การเดินทาง โซล – แทกูโดยรถไฟ (Direction Seoul to Daegu by Train)

วิธีการเดินทางจากโซล (Seoul) ไปท่องเที่ยวยังเมืองแทกู (Daegu) ของจังหวัดคย็องซังเหนือ (คย็องซังบุกโด; Gyeongsangbuk-do) ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น การเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Daegu)

สำหรับการเดินทางโดยรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ),  ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

โดยสถานีรถไฟของเมืองแทกู จะมี 2 สถานี คือ Daegu Station ซึ่งบริการรถไฟประเภท ITX และ Mugunghwa ส่วน Dongdaegu Station บริการรถไฟทั้ง 3 ประเภท คือ KTX, ITX และ Mugunghwa

Seoul Dongdaegu

From: Seoul Station (서울역)

To: Dongdaegu Station (동대구역) 

ที่อยู่ 550 Dongdaegu-ro, Sinam-dong, Dong-gu, Daegu, South Korea
대구광역시 동구 신암동 동대구로 550

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82 1544-7788

Korea Train Express (KTX)

ระยะเวลาการเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 60,900 วอน/ เด็ก 39,100 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 43,500 วอน/ เด็ก 21,700 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 37,000 วอน/ เด็ก 18,500 วอน


ITX-Saemaul

ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 24 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 31,100 วอน/ เด็ก 15,500 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 26,400
วอน/ เด็ก 13,200 วอน


Mugungwha

ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 45 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 20,900 วอน/ เด็ก 10,400 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 17,800 วอน/ เด็ก 8,900 วอน

*โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


Seoul Daegu

From: Seoul Station (서울역)

To: Daegu Station (대구역)

ที่อยู่ 302-155 Chilseong 2(i)-ga, Buk-gu, Daegu, South Korea
대구광역시 북구 칠성동2가 302-155

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม

ITX-Saemaul

ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 31 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 31,400 วอน/ เด็ก 15,700 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 26,700
วอน/ เด็ก 13,300 วอน


Mugungwha

ระยะเวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง

Economy Class: ผู้ใหญ่ 21,100 วอน/ เด็ก 10,500 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 17,900 วอน/ เด็ก 8,900 วอน

*โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง Seoul – Daegu

รายละเอียดการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง Haeundae – Daegu


Seoul Station

Seoul Station (서울역, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad)

Dongdaegu Station

Dongdaegu Station (동대구역, Daegu Metro Line 1)

Daegu Station

Daegu Station (대구역, Daegu Metro Line 1)

 

  • by Google Map: Seoul Station

 

  • by Google Map: Dongdaegu Station

 

  • by Google Map: Daegu Station