ป้อมปราการมองเตฟอร์ท และพิพิธภัณฑ์มาเก๊า (Monte Fort and Macao Museum) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ป้อมปราการมองเตฟอร์ท และพิพิธภัณฑ์มาเก๊า (Monte Fort and Macao Museum)

ป้อมปราการมองเตฟอร์ท (Monte Fort, 大炮台) หรือเรียกว่า ป้อมปราการแห่งมอนเต (Fortaleza do Monte) และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ป้อมปราการแห่งพระแม่แห่งมอนเตเดอเซาเปาโล (Fortaleza de Nossa Senhora do Monte de São Paulo)

โดยเป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อว่าป้อมใหญ่ หรือบิ๊กฟอร์ท (Big Fort) เป็นป้อมปราการซึ่งอยู่บนยอดเขาสูง 52 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และอยู่ใกล้กับ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul’s) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ในประเทศมาเก๊า

ป้อมปราการเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1617 โดยสมาคมในนิกายเยซูอิต (Jesuits) และยังไม่เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1626 ป้อมปราการครอบคลุมพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีปืนใหญ่ 32 ลำ วางอยู่โดยรอบของกำแพงป้อม และมุมทั้งสองด้านของกำแพง ด้านตะวันออกเฉียงใต้มีหอสังเกตการณ์ขนาดเล็ก

ป้อมปราการแห่งนี้ เป็นหนึ่งในป้อมปราการอื่นๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญ ในการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหาร ที่ครอบคลุมแนวชายฝั่งตะวันออก และตะวันตกของประเทศมาเก๊า และเป็นป้อมปราการสำคัญ ที่ช่วยปกป้องประเทศ จากความพยายาม ในการบุกรุกดินแดนของชาวดัตช์ ในปี ค.ศ. 1622

ต่อจากนั้นในปี ค.ศ. 1623 ถึง ค.ศ. 1740 ป้อมปราการถูกใช้เป็น ที่พำนักของผู้บัญชาการป้องกันเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดมาเก๊า และกลายเป็นพื้นที่ทางการทหาร จนกระทั่งถูกเปลี่ยนเป็น หอสังเกตการณ์อุตุนิยมวิทยา ในปี ค.ศ. 1965 และเปิดเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว แก่สาธารณะชนทั่วไปในปี ค.ศ. 1966

โครงสร้างภายในของป้อมปราการ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยได้รับการบูรณะซ่อมแซม ในปี ค.ศ. 1992,  ค.ศ. 1993 และ ค.ศ. 1996 และในปี ค.ศ. 1998 ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มาเก๊า (Macao Museum, 澳門博物館) เพื่อเป็นสถานที่ในการเก็บรักษารวบรวม และจัดแสดงเกี่ยวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของของประเทศมาเก๊า ซึ่งมีคุณค่ามานานหลายศตวรรษ

นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะด้านบนของป้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการชื่นชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของของประเทศมาเก๊า และป้อมปราการแห่งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ของของประเทศมาเก๊า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งมาเก๊า และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย

ที่อยู่ 112-122 Praceta do Museu de Macau, Macau (澳門博物館前地112-122號)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) +853 28 333 000

ติดต่อสอบถาม +853 2835 7911

website: macaumuseum.gov.mo

เวลาทำการ

Monte Fort: 07:00 น. – 19:00 น.

Garden of the Surrounding of Monte Fort: 07:00 น. – 19:00 น.

Macao Museum

เวลาทำการ 10:00 น. – 18:00 น. * ปิดทุกวันจันทร์,  วันหยุดราชการของมาเก๊าเปิดตามปกติ และเวลาเข้าชมรอบสุดท้าย 17:30 น.

ค่าเข้าชม ฟรีสำหรับ Monte Fort and Garden

ค่าเข้าชม Macao Museum

ผู้ใหญ่ MOP15.00 / ผู้ถือบัตรนักเรียน MOP8.00

ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้น และเข้าชมฟรีในวันอังคาร และวันที่ 15 ของทุกเดือน

การเดินทาง

โดยรถโดยสารประจำทาง: 3, 3X, 4, 6A, 8A, 18A, 19, 26A, 33, N1A

by Google Map

Monte Fort (大炮台) and Macao Museum (澳門博物館)