วัดศรี เซนปากา วินายาการ์ (Sri Senpaga Vinayagar Temple)

Sri Senpaga Vinayagar Temple  เป็นวัดฮินดูตั้งอยู่ที่ถนนศรีลังกา (Ceylon Road) ในประเทศสิงคโปร์ วัดถูกสร้างขึ้นเพื่อสักการบูชา และอุทิศให้กับอ่านเพิ่มเติม