ซากโบสถ์เซนต์ปอล

Ruins of St. Paul’s (大三巴牌坊) แต่เดิมเคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อของคริสตจักรมาแตร์เดอี (Mater Dei แปลว่า พระมารดาพระเจ้า = Mother of God) ซึ่งสังกัดกับวิทยาลัยเซนต์ปอลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปจากโบสถ์ โบสถ์ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1602 ถึง ค.ศ. 1640 โดยผู้นับถือศาสนาในนิกายเยซูอิต (Jesuits) และถือเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียในขณะนั้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 โบสถ์ถูกทำลายด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้จนเหลือแต่ซากผนังด้านหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

Ruins of St. Paul’s เป็นผนังด้านหน้าที่มีขนาดความสูง 23 เมตรและความกว้าง 25.5 เมตร มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อคที่สร้างขึ้นจากหินแกรนิตซึ่งถูกแกะสลักไว้อย่างประณีตและงานปฏิมากรรมรูปปั้นที่บ่งบอกถึงลักษณะทางวัฒนธรรมและศิลปะของการผสมผสานระหว่างสไตล์ตะวันออกและตะวันตกในศตวรรษที่ 16 ได้เป็นอย่างดี โดยผนังถูกแบ่งออกเป็นห้าชั้น ดังนี้

 1. ที่ชั้นล่างบริเวณเหนือประตูทางเข้าหลักมีการแกะสลักคำในภาษาลาตินว่า “MATER DEI” (มาแตร์เดอี แปลว่า พระมารดาพระเจ้า, Mother of God) และเหนือประตูรองทั้งสองข้างถูกแกะสลักเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซู
 2. ชั้นสองมีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์สี่รูปของนิกายเยซูอิต
 3. ชั้นที่สามมีรูปปั้นพระแม่มารีย์ตั้งอยู่ตรงกลางและรายล้อมไปด้วยรูปแกะสลักนูนต่ำของเหล่าเทวดา, มังกร, เรือโปรตุเกส, ตัวอักษรจีน และสัตว์ในเทพนิยายอยู่ในบริเวณปลายทั้งสองด้านของชั้นนี้
 4. กลางชั้นที่สี่มีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงไว้บนไม้กางเขน
 5. ที่ชั้นบนสุดมีลักษณะเป็นยอดรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วและมีการแกะสลักเป็นรูปปั้นนูนต่ำที่สื่อความหมายถึง “พระวิญญาณบริสุทธิ์” เป็นรูปนกพิราบอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของขอบฟ้า และมีเครื่องหมายไม้กางเขนอยู่เหนือยอดของชั้นที่ห้าอีกที

ในปัจจุบัน Ruins of St. Paul’s กลายเป็นอีกสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของมาเก๊าที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมักจะมาเยือนและถ่ายรูปที่บริเวณบันไดหิน 68 ขั้นที่ทอดสู่ Ruins of St. Paul’s และชื่นชมกับภาพแกะสลักอันเก่าแก่และงดงามประณีต จนทำให้สถานที่แห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ประวัติศาสตร์ของมาเก๊า (Historic Centre of Macau) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกอีกด้วย (UNESCO World Heritage Site)

ที่อยู่: Company of Jesus Square (耶穌會紀念廣場)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สายด่วนสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) +853 28 333 000

เวลาทำการ: เปิดทุกวัน

ค่าเข้าชม ฟรี

พิพิธภัณฑ์ศาสนศิลป์และห้องใต้ดิน (Museum of Sacred Art and Crypt)

อยู่ด้านล่างของพื้นที่ชั้นในของซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล จัดแสดงโบราณวัตถุที่เก่าแก่และอื่นๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะในศตวรรษที่ 16 ถึง 19

 • เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน/ 09:00-18:00
 • ยกเว้นวันอังคารปิดทำการเวลา 14:00 น.
 • เข้าชมรอบสุดท้ายได้ถึงเวลา 17.30 น.
 • ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง: 3, 3X, 4, 6A, 8A, 18A, 19, 26A, 33, N1A

 • by Google Map