ตลาดน้ำอัมพวา (Amphawa Floating Market) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Amphawa Floating Market

ตลาดน้ำอัมพวา (Amphawa Floating Market)

ตลาดน้ำอัมพวา (Amphawa Floating Market) เป็นตลาดท้องถิ่นเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ในการเลือกซื้อเลือกทาน อาหารทะเล, ขนมไทย หรือของฝาก รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยรอบของตลาด ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ การนั่งเรือ และปั่นจักรยาน เพื่อชมทิวทัศน์ริมคลอง และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ในอดีตชุมชนอัมพวา เป็นที่อาศัยอยู่ริมน้ำที่มีความรุ่งเรือง ทางการค้าและการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือ มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ตลาดคลองอัมพวา ซึ่งปรากฎครั้งแรกในจดหมายเหตุ การเสด็จประพาสต้นของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ถูกบันทึกโดย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

การเสด็จประพาสต้น ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2447) ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการเสด็จทางชลมารค เริ่มจากพระราชวังบางปะอิน ไปจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 โดยผ่านจังหวัดต่างๆ ตามเส้นทางแม่น้ำ แล้วเสด็จโดยทางรถไฟ จากบางปะอินกลับสู่พระนคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2447

ในการเสด็จประพาสต้นครั้งนี้ ทรงประพาสสถานที่ต่าง ๆ มากมายหลายแห่ง รวมถึงในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 ทรงเสด็จทอดพระเนตร วัดพวงมาลัย อำเภอเมือง รวมถึงประพาสตลาดคลองอัมพวา, วัดดาวดึงส์ และหมู่บ้านย่านท่าคา ในอำเภออัมพวา ของจังหวัดสมุทรสงคราม

ตลาดอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร เดิมเรียกกันว่า วัดอัมพวา ซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตลาดแห่งนี้ทอดยาวไปตามคลองอัมพวา ซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำแม่กลอง ในปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันดับต้นๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในประเทศไทย

ภายในตลาดน้ำอัมพวา ประกอบไปด้วยร้านค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร, ร้านของหวาน และร้านขายของฝากของที่ระลึก ได้แก่ อาหารทะเล, อาหารไทย, ก๋วยเตี๋ยวเรือ, ส้มตำ, ไก่ย่าง, ผัดไทย, หอยทอด, กาแฟโบราณ และกาแฟดำเย็น ที่เรียกว่าโอเหลียง และอาหารท้องถิ่นอื่นๆ อีกมากมาย

ที่ตลาดแห่งนี้ยังมีขนมไทย ที่ถูกปรุงด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น อย่างเช่นมะพร้าว ได้แก่ สังขยามะพร้าว, ไอศกรีมกะทิ และขนมหวานนานาชนิด รวมถึงเสื้อยืดตลาดน้ำอัมพวา ที่มีราคาแตกต่างกันไป ตามรุ่นและลายของเสื้อ ซึ่งมักถูกซื้อเป็นของฝาก หรือของที่ระลึกมากที่สุด สำหรับผู้ที่มาเยือนยังตลาดแห่งนี้

นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียง กับตลาดแห่งนี้ยังมีมีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่บอกเล่านเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คน ผ่านบ้านทรงไทยและโบราณวัตถุ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

รวมถึงสถานที่ทางศาสนา ได้แก่ วัดบางกุ้ง เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยปิดทองที่งดงาม รวมถึงอาสนวิหารแม่พระบังเกิด โบสถ์คาทอลิกสไตล์โกธิค ที่เก่าแก่และสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีตลาดดั้งเดิม ได้แก่ ตลาดน้ำท่าคาที่อยู่มานานกว่า 100 ปี ซึ่งคึกคักในตอนเช้าไปด้วยเรือค้าขายของพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงตลาดน้ำบางน้อย ซึ่งเป็นตลาดโบราณที่มีเสน่ห์ และความเงียบสงบ ที่คุณจะได้สัมผัส กับวิถีชีวิตริมคลองในยามเช้า

ด้วยตลาดน้ำอัมพวา ยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ รวมถึงอาคารบ้านเรือนไม้เก่าแก่ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่น ริมสองฝั่งของลำคลองอัมพวา และแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งคุณสามารถท่องเที่ยวโดยรอบได้ด้วย การล่องเรือ หรือการปั่นจักรยาน

นั่งเรือชมวิวและวิถีชีวิตริมคลองอัมพวา

เรือที่จะพาคุณล่องไปตามสายน้ำ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ และวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่น ริมสองฝั่งของคลองอัมพวา และลำน้ำแม่กลอง ผ่านสถานที่น่าสนใจ และวัดเก่าแก่หลายแห่ง โดยใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยค่าเรือคนละ 50 บาท หรือเช่าเรือเหมาลำ 500 บาท

ปั่นจักรยานรอบอัมพวา

กิจกรรมท่องเที่ยวที่เปิดโอกาส ให้คุณได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ด้วยการปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยวโดยรอบอัมพวา โดยมีจุดเริ่มต้นในตลาดน้ำอัมพวา ที่สถานีไทยติ๊บ (Thai Tib) ซึ่งมีบริการให้เช่าจักรยาน พร้อมแผนที่ฟรี เส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง 10 กม. ไปตามป้ายนำทาง “Thai Tib”

นำคุณสู่พิพิธภัณฑ์ขนมไทย และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไปสิ้นสุดที่สะพานสลิง เพื่อชมทัศนียภาพยามเย็น ของตลาดน้ำอัมพวา อัตราค่าบริการจักรยาน ครึ่งชั่วโมงแรกฟรี ครึ่งชั่วโมงถัดไป 30 บาท, 2 ชั่วโมง 120 บาท, 3 ชั่วโมง 150 บาท, 4 ชั่วโมง 180 บาท และมากกว่า 5 ชั่วโมง 250 บาท

Amphawa Firefly Watching Boat

ล่องเรือชมหิ่งห้อยอัมพวา

Amphawa Firefly Watching Boat ในปัจจุบันการล่องเรือ เพื่อชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืน ไปตามลำน้ำแม่กลอง กลายเป็นอีกสิ่งที่นักท่องเที่ยว ชื่นชอบเมื่อมาเยือนยัง ตลาดน้ำอัมพวา โดยในตอนเช้าคุณสามารถชมการใส่บาตร และสามารถร่วมทำบุญ ด้วยการลงเรือตักบาตร ได้ในเวลา 06.00 น. อ่านเพิ่มเติม

Hotels near Amphawa Floating Market

โรงแรมที่พักใกล้ตลาดน้ำอัมพวา

ในปัจจุบันการล่องเรือ เพื่อชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืน ไปตามลำน้ำแม่กลอง กลายเป็นอีกสิ่งที่นักท่องเที่ยว ชื่นชอบเมื่อมาเยือนยัง ตลาดน้ำอัมพวา (Amphawa Floating Market) และเข้าพักที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในประเทศไทย โดยในตอนเช้าคุณสามารถชมการใส่บาตร และสามารถร่วมทำบุญ ด้วยการลงเรือตักบาตร ได้ในเวลา 06.00 น.

การเข้าพักหนึ่งคืน ในโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์ จึงเป็นที่นิยมสำหรับ การท่องเที่ยวโดยรอบ และสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ดูหิ่งห้อย, ใส่บาตรตอนเช้า, การปั่นจักรยาน และการล่องเรือชมวิว มีมากมายหลายแห่ง ที่ให้บริการห้องพักแสนสบาย ในสไตล์การตกแต่งที่หลากหลาย อ่านเพิ่มเติม

Amphawa Floating Market

Amphawa Floating Market

Amphawa Floating Market

Amphawa Floating Market

ที่อยู่ ตำบล อัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 (Amphawa Subdistrict, Amphawa District, Samut Songkhram 75110)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โทร. 0-2356-0656, 0-2356-0718
  • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
  • กรมการท่องเที่ยว โทร. 02-401-1111
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

ติดต่อสอบถาม +66-3475-1351

website: tourismthailand.org

เวลาทำการ เปิดบริการเฉพาะ วันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 22:00 น.

***เวลาทำการแตกต่างกันไป ตามแต่ละร้านค้า หรือหน่วยงาน

ค่าเข้าชม ฟรี

***ราคาแตกต่างกันไป ตามแต่ละร้านค้า หรือหน่วยงาน

การเดินทาง

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว ใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ถึงกม. 63 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นเลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟ และเลี้ยวขวาที่สามแยกไฟแดง จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง และเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่อำเภออัมพวา ขับตรงไปและข้ามสะพานสูง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดอัมพวัน คุณสามารถจอดรถได้ที่วัด


การเดินทางด้วยรถส่วนตัว ใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ถึงกม. 63 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม – บางแพ) ถึงกม. 36-37 แยกซ้ายไปทาง อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตลาดอยู่ใกล้สวนสาธารณะ


รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ ใช้รถบัส Bus No. 996 (กรุงเทพ – ดำเนินสะดวก) เป็นรถบัสปรับอากาศ วิ่งผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อไปยังตลาดน้ำอัมพวา ราคาค่าโดยสารประมาณ 80 บาท


รถมินิบัส (รถตู้) รถวิ่งจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยังตลาดน้ำอัมพวา ราคาค่าโดยสารประมาณ 90 บาท ถึง 100 บาทต่อเที่ยว

***ราคาค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดอีกครั้ง ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร

by Google Map

ตลาดน้ำอัมพวา (Amphawa Floating Market)