โบสถ์เซนต์โดมินิค, มาเก๊า (St. Dominic's Church) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

โบสถ์เซนต์โดมินิค, มาเก๊า (St. Dominic’s Church)

St. Dominic’s Church (玫瑰聖母堂) โบสถ์โรมันคาทอลิคแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1587 โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นสไตล์บาร็อค ที่มีการผสมผสานกับ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นของชาวมาเก๊า ที่เรียกว่า มาค๊าเนซี่ (Macanese)

ได้แก่ กระเบื้องหลังคาสไตล์จีน และประตูที่ทำจากไม้สัก, รูปปั้นของพระแม่มารี และพระบุตรถูกขนาบด้วย รูปปั้นของเหล่านักบุญ ซึ่งแกะสลักด้วยไม้และงาช้าง เป็นต้น

นอกจากความงดงาม และความประณีต ของสถาปัตยกรรมทั้งภายใน และภายนอกของโบสถ์แล้ว โบสถ์แห่งนี้ยังมีหอศิลป์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในหอระฆัง ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุ และงานศิลปะทางศาสนา ในศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 จำนวนกว่า 300 รายการ

ได้แก่ รูปปั้นทางศาสนา, ภาพวาดสีน้ำมัน และโบราณวัตถุอื่นๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน 29 สถานที่ ของศูนย์ประวัติศาสตร์ของประเทศมาเก๊า ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกขององค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2005

ที่อยู่: Tv. de São Domingos & Largo de São Domingos, Macau

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) +853 28 333 000

ติดต่อสอบถาม +853 2836 7706

website: macaumuseum.gov.mo

เวลาทำการ 10:00 น. – 18:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

โดยรถโดยสารประจำทาง: 3, 3X, 4, 6A, 8A, 18A, 19, 26A, 33, N1A

*อยู่ไม่ไกลสามารถเดินถึงกันได้จากจตุรัสเซนาโด (Senado Square)

by Google Map

St. Dominic’s Church (玫瑰聖母堂)