วัดศรี เซนปากา วินายาการ์ (Sri Senpaga Vinayagar Temple) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

วัดศรี เซนปากา วินายาการ์ (Sri Senpaga Vinayagar Temple)

Sri Senpaga Vinayagar Temple  เป็นวัดฮินดูตั้งอยู่ที่ถนนศรีลังกา (Ceylon Road) ในประเทศสิงคโปร์ วัดถูกสร้างขึ้นเพื่อสักการบูชา และอุทิศให้กับพระพิฆเนศวร (Ganesha) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระเจ้าสำหรับผู้ทรงเกียรติ” และยังเป็นที่รู้จักกันในหลายนาม ได้แก่ คณปติ (Ganapati), วินายาการ์ (Vinayagar) และพิลไลยาร์ (Pillaiyar) เป็นต้น

สำหรับประวัติความเป็นมาของวัด เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1850 ได้มีการค้นพบ รูปปั้นของพระพิฆเนศ (Lord Vinayagar) ข้างบ่อน้ำใต้ต้นจำปีแขก (Chempaka Tree) และมีป้ายสลักตั้งอยู่ที่ริมตลิ่ง ในภาษาทมิฬคำว่า เซนปากา (Senpaga)

วัดจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นในบริเวณดังกล่าว โดยชาวศรีลังกาทมิฬ และเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดศรี เซนปากา วินายาการ์ (Sri Senpaga Vinayagar Temple) นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ด้วยจำนวนของผู้นับถือ และผู้ศรัทธาที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะ และสร้างสถานที่ เพื่อการสวดมนต์ (Poojas) และพิธีทางศาสนาอื่นๆ รวมทั้งศาลหลายแห่งภายในบริเวณวัด ได้แก่ ศาลพระศิวะ (Lord Shiva), พระแม่ลักษมี (Goddess Amba) และอื่นๆ

โดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง วิหารของวัดได้ถูกระเบิดทำลาย และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ เมื่อปี ค.ศ. 1949 และวัดได้รับการปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น วัดฮินดูที่มีความงดงามวิจิตร อีกแห่งของประเทศสิงคโปร์

Sri Senpaga Vinayagar Temple
Sri Senpaga Vinayagar Temple

ที่อยู่ 19 Ceylon Rd, Singapore 429613

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม +65 6345 8176

บริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว 1800 736 2000 (โทรฟรีในสิงคโปร์)

website: senpaga.org.sg

เวลาทำการ เช้า: 06:00 – 12:00 น. และตอนเย็น: 17:30 – 23:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

เดินทางโดยรถบัสประจำทาง: Bus No. 10, 12, 32, 14 หรือ 40


Paya Lebar MRT station (EW 8/ CC 9) และต่อรถบัสประจำทางหมายเลข 40 มาลงที่วัด

by Google Map

Sri Senpaga Vinayagar Temple