จตุรัสเซนาโดสแควร์ (Senado Square - Senate Square) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Senado Square - Senate Square

จตุรัสเซนาโดสแควร์ (Senado Square – Senate Square)

Senado Square หรือจัตุรัสซีเนทสแควร์ (Senate Square, 議事亭前地) เป็นจัตุรัสรูปทรงสามเหลี่ยม ในประเทศมาเก๊า สำหรับชื่อของจัตุรัสนั้น ได้รับการตั้งชื่อตามภาษาโปรตุเกสว่า เลอัลเซนาโด (Leal Senado) ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวจีน และชาวโปรตุเกส ในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1950 และ ปี ค.ศ. 1960 จตุรัสแห่งนี้ถูกใช้เป็น สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ของประเทศฮ่องกงหลายเรื่อง

และกลายเป็นถนนคนเดิน ที่เต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน บริเวณโดยรอบของ จตุรัสเซนาโดสแควร์ (Senado Square) เต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหาร และอาคารสไตล์ยุโรปที่สวยงาม และในบางช่วงเวลาจัตุรัสแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ในการจัดการแสดง และกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงงานเฉลิมฉลอง ในเทศกาลสำคัญๆ ของประเทศมาเก๊าอีกด้วย

นอกจากนี้จตุรัสเซนาโดสแควร์ (Senado Square) และอาคารที่เก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในบริเวณของจตุรัส ยังเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ประวัติศาสตร์ของมาเก๊า (Historic Centre of Macau) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย (UNESCO World Heritage Site) ได้แก่

Holy House of Mercy

สำนักแห่งความเมตตา

Holy House of Mercy (仁慈堂大樓) อาคารเก่าแก่ที่เคยเป็นคลินิกทางการแพทย์ และสถานสงเคราะห์ สำหรับเด็กกำพร้าและผู้ประสบภัย โดยอาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1569 เพื่อเป็นสาขาของบ้านศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา (Santa Casa da Misericórdia)

เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์: 10:00 น. – 12:30 น. และ 14:30 น. -17:30 น. (ปิดทุกวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม: 5 MOP และฟรีสำหรับนักเรียนและผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

Leal Senado Building

อาคารลีลเซนาโด

Leal Senado Building (民政總署大樓) อาคารเก่าแก่ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นสไตล์โปรตุเกส ในยุคศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของจตุรัสเซนาโดสแควร์ (Senado Square) อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1784 เพื่อเป็นที่ตั้งของรัฐบาล ของโปรตุเกส-มาเก๊า โดยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง และเป็นสถานที่ในการชุมนุม และการเฉลิมฉลอง ต่อมาใน ปี ค.ศ. 1999 อาคารแห่งนี้ ถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของ สถาบันพลเมืองและเทศบาลเมืองมาเก๊า จวบจนถึงปัจจุบัน

เวลาทำการของห้องแสดงศิลปะ: 09:00 น. – 21:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดทำการปกติ)

Senado Square - Senate Square

Senado Square - Senate Square
Senado Square – Senate Square

ที่อยู่: Largo do Senado, Macau (議事亭前地)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) +853 28 333 000

เวลาทำการ

เปิดทุกวัน (เวลาเปิด-ปิด ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านค้า หรือองค์กร)

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

โดยรถโดยสารประจำทาง: 3, 3X, 4, 6A, 8A, 18A, 19, 26A, 33, N1A *ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul’s, 大三巴牌坊) และป้อมปราการมองเตและพิพิธภัณฑ์มาเก๊า โดยสามารถเดินถึงกันได้มีร้านค้า, ร้านอาหาร และอื่นๆ ตลอดสองข้างทางเดิน

by Google Map

Senado Square (議事亭前地)