ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul's) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง
Ruins of St. Paul's

ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul’s)

Ruins of St. Paul’s (大三巴牌坊) แต่เดิมเคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ คริสตจักรมาแตร์เดอี (Mater Dei) ซึ่งแปลว่า พระมารดาพระเจ้า (Mother of God) โดยสังกัดกับวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งตั้งอยู่ถัดไปจากโบสถ์ โบสถ์ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1602 ถึง ค.ศ. 1640 โดยผู้นับถือศาสนาในนิกายเยซูอิต (Jesuits) และถือเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ในขณะนั้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 โบสถ์ถูกทำลายด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้ จนเหลือแต่ซากผนังด้านหน้า อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul’s) เป็นผนังด้านหน้า ที่มีขนาดความสูง 23 เมตร และมีความกว้าง 25.5 เมตร มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค ผนังที่สร้างขึ้นจากหินแกรนิต ซึ่งถูกแกะสลักไว้อย่างประณีต โดยงานปฏิมากรรมรูปปั้น ที่บ่งบอกถึงลักษณะทางวัฒนธรรม และศิลปะของการผสมผสาน ระหว่างสไตล์ตะวันออก และตะวันตกในศตวรรษที่ 16 ได้เป็นอย่างดี โดยผนังถูกแบ่งออกเป็นห้าชั้น ดังนี้

  1. ชั้นล่างบริเวณเหนือประตูทางเข้าหลัก มีการแกะสลักคำในภาษาลาตินว่า “MATER DEI” (มาแตร์เดอี แปลว่า พระมารดาพระเจ้า, Mother of God) และเหนือประตูรองทั้งสองข้าง ถูกแกะสลักเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซู
  2. ชั้นสองมีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์สี่รูปของนิกายเยซูอิต
  3. ชั้นที่สามมีรูปปั้นพระแม่มารีย์ ตั้งอยู่ตรงกลาง และรายล้อมไปด้วยรูปแกะสลักนูนต่ำ ของเหล่าเทวดา, มังกร, เรือโปรตุเกส, ตัวอักษรจีน และสัตว์ในเทพนิยาย อยู่ในบริเวณปลายทั้งสองด้านของชั้นนี้
  4. กลางชั้นที่สี่มีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ ของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงไว้บนไม้กางเขน
  5. ที่ชั้นบนสุดมีลักษณะเป็น ยอดรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และมีการแกะสลักเป็นรูปปั้นนูนต่ำ ที่สื่อความหมายถึง “พระวิญญาณบริสุทธิ์” เป็นรูปนกพิราบอยู่ตรงกลาง และรายล้อมด้วยดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์ และดวงดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของขอบฟ้า และมีเครื่องหมายไม้กางเขน อยู่เหนือยอดของชั้นที่ห้าอีกที

ในปัจจุบัน Ruins of St. Paul’s กลายเป็นอีกสถานที่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศมาเก๊า ที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มักจะมาเยือนและถ่ายรูป ที่บริเวณบันไดหิน 68 ขั้น ที่ทอดสู่ Ruins of St. Paul’s และชื่นชมกับภาพแกะสลัก อันเก่าแก่และงดงามประณีต จนทำให้สถานที่แห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ประวัติศาสตร์ของประเทศมาเก๊า (Historic Centre of Macau)

นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกขององค์การยูเนสโกอีกด้วย (UNESCO World Heritage Site) ที่ด้านล่างของพื้นที่ชั้นในของ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศาสนศิลป์และห้องใต้ดิน (Museum of Sacred Art and Crypt) ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่เก่าแก่ และอื่นๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสต ร์และศิลปะในศตวรรษที่ 16 ถึง 19

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน/ 09:00-18:00 (ยกเว้นวันอังคารปิดทำการเวลา 14:00 น.) และเข้าชมรอบสุดท้ายได้ถึงเวลา 17.30 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

Ruins of St. Paul's

Ruins of St. Paul's

ที่อยู่: Company of Jesus Square (耶穌會紀念廣場)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) +853 28 333 000

ติดต่อสอบถาม +853 6238 6441

เวลาทำการ: เปิดทุกวัน

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง: 3, 3X, 4, 6A, 8A, 18A, 19, 26A, 33, N1A

by Google Map

Ruins of St. Paul’s (大三巴牌坊)