วัดกันดันเทชีชินเล็น (Gandantegchinlen Monastery) | เที่ยวด้วยตัวเอง

วัดกันดันเทชีชินเล็น (Gandantegchinlen Monastery)

Gandantegchinlen Monastery (Гандантэгчинлэн Хийд) เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานของ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (Avalokiteśvara) ซึ่งเป็นรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ ที่มีความสูง 26.5 เมตร และเป็นรูปปั้นในร่มที่สูงที่สุดในโลก ในปี ค.ศ. 1996 วัดแห่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง พระพุทธศาสนาแบบทิเบต (Tibetan Buddhism) อยู่ในใจกลางของ เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ซึ่งเป็นเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ศาสนาพุทธได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในประเทศมองโกเลีย วัดวาอารามถูกก่อตั้งขึ้น รวมถึงวัดแห่งนี้ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1809 และเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ ในขณะที่พระสงฆ์ก็ยึดมั่นในวินัยอย่างเคร่งครัด จนทำให้ในช่วงศตวรรษที่ 19 ประชากรที่เป็นผู้ชาย จำนวนถึงหนึ่งในสามของประเทศ ล้วนบวชเป็นพระสงฆ์

ในช่วงการปราบปรามครั้งใหญ่ โดยอุดมการณ์ลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 ทำให้มรดกทางจิตวิญญาณถูกทำลาย และเกิดการสูญเสียชีวิต ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากมาย ทั้งในส่วนของปัญญาชน และผู้คัดค้านทางการเมือง รวมไปถึงส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นนักบวชและพุทธศาสนิกชน

วัดแห่งนี้รอดพ้นจาก การทำลายล้างครั้งใหญ่ แต่ก็ถูกปิดลงในปี ค.ศ. 1938 หลังจากการปฏิรูป ระบอบประชาธิปไตยในประเทศ วัดได้รับการฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1944 โดยในช่วงต้นทศวรรษ 1960 อารามของวัดต่างๆ ในชนบท ได้ถูกรวบรวมและผนวก เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัด ทำให้กลายเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่

ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 วัดแห่งนี้ได้รับการอนุมัติ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ให้อยู่ในฐานะศูนย์กลางหลัก ของพุทธศาสนิกชนในประเทศมองโกเลีย โดยสภาพุทธศาสนาแห่งมองโกเลีย ซึ่งบริเวณโดยรอบของวัดประกอบไปด้วย ภาพวาดศตวรรษที่ 19 ของวัด, วิหารอาราม, เจดีย์, พุทธสถานอื่นๆ

ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ รูปปั้นของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (Avalokiteśvara) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย และความเป็นอิสระของมองโกเลีย เป็นรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ ที่มีความสูง 26.5 เมตร และเป็นรูปปั้นในร่มที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ที่บริเวณลานของวัด ยังเป็นที่อยู่ของรูปปั้นกุมาร ทองสัมฤทธ์ขนาดใหญ่อีกด้วย

ที่วัดแห่งนี้ยังมีพิธีทางศาสนาในการสวดมนต์ และเต้นรำสวมหน้ากาก หรือที่เรียกว่า การเต้นรำของจาม (Tsam Dance) ในเทศกาล Holy Zanabazar เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับ Jebtsundamba Zanabazar (Жавзандамба Занабазар; ค.ศ. 1635-1723) พระผู้นำสูงสุดรูปแรก ของพระพุทธศาสนาแบบทิเบต (Tibetan Buddhism) ในประเทศมองโกเลีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม เช่นเดียวกับการจัดเทศกาลที่ วัดแดชชเวลิน (Dashchoilin Monastery)

การเต้นรำของจาม (Tsam Dance) หรือ Cham Dance (འཆམ) เป็นการเต้นรำสวมหน้ากาก ที่เกี่ยวข้องกับนิกายต่างๆ ของพระพุทธศาสนาแบบทิเบต (Tibetan Buddhism) และเทศกาลทางพุทธศาสนา การเต้นรำนั้นประกอบไปด้วย ดนตรีที่บรรเลงโดยพระสงฆ์ โดยใช้เครื่องดนตรีทิเบตโบราณ การเต้นรำมักจะสอนเรื่องศีลธรรม ที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจ (Compassion, karuṇā) ต่อสรรพสัตว์และผู้อื่นบนโลกใบนี้

เมืองอูลานบาตอร์

Ulaanbaatar

Ulaanbaatar (Улаанбаатар) เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1639 ในฐานะศูนย์กลางของ วัดทางศาสนาพุทธ เมืองตั้งรกรากอย่างถาวร ในที่ตั้งเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางตะวันออกของศูนย์กลาง ของประเทศมองโกเลีย บนแม่น้ำทูอูล (Tuul River, Туул гол, Tūl gol) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่แตกสาขา มาจากแม่น้ำเซเล็นจ (Selenge River) ในหุบเขาที่เชิงของ ภูเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain, Bogd Khan Uul) เป็นภูเขาที่กว้างใหญ่และป่าหนาทึบ เมื่อเป็นอิสระในปี ค.ศ. 1911 เมืองถูกเปลี่ยนชื่อเป็น NiĭslelKhüree (НийслэлХүрээ) ซึ่งหมายถึง เมืองหลวงแห่งเต็นท์ (Capital Camp) เมื่อเมืองกลายเป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียใหม่ ในปี ค.ศ. 1924 ชื่อของมันก็เปลี่ยนเป็น เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar, Улаанбаатар) ซึ่งหมายถึง วีรบุรุษแดง (Red Hero) โดยในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย (Mongolia) อ่านเพิ่มเติม

Gandantegchinlen Monastery

Gandantegchinlen Monastery

Gandantegchinlen Monastery

Gandantegchinlen Monastery

Gandantegchinlen Monastery

ที่อยู่ 16 Khoroo, Bayangol District, Ulaanbaatar, 16040 Mongolia (Монгол улс, 16040, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16 хороо)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mongolian Tourist Hotline: +976 1900 1932

ติดต่อสอบถาม +976 1136 0354

website: gandan.mn (ภาษามองโกเลีย, อังกฤษ)

เวลาทำการ  9:00–17:00 น.

ค่าเข้าชม 3,500 MNT

  • หากจะถ่ายรูปภายในอารามหลัก ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5,000 MNT
  • ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพที่มีพิธีแสดงของพระในวัด

การเดินทาง

รายละเอียด บัตรโดยสาร U Money และระบบขนส่งสาธารณะ ในอูลานบาตอร์ (U Money and Public Transport in Ulaanbaatar)

วิธีการเดินทางจากสนามบิน ถึงเมืองอูลานบาตอร์ (How to get from airport to Ulaanbaatar city)

เส้นทางรถประจำทางหมายเลข 7 จากสนามบิน ไปเมืองอูลานบาตอร์ (Bus Route Ч-7 from Airport to Ulaanbaatar City)

เส้นทางรถประจำทางหมายเลข 7 จากเมืองอูลานบาตอร์ ไปสนามบิน (Bus Route Ч-7 from Ulaanbaatar City to Airport)


ใช้รถบัสประจำทาง Bus No. 2, 56, 58 หรือรถโทรลลี่ย์บัส (Trolleybus) T-3, T-5 และลงที่ป้ายจอด Bus stop: Modny 2 (Модны 2) จากนั้นเดินตรงไป 20 เมตร และเลี้ยวขวาที่แยกแรก และเดินตรงต่อไปประมาณ 300 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายและเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะเห็นทางเข้าสู่วัดอยู่ตรงหน้าของคุณ

* ป้ายหน้ารถเมล์เขียนเป็นภาษามองโกเลียว่า Ч-2, Ч-56, Ч-58

ควรใช้ google Map เพื่อติดตามการเดินทางของคุณ เนื่องจากไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษ และเมื่อขึ้นรถบัสผิด ให้ลงที่ป้ายถัดไป ก่อนลงจากรถอย่าลืมแตะบัตรยูมันนี่ (U Money)  เพื่อใช้ Free Transiting ของคุณภายใน 30 นาที

by Google Map

Gandantegchinlen Monastery (Гандантэгчинлэн Хийд)