วัดซองดูอัม (Seongdoam Temple) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

วัดซองดูอัม (Seongdoam Temple)

ซองดูอัม (Seongdoam, 성도암) ชื่อของวัดแห่งนี้ มีความหมายในภาษาอังกฤษคือ หอพักนักบุญ (Saint Dormitory) เป็นวัดที่เงียบสงบอยู่ตรงทางเข้าของ แกรนด์พาร์คเด็กปูซาน (Busan Children’s Grand Park) ในเมืองปูซาน (Busan) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของ จังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do) ในประเทศเกาหลีใต้

เมื่อคุณเดินผ่านเข้าสู่ประตูวัด คุณจะพบกับระฆัง ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า จงกัก (Jonggak, 종각) ระฆังขนาดใหญ่ที่ทำจากโลหะ ซึ่งถูกแกะสลักลวดลายสวยงาม บริเวณโดยรอบของวัด มีอาคารสถานที่ในพุทธสถาน ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม เช่นเดียวกับวัดพุทธในประเทศเกาหลีใต้ โดยมี แทอุงจอน (Daeungjeon, 대웅전) หรือที่เรียกว่า แทอุงโบจอน (Daeungbojeon, 대웅보전) เป็นห้องโถงหลักในวัด และถือเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุด

ภายในวิหารหลักของวัด เป็นที่ประดิษฐานของ พระศรีศากยมุนี (Sakyamuni Buddha) หรือที่เรียกในภาษาเกาหลี ว่า ซอกกัมโมนีบูล (Seokgamonibul, 석가모니불) องค์พระพุทธรูปทองคำ ที่มีความงดงาม 3 องค์ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใน 3 ช่วงเวลา คือ อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต

บริเวณผนังโดยรอบของห้องโถง เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และชินจุงแทฮวา (Shinjung Taenghwa, 신중 탱화) เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของผู้พิทักษ์ ซึ่งเป็นรูปของเหล่าเทวดาและทวยเทพ ที่มักพบได้ในวัดเกาหลี

วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน ของพระโพธิสัตว์ผู้พิทักษ์ (The guardian Bodhisattva) ซึ่งเรียกในภาษาเกาหลี ว่า ชิจังโบซัล (Jijang-Bosal, 지장보살) โดยที่วัดแห่งนี้ยังมี โปรแกรมการอยู่วัด (Temple Stay) ซึ่งคุณสามารถผ่อนคลายจิตใจ จากชีวิตที่วุ่นวายได้อีกด้วย

แกรนด์พาร์คสำหรับเด็กปูซาน

Busan Children's Grand Park

Busan Children’s Grand Park (부산어린이대공원) เป็นคอมเพล็กซ์ของสวนสาธารณะ ที่จะทำให้การพักผ่อน ของทุกคนในครอบครัว เป็นเรื่องสนุกสนาน ไปกับสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงเส้นทางเดินป่า, สวนสัตว์, สวนสาธารณะ, ทะเลสาบ, อ่างเก็บน้ำ, หอสังเกตการณ์, สวนสนุก และอื่นๆ อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม

Seongdoam Temple

Seongdoam Temple

Seongdoam Temple

Seongdoam Temple

ที่อยู่ 240-1 Choeup-dong, Busanjin-gu, Busan, South Korea (부산광역시 부산진구 초읍동 240-1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 51-809-0073

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 09:00-18:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Busan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan

และรายละเอียดและรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Haeundae – Daegu

เส้นทางเดินรถลีมูซีน ของสนามบินนานาชาติกิมแฮ (Gimhae International Airport Limousine Bus Route)


Seomyeon Station (서면역, ซอมยอนหยอก,  Busan Metro Line 1 หรือ Line 2) และออกทางออกที่ 2 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อใช้รถบัส Bus No. 54 หรือ 81 และลงที่ป้ายจอด Children’s Grand Park (ออรินอีแทกงวอน, eorin-idaegong-won, 부산어린이대공원)

by Google Map

Seongdoam (성도암)