คลังเก็บป้ายกำกับ: Museum in Macau

วัดอาม่า (A-Ma Temple, Macau)

A-Ma Temple (媽閣廟) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของมาเก๊าซึ่งมีอยู่แล้วก่อนการเกิดขึ้นของเมือง A-Ma Temple เป็นวัดที่มีเทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ อ่านเพิ่มเติม วัดอาม่า (A-Ma Temple, Macau)

โบสถ์เซนต์โดมินิค, มาเก๊า

St. Dominic’s Church (玫瑰聖母堂) โบสถ์โรมันคาทอลิคแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1587 โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์บาร็อคที่มีการผสมผสานกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติม โบสถ์เซนต์โดมินิค, มาเก๊า

จตุรัสเซนาโด หรือ เซนาโดสแควร์

Senado Square หรือ Senate Square (議事亭前地) เป็นจัตุรัสรูปทรงสามเหลี่ยมในประเทศมาเก๊า สำหรับชื่อของจัตุรัสนั้นได้รับการตั้งชื่อตาม Leal Senado อ่านเพิ่มเติม จตุรัสเซนาโด หรือ เซนาโดสแควร์

ป้อมปราการมองเตและพิพิธภัณฑ์มาเก๊า

Monte Fort (大炮台) หรือเรียกว่า “Fortaleza do Monte” และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “Fortaleza de Nossa Senhora do Monte de São Paulo” อ่านเพิ่มเติม ป้อมปราการมองเตและพิพิธภัณฑ์มาเก๊า

ซากโบสถ์เซนต์ปอล

Ruins of St. Paul’s (大三巴牌坊) แต่เดิมเคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อของคริสตจักรมาแตร์เดอี (Mater Dei แปลว่า พระมารดาพระเจ้า = Mother of God) ซึ่งสังกัดกับวิทยาลัยเซนต์ปอลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปจากโบสถ์ อ่านเพิ่มเติม ซากโบสถ์เซนต์ปอล

ศูนย์ส่งเสริมศาสนาเจ้าแม่กวนอิม

Kun Iam Ecumenical Center หรือ The Statue of Kun Iam (觀音蓮花苑) หรือที่เรารู้จักในอีกชื่อหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1999 อ่านเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมศาสนาเจ้าแม่กวนอิม