สวนอิสรภาพซอแดมุน (Seodaemun Independence Park) - เที่ยวด้วยตัวเอง
Seodaemun Independence Park

สวนอิสรภาพซอแดมุน (Seodaemun Independence Park)

ซอแดมุนดกงิบกงวอน (Seodaemun Independence Park, 서대문독립공원) สวนสวยร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้ และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ ทางประวัติแห่งหนึ่งในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ ในอดีตบริเวณของสวนแห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของค่ายกักกันโซลคูชีโซ (Seoul Guchiso) อันเป็นสถานที่ในการกักขังนักเคลื่อนไหว เพื่ออิสระภาพชาวเกาหลี หลายพันคน จนกระทั่งการปลดปล่อย จากการยึดครองของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945

รวมถึงการกักขังนักโทษการเมือง ในช่วงที่เกิดความวุ่นวายทางการเมือง ในปี ค.ศ. 1960 ต่อมามีการย้ายสถานกักกันแห่งนี้ ไปที่เมืองอึยวัง (Uiwang-si) ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1987  สวนสาธารณะจึงถูกสร้างขึ้นมาทดแทน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียสละ และยังคงเก็บรักษาอาคารคุกเจดแห่ง, ลานประหารชีวิต, ห้องขังหญิงใต้ดิน และอนุสาวรีย์การเคลื่อนไหววันที่ 1 มีนาคม ที่ย้ายมาจากสวนทับโกล (Tapgol Park) ในเขตชุงโน (Jongno) สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ของสวนแห่งนี้มีหลายแห่ง ได้แก่

ประตูแห่งอิสรภาพ หรือประตูทงนิมมุน (Dongnimmun, 독립문)

ประตูถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1987 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง ความมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยตนเอง จากการแทรกแซงของชาวต่างชาติ ลักษณะของประตูเป็นหินแกรนิต ที่จำลองมาจากประตูชัยของกรุงปารีส และได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานหมายเลข 32 ประตูแห่งนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับ ซากประตูยองอีนมุน (Yeongeunmun) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น โบราณสถานหมายเลข 33 อีกด้วย

อาคารเรือนจำซอแดมุน (Seodaemun Prison History Museum)

หรือหอประวัติศาสตร์ซอแดมุน (Seodaemun Prison History Hall) ที่ถูกสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ ในปี ค.ศ. 1908 เดิมมีชื่อว่า “คยองซอง” เป็นสถานที่ที่มีเหล่าผู้รักชาติ ถูกทรมานและถูกประหาร ในยุคที่ญี่ปุ่น ยึดครองเกาหลี ลักษณะของตัวอาคารมี 2 ชั้น จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ของชาวเกาหลี จากการเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น ได้แก่ โลงศพที่ฝังอยู่ในกำแพง, คุกขังเดี่ยว, ห้องทรมาน และฉากแสดงการทรมานอย่างเหี้ยมโหด เป็นต้น

หออิสรภาพ (Independence Hall)

หรือทงนิบกวัน (Dongnipgwan) เดิมเรียกว่า โมฮวากวัน (Mohwagwan) ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการรับรองทูตจีน ในสมัยราชวงศ์โชซอน และถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1996 โดยมีห้องโถงที่รวบรวม และจารึกรายชื่อของชาวเกาหลี ผู้เสียสละในการเรียกร้องอิสระภาพกว่า 2,327 รายชื่อ

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่อื่นๆ ให้ได้เยี่ยมชนกัน ได้แก่ อนุสาวรีย์ผู้รักชาติ (Patriotic Martyr Monument), อนุสาวรีย์อิสรภาพ (Declaration of Independence Monument) และอนุสาวรีย์ ดร. ซอแจพิล (Dr. Seo Jae-pil) ผู้ซึ่งเป็นนักกิจกรรมอิสระ และเป็นผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์อิสระ รายแรกของเกาหลี เป็นต้น

Seodaemun Independence Park (서대문독립공원)

Seodaemun Independence Park

Seodaemun Independence Park

Seodaemun Independence Park

ที่อยู่ 251, Tongil-ro, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 서대문구 통일로 251 (현저동))

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-360-8590-1 (เกาหลี )

website: sscmc.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

อาคารเรือนจำซอแดมุน (Seodaemun Prison History Museum)

  • มีนาคม-ตุลาคม: 9:30-18:00
  • พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์: 9:30-17:00

***เปิดเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิด 30 นาที
***วันหยุดทำการ 1 มกราคม, ซอลลัล, ชูซอก, วันจันทร์ (หากวันหยุดตรงกับวันจันทร์แล้วจะเลื่อนไปปิดวันอังคารแทน)

ค่าเข้าชม ***ฟรี

ค่าเข้าชมอาคารเรือนจำซอแดมุน (Seodaemun Prison History Museum)

  • ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) 1,500 KRW / แบบกลุ่ม (30 คนขึ้นไป) 1,200 KRW
  • เยาวชน (อายุ 13-18 ปี) 1,000 KRW / แบบกลุ่ม (30 คนขึ้นไป) 800 KRW
  • เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 500 KRW / แบบกลุ่ม (30 คนขึ้นไป) 400 KRW

การเดินทาง

Dongnimmun Station (독립문역, Seoul Subway Line 3) และเดินไปยังทางออกที่ 4 *หากเราเดินไปทางซ้ายของทางออก จะไปสู่ประตูแห่งอิสรภาพ หรือประตูทงนิมมุน และหากไปทางขวามือของทางออก จะไปสู่อาคารเรือนจำซอแดมุน (Seodaemun Prison History Museum)

by Google Map

Seodaemun Independence Park (서대문독립공원)

Dongnimmun (독립문)