หอระฆังโพชินกัก (Bosingak Bell Pavilion) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

หอระฆังโพชินกัก (Bosingak Bell Pavilion)

โพชินกัก (Bosingak, 보신각) หรือหอระฆังโพชินกักทอ (Bosingak Bell Pavilion, Bosingak Belfry, 보신각터) เป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ชิ้นที่สอง ที่ถูกขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมโบราณ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ของสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางตึกระฟ้าและอาคารทันสมัย และเป็นที่ตั้งของระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งถูกหล่อขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ และมีขนาดความสูงถึง 3.15 เมตร

ในอดีตการตีระฆังถูกใช้เพื่อการบอกเวลา สำหรับการเปิดและปิด ของประตูทั้ง 4 ทิศของเมืองหลวง โดยการตีระฆังจำนวน 33 ครั้ง ในเวลา 04.00 น. ในตอนเช้าเพื่อเปิดประตู และจะตีระฆังจำนวน 28 ครั้ง ในเวลา 19.00 น. เพื่อแสดงเวลาปิดประตู ระฆังได้ถูกทำลายจากอุบัติเหตุ ของเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1468 และในอีก 13 ปีต่อมา ได้ทำการซ่อมแซม และเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 มีการสร้างระฆังอันใหม่ขึ้นแทนที่อันเดิม และในปี ค.ศ. 1979 ได้กำหนดให้มีการตีระฆัง เฉพาะในวันสำคัญ 3 วัน ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่, วันขบวนการกอบกู้อิสรภาพ (1 มีนาคม) และวันฉลองอิสรภาพ (15 สิงหาคม) ของทุกปี

โดยในวันขึ้นปีใหม่ สถานที่แห่งนี้ถือเป็นจุดหลักๆ ในการเฉลิมฉลองของกรุงโซล (Seoul) ในวันส่งท้ายปีเก่าจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยว ไปร่วมกันนับถอยหลังสู่วันขึ้นปีใหม่ และระฆังจะถูกตีเป็นจำนวน 33 ครั้ง พร้อมกับการเฉลิมฉลอง ด้วยการรับประทานเค้กข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต

ที่อยู่ 54 Jong-ro, Gwancheol-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 관철동 종로 54)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-2-2148-1822

เวลาทำการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Jonggak Station (종각역, จงกักหยอก, Seoul Subway Line 1) และเดินออกทางออกที่ 4

by Google Map

Bosingak (보신각)