โบสถ์เซนต์โดมินิค, มาเก๊า (St. Dominic’s Church)

St. Dominic’s Church (玫瑰聖母堂) โบสถ์โรมันคาทอลิคแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1587 โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์บาร็อคที่มีการผสมผสานกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นที่เรียกว่า “Macanese” ได้แก่ กระเบื้องหลังคาสไตล์จีนและประตูที่ทำจากไม้สัก, รูปปั้นของพระแม่มารีและพระบุตรถูกขนาบด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญซึ่งแกะสลักด้วยไม้และงาช้าง เป็นต้น

นอกจากความงดงามประณีตของสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกของโบสถ์แล้ว โบสถ์แห่งนี้ยังมีหอศิลป์ซึ่งตั้งอยู่ภายในหอระฆังซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุและงานศิลปะทางศาสนาในศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 จำนวนกว่า 300 รายการ ได้แก่ รูปปั้นทางศาสนา, ภาพวาดสีน้ำมัน และโบราณวัตถุอื่นๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน 29 สถานที่ของศูนย์ประวัติศาสตร์ของมาเก๊าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2005

ที่อยู่: Tv. de São Domingos & Largo de São Domingos, Macau

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • สายด่วนสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) +853 28 333 000

เวลาทำการ 10:00 น. – 18:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

โดยรถโดยสารประจำทาง: 3, 3X, 4, 6A, 8A, 18A, 19, 26A, 33, N1A

*อยู่ไม่ไกลสามารถเดินถึงกันได้จากจตุรัสเซนาโด (Senado Square)

  • by Google Map