประเภท คือ KTX, ITX และ Mugunghwa

Seoul ↔ Dongdaegu

From: Seoul Station (서울역)

To: Dongdaegu Station (동대구역)

ที่อยู่ 550 Dongdaegu-ro, Sinam-dong, Dong-gu, Daegu, South Korea (대구광역시 동구 신암동 동대구로 550)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 1544-7788

Korea Train Express (KTX)

ระยะเวลาการเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 60,900 วอน/ เด็ก 39,100 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 43,500 วอน/ เด็ก 21,700 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 37,000 วอน/ เด็ก 18,500 วอน

ITX-Saemaul

ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 24 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 31,100 วอน/ เด็ก 15,500 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 26,400
วอน/ เด็ก 13,200 วอน

Mugunghwa

ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 45 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 20,900 วอน/ เด็ก 10,400 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 17,800 วอน/ เด็ก 8,900 วอน

*โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


Seoul ↔ Daegu

From: Seoul Station (서울역)

To: Daegu Station (대구역)

ที่อยู่ 302-155 Chilseong 2(i)-ga, Buk-gu, Daegu, South Korea (대구광역시 북구 칠성동2가 302-155)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ITX-Saemaul

ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 31 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 31,400 วอน/ เด็ก 15,700 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 26,700
วอน/ เด็ก 13,300 วอน

Mugunghwa

ระยะเวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง

Economy Class: ผู้ใหญ่ 21,100 วอน/ เด็ก 10,500 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 17,900 วอน/ เด็ก 8,900 วอน

*โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง Seoul – Daegu

รายละเอียดการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง Haeundae – Daegu


Seoul Station

Seoul Station (서울역, ซออูลหยอก, ซออูลหยอก, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad)


Dongdaegu Station

Dongdaegu Station (동대구역, ทงแดกูหยอก, Daegu Metro Line 1)


Daegu Station

Daegu Station (대구역, Daegu Metro Line 1)

by Google Map

Seoul Station (서울역)

Dongdaegu Station (동대구역)

Daegu Station (대구역)